Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Kép

XVIII. A Hold

I-Ching megfelelője: A Mélység, a Víz.

                   Héber megfelelője: Tsade.

Jelentése: Hal, Horog.

A Titkos Tanok Tudója. A Lelki Tudatosság kibontakozása.

Az ezotéria.

Az Itt és Túl. A kellemes bizonytalanság.

Nő, Termékenység.

   A „Hatalmas Anya

 

 

 

A Hold különleges helyet foglal el az emberiség történetében.

Az őskor és az ókor vallásaiban a Napot is, Holdat Istenségnek tekintették, és tisztelték, a többi Bolygóval együtt.

A legismertebb Holdistenségek a görög mitológiában Szeléné,

Rómában Luna Istennő, Egyiptomban Honszu Istennő.

A Hold a káprázat szféráiban, amelyek a Lélek és Isten között húzódnak, és amelyekben kétszeres asztrális erő uralkodik, a Hold képviseli a sors kétféle előnyét, illetve hátrányos tulajdonságait.

Míg a Nap az apa, életerő, addig a Hold a anya,  gyógyítás szimbóluma, amihez erősen kapcsolódik a termékenység, a gondoskodás, a tűzön-vízen át védelmező anyai szeretet.

A Hold kártyája a sötétségbe és az éjszakába, a lélek titokzatos világaiba kalauzol, megmutatva sejtéseinket, vágyainkat, álmainkat.

A Hold világos oldala az érzelmeket, a regényes álmodozást, élénk képzelőerőt és erősen fejlett érzékenységet, és az intuíciót jelöli.

 

 A kártya mégis inkább a sötét oldalt mutatja, a lélek mélységeit,- félelmeinket, bizonytalanságunkat, rémálmainkat, titkainkat, sötét sejtéseinket jelképezi, a láthatatlan, megfoghatatlan dolgokat.

Az ártatlan és tiszta, tehát az anyagi szennyeződéstől mentes lelkeknek a befolyás kedvező, mert számukra a Hold beavató, Izisz (9x2), a Megvilágító, hiszen a jótékony Karma vagy Sors által a lélek belső fényhez jut, és karmájának sötét zugai felvilágosodnak a szent emlékektől.

Ennél fogva az ilyen lélek elkövetkezendő születései során látnoki és isteni tulajdonságokat vesz fel.

A romlott, gonosz szívű számára azonban a Hold hatása rosszindulatú, mivel ekkor Hekaté (balszerencse) alakját ölti fel, sötétségbe borítva és megfélemlítve a szerencsétlenség kísérteties jeleivel. Ezek a lelkek félik a Hold erejét.

A Hold feminim (nőies) jelleg princípiuma a tudatalattit, és az érzelmeket szimbolizálja.

A 10-ből a láthatatlan ok-okozati összefüggésben álló princípium számából, és a 8-ból - amely az univerzális egyensúly száma-, tevődik össze

A 18 a titkos birodalmak felfedezését jelenti, melynek keresésében nem mentes az ember a bánattól, betegségtől, kíntól, szenvedéstől, félelmektől, fájdalmaktól.

Arra figyelmeztet bennünket, hogy erre az útra csak az lépjen, aki eljutott erre a második beavatásra, ugyanis a 18=9x2, azaz a Remete (9), aki visszavonult az élettől, hogy kizárólag a spirituális lét szintjén éljen.

Ha nem elég éretten, nem elég bölcsen (2), nem elég alázatosan, nem elég szerényen érkezik a beavatásra, elbukik.

A 10+8 szintéziseként az igazság kardja lesújt, mivel a mérleg kibillen egyensúlyi állapotából.

A 2x9 szintéziseként Isten háza (2), a 9, ahol bebocsátás történik egy magas létállapotba, tisztátalan lélek nem léphet be. 

A 3x6 szintéziseként a 3-as az isteni rendet, és a tökéletességet jelenti, a 6, a teremtő száma, amely nem tűri a tökéletesség hiányát.

A 18 felsőbb oktávja a 36,=9, ismét visszatértünk a beavatás számához.

A fejlődő léleknek szigorúan kell tartania magát a Hatalom kardjához (8), és emlékeznie kell, hogy a spirituális erő minden manifesztáció fenntartója.

Itt sok dolog jelenik meg, ami tilos még azok számára is, akik már előre haladtak az úton.

A testnek, szellemnek, léleknek, teljes összhangban kell lennie, ellenkező esetben a „küszöbőrök” megakadályozzák a tovább haladást.

Az ember mindazok után, amit az eddigi állomásokon átélt, magához vett, a nagy „küszöbhöz” érkezik, ahol minden földit ténylegesen, és nemcsak belsőleg elhagy, és átmegy a tisztán szellemi világba, mintha a halálba menne.

Áthalad a küszöbön, a feltámadás, élet, halál között, mivel a lélek az asztrál világból a Holdba érkezik, és a hiú, önfényű lelkek itt is ragadnak, ahol visszfényben élnek tovább, mivel nem volt saját fényük.

A 18-as lapon két masszív tornyot látunk őrökkel a toronyban, előtte egy kutya és egy sakál, akik a Holdat ugatják, vagy a Holdon lévőket?

