Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Kép

 

XX. Az Ítélet

I-Ching megfelelője: A Szabadulás.

Héber megfelelője: Res.

Jelentése: A fej arci része.

A megismerés. Tisztítás. Oldás. Ítélő képesség. Az anyag elhagyása.

A Kozmikus állampolgárságra való születés. A Kétszer született.

Feltámadás.

Ítélet.

Megszabadulás a haláltól

 A 20, a két 10-es teljes ciklusából áll, mindegyik tartalmazza a 9 számjegyben nyert és megszerzett tapasztalatokat. De eltérően a tíztől a 20-ban a kettősség kifejeződését láthatjuk. Itt a kettő nem azonos az első és alsó sík kettesével, itt nem a jó és a rossz dualitása jelenik meg, hanem az anyag és a Szellem kettőssége, azaz az Isten és ember egyesülését mutatja egy számban.

Ez jelenti az Istennel egységben való teljes újjászületést. A feltámadás, az ítélet, az igazságszolgáltatás és megújulás száma. Felhívás az élet értelmének keresésére.

Az Ítélet kártyája könnyen félreérthető, ha az elnevezéséből indulunk ki.

A kártya jelentése viszont mindig csak szimbólumai, illetve mögötte rejlő lelki és mitológiai képek alapján értelmezhető.

Az itt ábrázolt feltámadás a megváltás megragadó élményét szemlélteti, az eddig eltemetett vagy fogva tartott vágyak, félelmek, felszabadulását mutatja, hogy az igaz, az isteni kiemelkedik a börtönéből, és napfényre kerül.

Ez bizonyítja a kártya boldogító jelentését. Az önmagunkká válás útján a döntő lépést jelképezi, az alkímiai változások sikeres folyamatát, mely az alacsonyabb rendűből, magasabb rendűt alkot.

Hétköznapi szinten a felszabadulás minden formáját jelenti.

A szabadulást a gondoktól, a szükségtől, hálátlan helyzetekből, kapcsolatokból, gátlásainktól, félelmeinktől.

A 20 osztható 5-tel, amely a Mikrokozmosz száma, (20: 5 =4) így a 4-nek és felsőbb oktávjainak, haladványainak nagy szerepe van abban, hogy az egyén egyesülése létre jöhet-e a Makrokozmosszal.

A 4-nél először is a négy elemet vizsgáljuk meg.

A tűz, amely fellobban, a föld, amely besüpped, és a folyékony víz, vagy levegő, amelyet belélegzünk, az érzékek által fogható fel, de ezekkel nem fogható fel, csak isteni erővel és tudattal, az anyagtalan érzékelése, azaz a Szellem.

Ha nem engedünk többé testi érzékeinknek (5), akkor születik meg bennünk az, ami isteni.

Ehhez meg kell tisztulnunk az anyag gyötrelmeitől (4), a gonosz szenvedélyektől (5), amelyeket az anyagi test szül. Ezek közé tartozik a tudatlanság is.

A tudatlanságból adódó gyötrelmek; fájdalom, félelem, mértéktelenség, vágy, igazságtalanság, kapzsiság, csalás, és az irigység. Ezekben az esetekben az ítéletnél nem számíthatunk kegyelemre.

De a fentieken kívül igen sok gyötrelem létezik, „s az érzékeket használva eszközül arra kényszerítik az embert, hogy aki a test börtönébe záratott, hogy elszenvedje azt, amit reá mérnek (4x4).

Mikor viszont Isten kegyelmébe fogad egy embert, ezek mindegyike elhagyja őt, kivétel nélkül, és felépül benne az ítélőképesség (20). Ilyen az újjászületés természete.” –írja Hermész Triszmegisztosz.

A második 4-es haladványa a 8, az Igazság, melynek megszegése vezet az Akasztott (12) állapothoz, majd a villám sújtotta Toronyhoz (16), és az Ítélethez (20), de az erőfeszítések, fájdalmak, szenvedések nem voltak hiábavalók, mert ezek lévén jut az ember a szellemi érzékek és értékek birtokába.

Ez a felébredt ember szimbóluma, aki már nem alszik többé, éberen szemléli az életet, mint a 10-es lapon a szfinx.

Ő mindkét világ polgára lett. Ezt kereste a második fokozaton végig, a kapcsolatot az Itt –és Túl között, aki már tudja, mi van Izisz fátyla mögé rejtve, ami nem egyéb, mint a mindent átható Fény és Szeretet, azaz Isten világa, melynek kapuja megnyílt az ember számára.

Az Ítélet kártyáján fent a koszorúban a 4 trónállót látjuk. A Sast, Oroszlánt, Bikát és az Angyalt.

A Sas felemelkedést, ihletettséget, erőt és a spirituális győzelmet szimbolizálja.

