Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Kép

 

XVII. A Csillag

I-Ching megfelelője: A belső Igazság. Héber megfelelője: Phe.

Jelentése: Száj.

Óhaj csillag. A halhatatlanság csillaga.

A vágyak csillaga.

A Természet örök termékenysége. Az ezeregy éjszaka Tündére.

Égi Teremtő Erő

          Döntés a testet öltöttség felszámolásáról

 

A második főerény, a REMÉNY.

 

 A Csillagkártya a természet feletti világot és Egyiptomban a teljességet jelképező 10, és az örökkévaló életet szimbolizáló 7-es szám haladványa, így együttesen a megvilágosító belső Fényt jelenti.

A 17 a második fő erény, a Remény, és Remény mindaz, mely az örök mértékkel megegyezik, és a teljesség felé emel.

A Nagy emberek így nyilatkoznak a reményről;

           

„A Remény egyedül az emberé, mert a remény erkölcs, mert erkölcse csak az embernek lehet, döntése is életre, halálra.”

 

A 7-es szám az isteni teremtés utáni pihenés száma, a 17, a pihenés egy másik helyét jelenti, most magasabb síkon pihen, mint a Diadalszekér utasa.

Elérkezett az idő az ember számára, hogy megálljon, elgondolkozzon és felismerje, hogy Ő maga vált teremtővé képzelete révén, mert valaminek az elgondolása a tulajdonképpeni teremtés első megnyilatkozása.

A 17=8-al, a 8 a végtelenség szimbóluma, és az igazság száma.

Az igazságról így ír Hermész Triszmegisztosz:

 

„Az igazság a legfőbb érték, a legfőbb jó, amelyet nem homályosít el anyag, nincs korlátozva a test által sem; a leplezetlen jó, amely megnyilvánuló, megmásíthatatlan, magasztos és állandó.”

 

Buddha négy nemes igazsága vezetett ide a szenvedés megszüntetésére vezető nemes nyolcas úton. Itt már nem szükséges tovább az iskola.

A neofita, vagy a főszereplő megtanulta, ami a mi bolygónk osztályában megtanulható, a vizsgákon megfelelt, tehát felsőbb osztályba léphet.

Ő minden földitől megszabadulva, egyedül az Istennel, megadóan, odaadóan tevékenykedett, ezáltal magasabb síkra, esetleg másik csillagra kerülhet, de dönthet úgy is, hogy Isten ölében hosszabb- rövidebb ideig megpihen.

Megismerte önmagát. Kinyilatkoztatta minden kincsét, amit Isten adott, és amelyet talált. Végigjárta Buddha nemes nyolcas útját, és ez által vált a szenvedés igazsága valóságos megismeréssé. 

 

A képen egy szép fiatal nőalakot látunk, aki két serlegből vagy amforából életáramot önt ki. Az egyik serleg ezüst, a másik arany.

Ezekkel találkoztunk a 14-es, Mértékletesség kártyáján, ahol a mentális erők kiegyenlítésének alkímiáját láttuk, az élet esszenciáját tökéletesítette.

Itt két életáramot önt ki, az egyiket a vízbe, a másikat a földre.

A víz az érzelmeket, a tisztaságot és a spirituális újjászületést jelképezi.

A föld szimbolizálja a hovatartozást, és a „Hatalmas Anyát”.

E két életáramot a hosszú vándorútja alatt gyűjtötte össze, ez minden kincse, de nem tartja meg magának, hanem továbbadja embertársainak, hogy ők hamarabb megismerhessék azt a titkot, melynek segítségével könnyebben jutnak el idáig.

A víz gyorsan szétteríti ezt a hatalmas bölcsességet, a föld pedig elmélyíti.

A nőalak egyik lába a vízben, a másik a földön van, amely jelzi, hogy uralja a tudatos és a tudattalan világot.

Mellette a földön Piramis, a legtitokzatosabb építmény, amely valaha a Föld nevű planétán épült. A Nagy Piramis rejtélye saját lelkünk rejtélye. Minden Ősi feljegyzés benne található. A Piramis tanulsága az, hogy az embereknek befelé kell fordulnia, lényének ismeretlen középpontja felé. A Piramis a hatalom őrzője, az erő, energia, megújulás szimbóluma, de jelenti még, hogy Én és a Lélek Egy; továbbá a test halálát és a lélek halhatatlanságát.

Az alma, amely a könyv mellett hever, a megkísértést, de ebben az esetben az újrakezdést szimbolizálja egy magasabb síkon.