A két torony között egy kanyargós út vezet a végtelenbe.

A tornyok előtt tó, egy nagy rákkal. A Hold kétarcú. Az egyik szeme lehunyva, mellyel jelzi számunkra, hogy nem hajlandó szemet hunyni, gyengeségeink, hiányosságaink és hibáink felett.

A Holdnak 16 sugara van, amely a két toronnyal együtt visszautalás az Igazság kártyájára, ahol már Isten szeme felhívta a figyelmünket arra, hogy mindent lát, nem tudjuk elrejteni előle gyengeségeinket.

A tornyokban őrök állnak, akik minden irányba látnak. 16 őrt számlálhatunk a lapon, akik őrködnek a fizikai és a szellem-világ fölött.

A tó jelenléte a képen felhívja figyelmünket arra, hogy mélyebben nézzünk bele saját lényünkbe, érzelmeinkbe, mélyen eltemetett emlékeinkbe, fájdalmainkba, esetleg elrejtett titkainkba, amelyeket a felszínre kell hoznunk, alaposan meg kell őket vizsgálnunk, mert csak így hozhatunk tisztulást önmagunkra.

Ezt akkor is meg kell tennünk, ha nagyon mélyre kell merülnünk, mert csak ez által szabadulhatunk meg a régi traumáktól, zavaró érzésektől, múltbéli vétkeinktől.

A rák a tóban arra figyelmeztet bennünket, hogy félünk, de nem úgy tőle, mint a saját bensőkben lévő negatív dolgoktól. A rák a saját szellemünk, a magasabb én, aki az emlékek tavába húzódott vissza, hogy mindent feldolgozzon.

Az út az ember által választott kacskaringós irányt mutatja, ami itt egy tisztán szellemi út, amelyet két állat őriz, küszöbőri minőségben.

A kutya az ember hű társa, fehér, a tisztaságot, ártatlanságot, bölcsességet szimbolizálja, az ember jobbik énjét.

A másik egy fekete sakál, a vadságot, a negativitást, és mint dögevő, a megtisztulást jelképezi, de egyben ő a nagy átváltoztató szolgája is, aki a lelkeket a Földről a Fénybe vezeti.

A Fény az intuicíónak, belátásnak, igazságnak, és az isteninek, illetve a közvetlen tudásnak a manifesztációja.

A Hold egyébként egy megértő, jóságos Anya képét mutatja, egy kedves arc, amely nyugalmat és bizakodást sugároz. Az értelem erői, amelyek a Holdból sugároznak a háttérben, a szellemiséget jelentik, amely a Hold Istennő értelmi erőin keresztül nyilatkozik meg. A holdfényes arcból jóakarat és emberszeretet, de okosság és szellemiség is sugárzik a Föld minden élőlényére.

A Hold fogja vezetni az embert a tekervényes ösvényen, elhaladva a tornyok mellett, ahol az őrök három irányból figyelik a tájat, a legmagasabb megvilágosodáshoz, de megvilágítja állati lényünket is, azokat az ősi alakokat, amelyek bennünk élnek, akár a kutya, a sakál, és ami a mélységből felfelé tör, a névtelen, félelmetes ösztön.

A Holdból a gondolatok harmata hullik, üzenete a következő; légy nyugodt, és lehetővé válik számodra, hogy nyugalom jön az állati természetedre.

 

I-Ching megfelelője: a Mélység, a Víz.

A jel nem egyszerű kockázatot sugall, hanem egymásba kapcsolódó bajok sokaságát, tehát igen nagy a veszély.

Ám megnyílik a bizakodás ösvénye is.

Ha a becsületességből és igazságosságból nem engedünk, és megfontoltan cselekszünk, nyugodtabb vizekre vezethetjük hajónkat.

A Bölcs világosan látja a veszélyt, de azt is, hogy egyhelyben nem maradhat, a hajóját az örvényből el kell távolítania, hisz az egész csak illúzió.

A küszöb őrei – épp úgy, mint az Ördög-, saját teremtményeink, le kell őket győzni, tovább menni éberen, bölcsen és szeretettel.

 

 

Thoth tanítása:

                        „A körülötted rejlő titkok mélyen ülnek.

                        Rejtve a múlt misztériuma.

Keresd azt kulcsaimmal,

és biztosan megtalálod az utat.

                        A hatalomhoz vezető kapu rejtve,

de ki eléri, rajta átmehet.

                        Tarts ki a sötét ösvényen.

Juss túl a sötétség lakóján.

                        Emeld tekinteted a Fény síkjára,

és a Fénnyel egy leszel.

           

Tudd, hogy lelked előbb meg kell tisztítanod a sötétségtől,

                        és a Fény kapuján átkelhetsz.

                        Ezért úgy rejtem el a titkokat, hogy bármikor rájuk lelj.

                        Bár szálljon sötétség az emberre,

az útmutató fény mindig felragyog.

                        Sötétbe rejtve, szimbólumoktól fátyolozva

találod meg a kapuhoz vezető utat.

                        Az ember a jövőben a misztériumokat megtagadja,

                        ám a kereső az utat megtalálja.”

 

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.