Az Oroszlán a méltóságot, erőt, büszkeséget, bátorságot, és hevességet szimbolizálja, amelyet meg kell fékezni.

A Bika férfi princípium, termékenységet, konokságot, erőt, hatalmat, kitartást szimbolizál.

Az Angyal az Égi erőket és a megvilágosodást jelképezi. Ők őrködnek azon, hogy csak tiszta lelkű Mikrokozmosz egyesülhessen a Makrokozmosszal.

Látható, amint az Angyal megfújja a végítélet harsonáját, és a sírok kinyílnak.

Három alakot látunk feltámadni; oldalt a férfit és a nőt, nekünk háttal pedig egy gyermeket.

A férfi a tudatost, a nő a tudat alattit, a gyermek az újjászületett szellemet jelképezi.

Ők kiállták a próbát, ezért őket kétszer születettnek nevezik.

Erre utal a két szárnyas kerék is, amelyből egyet láttunk a 10-es kártyán. Itt a kettő jelzi, hogy a főszereplők duplán alávetették magukat a kerék forgandóságának.

A férfi és a nő koronázása a képen jelzi, hogy ők győzelmet arattak a halál felett, és beteljesedett azon kívánságuk, hogy az Itt – és Túl kozmikus állampolgárai legyenek.

A gyermek arca, neme láthatatlan, nincs, ő a mi szellemünk.

 

Az Újszövetség így ír róla: „Amíg nem váltok olyanná, mint a gyermek, nem juttok be a mennyek országába.”

 

Az előző fokozaton jött létre ez a gyermek (19) az „emberarany”, az alkimista kemencében. Aki minden földi köteléktől megszabadult, tisztán érkezett, saját ítélőképességének birtokában, Istenemberként.

„Az igazság is belénk költözött és nyomában a Jó, telve Élettel, és Fénnyel.

Nincsenek már többé hatással ránk a sötétség kínjai, elröpülnek fürge szárnyaikon.

Felépült bennünk az értelmi lény: LOGOSZ, és keletkezésével Isteniekké váltunk.

Bárki, aki Isten kegyelméből eljut eme isteni születéshez, Isten erőhatásaiból összetett, ez a tudat pedig boldoggá teszi.”

                                                                                   Hermész Triszmegisztosz.

 

A héber abc-ben a Resh a fej jelentést hordozza, ami az életerő, gondolkodás székhelye.

A szimbolika szerint „visszatérést” az isteni világba úgy, ahogy ezen a képen, ezen a fokozaton az ember feltámad, az isteni világba visszatér.

Ezen a fokozaton az ember amit gondolt, mondott, cselekedett, ítélkeznie kell, és engedni, hogy az ítélet beteljesedjen. Nem rajtunk kívülálló Isten ítélkezik felettünk, hanem mi magunk, a saját lelkiismeretünk mond ítéletet.

Az „Én” az egó fölött.

De ha életünk felett éberen őrködünk, mint a szfinx, nem lesz szükségünk bírákra. Meg kell szabadulni az anyagiasságtól, a földhöz kötöttségtől, mivel az ember itt már nem test csupán, hanem szellem is.

„A fizikai test az érzékelés tárgya, amely nagyon különbözik a másik testtől, amelynek természete az igaz Lényé. Az egyik felbomolhat, a másik felbomolhatatlan. Az egyik halandó, a másik halhatatlan.

Ez az Istenség.” – írja Hermész Triszmegisztosz.

 

„A szeráfokat tartalmazó gömb, amely takarja a Napot, utalhat az utolsó Ítélet napjára, a nagy napfogyatkozás eljövetelére, amikor a halottak feltámadnak sírjaikból.

Az Apokalipszis nemcsak az eltévelyedett világ végét jelenti, hanem az új, arany, paradicsomi kor kezdetét is.” – írja Kazanlár Emil.

 

Ha eldobjuk az eddigi tudásnak hitt és ránk aggatott dolgokat, amelyet mások aggattak ránk, akkor lényünk egy teljesen más minőséget nyer; az ártatlanságot.

Újra gyermekké válunk, azaz újjá születünk.

 

 

 

 

Thoth tanítása:

                        „Tudd, hogy minket nem érdekel más,

                        mint lelkünk továbbfejlődése.

                        Tudjuk, hogy a test illanó, és ezért

                        az emberi dolgok számunkra értéktelenek.

                        Amit mi keresünk, nem a testből jön,

                        hanem a lélek tökéletesített állapotából.

 

                        Emelkedj föl hajnali lélek.

                        Emeld gondolataidat a Fényhez és az Élethez.

                        Találd meg a számok kulcsában, mit neked adok,

                        a Fényt az életből az életbe vezető úton.”

 

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.