A könyv, amelyet letett jelzi, hogy ő már birtokában van a bölcsességnek, és a tudatosságnak, betekintést nyert a titkos és Szent tudományokba, amely segítette abban, hogy megtalálja az Istenhez vezető utat, amely az egyetlen célravezető, helyes út.

A fején lévő pártaszerűségen látható a Hold és a pentagram szimbóluma.

A Hold az érzelmeket, lelki dolgokat, szerelmet, intuíciót, a Hatalmas Anyát és az „én” sötét, ismeretlen oldalát szimbolizálja. Jelképezheti az elérhetetlent, a bizonytalanságot is.

A pentagramm, a mágiát, minden elem harmóniáját ígéri. Mágikus képességek birtoklását, szellemi törekvést szimbolizálja.

Jobb oldalán egy teljes szépségében kinyílt virág, rajta egy pillangó, mely az öntudatot, a felszabadult lelket és a halhatatlanságot jeleníti meg.

A Csillagkártya esetében, a teljes szépségében kinyílt virág, a személytelen, szellemi, mindenki számára nyitott szeretettel tanító ember szimbóluma.

Ő mindenkinek átadja tudását, tapasztalatait, bölcsességét, de a személyes ügyeiről mélyen hallgat.

A pillangó jelzi, hogy a teremtés magasabb lényei leszállnak, és letelepednek a mindenki számára nyitott lélekbe, mint ahogy a pillangók szállnak fentről lefelé, és a kinyílt virágra telepszenek, hogy kelyhéből édes nektárt igyanak.

A fa alatt egy kígyót látunk, aki eltávolodik a helytől, mivel itt már nem tud kísérteni, csábítani, rombolni.

A háttérben lévő szemből sugárzik a szeretet, ez Isten szeme, amely ráragyog a hazatért, ártatlan, tiszta gyermekére.

Hét kisebb és egy nagy csillagot látunk a képen, amelyek jelzik, hogy a főszereplő érintkezésbe lépett saját kifinomult energiáival, amelyek őt körülveszik, és életére hatást gyakorolnak.

A Víz és a csillagok az Égi teremtő erőt, az Égi termékenységet jelentik. Szinte mindegyik csillag 8 ágú, ez a kozmikus egyensúlyt jelképezi. Közvetlen feje felett a Vénusz, a szépséget szimbolizálja.

 

„Vénusz a Föld alteregója…A Vénusz ugyanaz a Föld számára, mint a Magasabb rendű Én az ember számára,”

( Alice A. Bailey.)

 

Mellette a Merkúr. „A Merkúrt nevezik az első égi Istennek, Hermész Istennek” ennek az Istennek tulajdonítják az ember első beavatását a mágiába…Merkúr a Buddha, a Bölcsesség, a Megvilágosodás, vagy az „újra felébredés” az isteni tudományban.  

(H.B.Blasvatsky)

 

Vénusz bal oldalán a Mars. „A Mars azt kívánja, hogy az ember teljes élete… konfliktusba keveredjen, s az emberi természet egyetlen oldala se maradjon ki belőle. Ismétlem, azért szükséges, hogy a tanítvány fizikai természetét érzelmi vagy vágy természetét és mentális folyamatait az égbe vigye. Ez a forma természet felülmúlásának következményeként valósul meg, „a bölcsesség kígyója” segítségével, gyakran ezt a nevet adják az ezoterikusok a léleknek. 

(Alice A. Bailey)

 

Második sorban a Hold. „A Hold halott bolygó, melyből minden (élet) princípium eltávozott. Egy olyan bolygót helyettesít, amely úgy látszik, eltűnt a képből.(Vulkán?) 

(H.B.Blavatsky)

 

Mellette a Nap. „A Nap az anyag, és Nap a szellem.”

(H.B. Blavatsky)

 

Harmadik sorban első a Jupiter. „Minden egyes létező, és minden egyén lelke egy nagy mindenek feletti Lélekből származik, és noha Lélek-születése kezdetén isteni volt, de le kellett szállnia az anyag sűrűbb síkjaira, hogy elnyerje személyes erőfeszítése és érdeme által a tudatos halhatatlanságot.”

(Alan Leo)

 

A nőalak mögött a Szaturnusz. „ A Beavatás – az önmagunk beavatása- a mai ember igénye. A csillagok így határozva állítják ezt. A Hierarchia tehát szánt szándékkal együttműködik ebben. Az ember kiáltó igénye és törekvései jelzik a lehetőség értékét és a bizonyított szükség elismert megértését. Az Élet Szelleme ezt megerősíti. ”A Szaturnusz és a Shíva Egy.

