Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Kép

XXI. A Világ

I-Ching megfelelője: A Bőség.  Héber megfelelője: Tau.

                                               Jelentése: A kereszt.

Az abszolútum.

A Hermetikus szintézis.

A Kozmikus Lélek elérése.

                                                        MIKOTHEOSZ

A KOZMOSZ

 

 

A 21 a világmindenségben a teremtés beteljesedését és az Angyali Lét új ciklusának kezdetét jelenti.

Ez a legmagasabb fejlődési fok a neofita, vagy a főszereplő számára. Itt a férfi és a nő többé már nem különálló személyiségek, hanem, miután külön-külön befejezték saját fejlődési ciklusukat, így egy magasabb, androgün Létben olvadnak össze.

Ha a 21 a 2+1-ből forrásoztatjuk, a 2 az isteni Bölcsesség tiszta alapja, ami a teremtett létezők minden tudását és békéjét adja, nemcsak anyagi, de főleg szellemi síkon.

Az 1 a Mikrotheosz (Kis Isten), az Istenember, aki az első megnyilvánulása a meg nem nyilvánultnak.

A 20+1 szintéziseként a 0 a nem manifesztálódott Istenség, ő a még nem differenciálódott vibráló és lüktető, határtalan kör, melynek nincs kezdete, nincs vége.

Ez jelenti a határtalan teret és a korlátlan időt a végtelenben.

A Mikrotheosz esetében az Egységet Istennel, a tökélyt és a tökéletes Lelket szimbolizálja. Ezen kívül az Égi Erőket, és a megvilágosodást is jelenti.

 

A 21-es lapon látható Lélek megjárta földi pályáját 1-20-ig, megtapasztalta minden archetipus örömét, bánatát, előre jutását, vagy éppen bukását.

I. Az Erők megnyilvánulása, ez volt a kiindulási pontja, megkapta az alkotóerőt, az Én-t, mint tudatot.

A nyugodt erőt, amely lehetővé tette a fejlődéséhez szükséges feltételek létrehozását.

Az egyes a megbonthatatlan tökéletes egység, az isteni elv száma. Kifejez minden olyan szándékot, amely a semmiből hív életre dolgokat, a gondolat teremtő erejének szimbóluma, a LOGOSZ.

II. A Lélek megnyilvánulása, megtapasztalta a kétséget, kettőséget, a megosztottságot, az ellentéteket és az egyensúly felborulását, amikor az 1-ből két fél lett, de nehezített helyzete ellenére is megnyilvánult Istenségként megkezdte a teremtést, mint a Bölcsesség Istennője.

A kettes az egymást kiegészítő ellentétek száma, a yin és yang. Élet és halál, a jó és a rossz harcának szimbóluma, a Hold uralma alatt áll.

III. Az anyag megelevenedése, az Istenség a maga tökéletességében. A 3 fő erény birtokosa, az elfogadás, egyensúly, kiegyensúlyozottság, Hit, Remény és a Szeretet megtestesítője.

A hármas a bölcsesség száma, a test, lélek, szellem tökéletes harmóniája, a termékenység, megújulás, egészség és a gazdagság szimbóluma.

IV. A földi hatalom, az uralkodás, ami azt jelenti, hogy önmagunkat birtokba kell venni, parancsolni az akarat erejének, egy ismert állapotból így átmegyünk egy ismeretlen állapotba. Véghez vitele annak, amit elhatározunk.

A 4 sarkalatos erény elsajátítása, ami nem más, mint a Bölcsesség (2), az Igazság (8), Erő (11), Mértékletesség (14). A 3-as számnál a három fő erény és a 4 sarkalatos erény a szentség állapotához vezető út.

A négyes az örök körforgás végtelenségének a száma. Az újjászületés, az évszakok változásának szimbóluma.

V. A tanítás közvetítője, mentális egyensúly, a szellemiség, az intellektus száma, az örök körforgásból való kilépés szimbóluma. Az eddig tanultak továbbadása a küldetés, a tanítók, mesterek száma. Itt az ember, aki a szellem által közvetíti az élethez nélkülözhetetlen tudást.

Ő a Mikrokozmosz, a Próféta.

VI. Döntés az inkarnáció folytatásáról, 6-ban a teremtés az egyesülés által (3+3), a szabad választás lehetősége.

Az ok-okozat törvényének összege. Kapcsolat a teremtő és teremtmény között.

Az erők közötti egyensúly, amely kiegyenlítődik. A Művészet és harmónia szimbóluma.

VII. Az Én Erő, 7-nél az ismeretek felhasználásával leküzdötte az ellentéteket, és győzelemre jutott. A teremtés befejezése itt történt meg, mivel a hetes mágikus és szent szám.

VIII. Az Igazság érvényre juttatása, az Univerzum egyensúlyának, az időnek, sorsnak, és a beteljesülésnek a száma. Az élet ellentéteinek harmóniája. Az örök igazságra való törekvés, a tudatalatti energiák uralásával.

IX. Aszkézis és bölcsesség, a kilencedik szint a menedék, ahova a Bölcs visszavonulhat, hogy felsőbb dolgokon, a beavatáson meditálhasson. Befelé fordulás, erőgyűjtés, érés, az akarat teremtő erejének száma. Az eddigi erőkifejtések eredménye, a tökéletes mentális egyensúly, isteni misztérium. Egy időszak vége, amely a beláthatatlanra, kiszámíthatatlanra utal.

X. A Karmikus elrendeltség felismerése, spirituális központ, az isteni lét szikrája minden létezőben. A szabad akarat által adott cselekvés ideje. Az Egység megnyilvánulása, visszatérés az Egységbe.

A tízes a teremtett világ mesterszáma, a világegyetem végtelenségének és teljességének szimbóluma.

XI. A Mágikus győzelem, a férfi és női vonások egyesítése. Az agresszív állati természet megszelídítése, spirituális hatalom kiterjesztése, a tudatalatti ösztönök fölé.

XII. Az Értékváltás, a fordított nézőpont. Az eddigi értéknek vélt dolgok elbírálása, az értéktelentől való megszabadulás lehetősége, az emberiségért hozott áldozat vállalása, mint Prométheusz esetében, aki lehozta a tudatosság tüzét az emberiség számára.

XIII. Alacsonyabb énünk halálra ítélése, egy korszak vége, lezárulása, hogy egy jobb kezdődhessen. Átlépés egy magasabb szellemi dimenzióba, a spirituális tavasz kezdete.

XIV. Az arany középút kialakítása, az „Isteni Alkimista”, az élet esszenciák kiegyenlítése, finomítása, tisztítása, ez által életelixírt hoz létre.

XV. A szex hazug felfogásának felszámolása, ellentéte az előző lapnak. Itt az emberi és az állati részek kiegyenlítésére figyelmeztet. Az anyagi és szellemi sík összhangba hozatalára, a láncoktól való megszabadulásra. Nem az ösztönök, hanem a szeretet vezérli a főszereplőt.

Nem hermafrodita, hanem androgün.

XVI. Az én ( egoizus ) lerombolása, amit nem a szeretet és a megértés épít fel, azt Isten lerombolja. A mi főszereplőnk nem veszítette el szellemiségét, és túlélte a zuhanást.

XVII. Döntés a testet öltöttség felszámolásáról, kiönti amforáiból az életelixírt, hogy az emberiség is hozzájuthasson, és hamarabb érhesse el a szellemi megvilágosodás állapotát.

XVIII. A Lelki tudatosság kibontakoztatása, beavatást nyert a Holdba, a titkok birodalmába, miután a mélységekből felszínre hozta eltemetett, eltitkolt vágyait, és cselekedeteit.

XIX. A Szellem tudatosság kibontakoztatása, beavatás a Napba, egyesülés az Isteni szeretet fényében, mivel a tisztaság, bölcsesség, szeretet vezette őket a Salamon kertjébe.

XX. Az anyag elhagyása, a boldog és tiszta lelkeket, a megtisztult és szabad szellemet „kétszer születettnek” nevezik, mert újjá születtek, feltámadtak, és Isten és ember újra egyesülhetett, a Mikrotheosz visszatért az Egység állapotába, azaz Istenbe, az Isteni Lét állapotába, most már ő is teremtővé vált.

XXI. A Kozmikus Lélek elérése, 21 osztható 3-mal, a Szentháromság számával. Ha innen elemezzük a fejlődést, a megjelenő 7-es szám, amely az örök élet szimbóluma, a 3 fő-, és 4 sarkalatos erény birtokában győzelmet jelent minden világ felett.

Ez a fajta tudás adja meg a hatalmat, az igazi királyságot, de nem az ország és a nép fölött, hanem a természet és a világ fölött.

A 2x7, az állandó felfelé törekvéssel érhetjük el a tökéletes boldogság állapotát, miután megtisztultunk szenvedélyeinktől, vágyainktól, mert csak így kerülhetünk vissza az Egység állapotába.

A 21: 7 =3-mal, a 3 haladványaiként első helyen említendő a Szentháromság; Atya, Fiú, Szentlélek. Ez a totalitás, az Isteni Rend. Itt veszi kezdetét a Hit, Remény és a Szeretet gyakorlása, tanulása, tapasztalása, és magasztossága.

Itt találkozunk a hindu hagyományban meglévő, Isten három aspektusával; Brahma – a teremtő, Visnu – a fenntartó, Shíva – a pusztító, aspektusokkal, akik kísérőikké szegődnek minden szereplőnek.

A 3 felsőbb oktávja a 6, az anyagban való találkozás, a megvalósulás 2. fokozata, a teremtés száma, és a szabad választások lehetősége.

A szellemben az égi világ, a testben a földi világ megvalósulása, amelyet a két egymásba tolt háromszög is jelez.