( Alice Bailey )

 

A 8. bolygó az Uránusz. „ A terv külső megnyilvánulásának célja nem annyira az, hogy az egyént képessé tegye arra, hogy mennyei tudatállapotba kerüljön, hanem, hogy a földre lehozza. A világ jelöltjein és Tanítványain múlik, hogy gyakorlatilag alkalmazza, amit tud.”

(Alan Oken)

 

Látható még a képen a Halak és a Szűz zodiákus jele. „ A hal istennők, akik a Földről (Szűz) a vízbe (Halak) ugrottak, együttesen életet adtak a Hal Istennek (Krisztusnak), aki bevezeti az élet vizét az anyag óceánjába, s így fényt hoz a világba.”

(Alice A Bailey)

 

„Azáltal, hogy megértjük a lélek szándékát, képesek leszünk azonosítani azokat a tanításokat, amelyeket az élet képvisel bármely egyén számára… Azáltal, hogy megértjük az emberiség múltját, meg tudjuk érteni a jelent, megteremteni a jövőt.”

(Jeff Green)

 

Ezen a szinten megszerzett tudás és Fény kiolthatatlan és örök, mindenütt jelenlévő. Ezeket a tulajdonságokat minden vallásban isteninek ismerték el.

Arra a következtetésre kell jutnunk, hogy a Fény, a ténylegesen érezhető Fény a belső ragyogás valóban az Istenség közvetlen hordozója, az Isten tudata.

Lehetetlen elérni Isteni mivoltunkat és a tökéletességet anélkül, hogy át ne menjünk a Lelken, és Lélekké ne válnánk.

Amikor kapcsolatba kerülünk a lelkünkkel, egybeolvadunk a Fénnyel, és Lélekként növekszünk, akkor a titkok feltárulnak tágra nyíló szemeink előtt, és miénk lesz a múlt, a jelen és a jövő.

Szabad lélekké válunk, időtől és anyagtól függetlenné és élvezzük az öröklétű Fényt, vagyis Isten jelenlétét.

 

A nőalak és környezete az örök ifjúságot, szépséget, tudást, bölcsességet, elégedettséget, esztétikai tökéletességet, harmóniát, belső békét, a halhatatlanságot fejezi ki, és a belső Fényt.

A bennünk lévő világító csillagok mutatják a helyes utat.

Ha felfedezed magadban a fényt, úgy képes leszel másoknak is világítani, bölcsen és szeretettel.

A Csillag kártya magas szintű intuitív ötleteket és azok megvalósítását jelzi.

Felhívja a figyelmet arra, hogy nyitottnak kell lennünk a felsőbb sugallatokra, és az intuicióra.

Olyan csatornának kell lennünk, ami átengedi magán az isteni energiát, ami itt a földön csodákra képes, ha hagyjuk érvényesülni.

Lehetőséget kapunk, hogy határtalan énünket kibontakoztassuk, álmainkat vágyainkat valóra váltsuk.

A teljes lelki átalakulás lehetőségét hordozza, mely segít megszabadulni álarcainktól. Tegyük le akaratunkat és félelmeinket, és hagyjuk, hogy az élet átjárjon minket.

Ha intuiciónkat önző gondolatokkal vegyítjük, annak ereje pusztító lehet.

Megváltozik látásmódunk, megszabadulunk korlátjainktól.

A Csillag a remény, a bölcsesség és a mélyebb összefüggések felfedezésének kártyája. Azt mutatja, hogy olyan dolgokat tervezünk, melyek a messzi jövőbe nyúlnak, és melyek pozitív alakulását jogosan remélhetjük, hisz aki a maga idejében tesz jót, századokért dolgozott.

A hagyományos értelmezés a három védőkártya egyikének tekinti a Csillagot, mely örömteli sikereket ígér.

A 17 felsőbb oktávja a 34=7-tel, amely a legszentebb szám, magába foglalja a hét erényt, és az örökkévaló élet szimbóluma.

A nőalakot kegy és báj lengi körül. Szeretet és alázat sugárzik belőle.

Otthonra lelt a csillagok között.

 

 

 

 

Thoth tanítása:

                        „Tudd meg ember, bárhol is lakoznál,

                        lényed a csillagokkal egy.

                        Tested nem más, mint bolygó,

mely a középpont körül kering.

Mikor eléred minden bölcsesség fényét szabad leszel,

hogy  sugározz az éterben.

Egy leszel a Napok közül, mely a sötétből világít,

És az űrben születettek közül, mely a Fénybe nő.

Ahogy a csillagok az időben elvesztik csillogásukat,

amint fényük a Forráshoz a távolba száll,

úgy halad lelked tovább magad mögött hagyva a sötét éjt.”

 

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.