3x3, a szent beavató szám, ez a szám, amely önmagába mindig visszatér, jelezve az élet és a kerék állandó forgandóságát.

4x3, a megnyilvánult Univerzum, a 12 Zodiákus, a 12 hónap, a világ teljességét jelzi, mivel a 12, ha a számokat felcseréljük, 21-t kapunk.

5x3, a démon mátrixa, az ösztönök legyőzését követeli meg a fejlődni akaró egyedektől.

  6x3, a lelki tudatosság kibontakozásának száma, a szellemiségre való törekvésé.

A tudatalattit és az érzelmeket készteti a megtisztulásra.

 

A 21-es Nagy Arkánum azt jelenti, hogy a főszereplő sikeresen végigment a beavatás stációin, vagy az emberi lét állomásain, megtalálta a helyét a Makrokozmoszban.

 

A képen egy boldogan táncoló alakot látunk. Egy kör alakú babérkoszorúban táncol.

A kör, a meg nem nyilvánult Isten jelképe, a teljesség, a végtelenség szimbóluma.

A babérkoszorú az érzelem, a diadal, a halhatatlanság jele.

Látjuk, amint uroborosz a farkába harap, a tökélyt, megújulást, az anyagi és a spirituális Egységet szimbolizálja.

Mindkét kezében bot, ugyan ezt a botot láthattuk a Mágus kezében is, az utazás kezdetét, amint a támaszt szimbolizálta, de az utazás befejeztével a tekintély jele.

A táncoló lábak keresztet formáznak, de ha a babérkoszorún látható négy rózsát összekötjük, szintén egy, egyenlő szárú keresztet kapunk, mely azt jelenti, hogy minden kereszt a szelleminek az anyagiban való megnyilvánulása.

Amíg a lélek a kard szimbólumától az egyenlő szárú keresztig, majd a szenvedés keresztjéig, a keresztre feszítésig, végül a tökéletesség Taojáig ér (10), tapasztalatból megtanulja a spirituális fejlődés útjában álló akadályokat legyőzni.

Aki mindezeken túljutott, elérte a tökéletességet.

A képen szereplő alak a kereszt függő száraként Krisztus alakmásával, és az Én, más emberekért történő feláldozását jelenti.

Készen áll a kozmikus felelősség vállalására, és összeköttetésben van az Egyetemes Igazsággal, Eggyé vált Istennel.

Isten csak a befelé vezető úton található meg; ez az Én felé vezető út.

A kép négy sarkában a Világ elementáris elemei, az apokaliptikus figurái, a 4 „lelkes állat” látható.

A 4 emlékeztet a 4 evangélistára is, a 4 elemre, a 4 égtájra, a 4 évszakra.

Szent Lukácshoz a Bika, tavasz, Kelet, Föld.

Szent Márkhoz az Oroszlán, a nyár, a Tűz, a Dél.

Szent Jánoshoz a Skorpió, az ősz, a Nyugat, a Víz.

Szent Mátéhoz az ember arcú Angyal, a Vízöntő, a tél, az Észak és a Levegő szimbólumok tartoznak.

 

A hiányzó 5. elem a főszereplő, aki Lélekké vált.

 

Az embert átformázta, átalakította Isten örökkévaló természete.

Elérte a teljes tökéletességet, megfeledkezvén a múlékony dolgokról, és a múlandó életről, elragadtatva feloldódik Isten képében, és Isten gyermekévé válik.

Nincs tovább. Nincs magasabb stádium.

Ez az örök nyugalom és az üdvösség, a belső és új ember öröklétben teljesedik ki.

 

I-Ching jelentése, a Bőség. A Fény nagy mennyiségére utal, amit a 12 Zodiákus biztosított számára.

21=3x7, a Mesterek nevei, Thoth Isten szerint a Három, amely őrzi a rejtett mágia Kulcsait, a Hét az Ura a Hatalmasságnak, Mester, ki Kulcsa az Űrnek. 

 

„Ismerd fel a mindenséggel való egységedet, nem létezik elkülönültség,

mert hozzád tartozik mindenki, és te is hozzátartozol mindenkihez.

Egyetlen lélek nyilatkozik meg számtalan alakban.”

                                                                                                 ( Kássa    László)

 

 

 

 

Thoth tanítása:

            „Isten dolga;

            az erőt, bölcsességet megnyilvánítani

            Három az erő, mely mindent létrehoz;

            A tökéletes tudás által birtokolt Isteni szeretet,

Isteni bölcsesség, mely minden lehető eszközt ismer, Isteni erő,

mely az Isteni szeretet és Bölcsesség közös akarata birtokol.

 

            Három a kör a létben;

            A Fény köre, ahol nem lakik más csak Isten,

            és csak Isten jut azon át;

A Káosz köre, ahonnan a halálból minden dolog életre kel;

a tudatosság köre, melyben az életből minden életre pattan.

Minden létező dolog a három létállapotból éled; Káosz, vagy halál,

emberségbeli szabadság és mennyei boldogság.”

 

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.