Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Kép

 

XVI. A Torony

 I-Ching megfelelője: A Gerjesztő.

A mennydörgés. A megrázkódtatás.

Héber megfelelője: Ain, Ajin.

Jelentése: Szemek háza, Isten Háza.

Bábel tornya. Tév- építkezés.

A kudarc, mint felszabadító győzelem.

A romboláson keresztül megújuló élet jelképe

    Alapjaiban rengeti meg és rombolja le az egót.

Én, / egoizmus/ lerombolása

 

 

 

Torony kártyája a 10+6 színtézise, a 10 a tökéletesség feletti győzelem száma, és a 6-ban megnyilatkozó Isteni Erő. Az előző kártyalap a 15-ös arra figyelmezteti az utazót vagy főszereplőt, hogy az Ördög elől nem lehet kitérni, ha engedjük, hogy vágyaink rabságban tartsanak bennünket.

Ez a lap arra hívja fel a figyelmünket, hogy Isten elől sem lehet kitérni, nem lehet előle elbújni, mert az Ő szeme mindent lát. Isten szemének szimbólumával a 8-as, Igazság kártyáján találkoztunk már. Az első intés már ott elhangzik, hogy aki a mérlegelésnél könnyűnek találtatik, arra az Igazság kardja lesújt. Ezen a szinten Isten szeme teszi ugyanezt azokkal, akik büszkeségükkel és tudatlanságukkal hamis várakat, vélekedéseket építenek fel

A Szellem, mint anyag istene cselekszik; isteni rombolás, ami mindig a jobb élethez vezet. Ennek eszménye megfelel Shíva istennőnek, azaz a pusztító Istenségnek. Ez a rombolás és a romboláson keresztül megújuló életnek a jelképe.

Torony, a beszűkült látásmód, élethelyzet összeomlása, az utolsó gát áttörése, a lélek börtönéből való kiszabadítása. Ez egyfajta megszabadulás a földi kötöttségektől, ami az isteni uralkodóvá válás elengedhetetlen feltétele.

A Torony jelképezi az ember maga köré épített barikádját, társadalmi szerepét, megmerevedett kapcsolatait, beszűkült látásmódját, hamis élet filozófiáját, és az egóját.

Egy névtelen nyugati Tarot kommentátor az alábbiakat írja;

 

„Amikor az erőt és az anyagot használjuk, amely felett rendelkezni tudunk, saját ízlésünk szerint építjük fel Isten házát. Csak mulandó épület, de semmi nem megy veszendőbe, és nemhiába fáradozunk. A meg nem fékezett Titán nem szűnik meg tornyot építeni, melynek célja az eget a földdel összekötni.”

 

Ha nem Isten építi házunkat, akkor hiába való a munka, amely azt felépítette, mert a gonosz lakozik benne. Minden emberben benne van Isten, csak ezt kevesen értik meg és érik el.

Minden megpróbáltatást Isten küld ránk – ezért jön a villám a Napból, hogy ezúttal valami nagyon fontosat tanuljunk.

Ha megfeleltünk ezen a vizsgán is, túljutottunk azok nehézségein, akkor felépíthetjük az új életet. Át kell mennünk ezeken a vizsgákon, hogy megtanuljuk megkülönböztetni a lényegest a lényegtelentől, a jót a rossztól, az anyagit a szellemitől, ezzel fejlesztjük magunkban a tökéletességet.

A 16-ot felépíthetjük úgy is, hogy a 4x4, ebben az esetben az anyag támaszkodik az anyagra, így egyenlő a rombolás és a megsemmisítés mértéke, mivel a Szellemnek teljes a hatalma az anyag felett.

 

A lapon látható építményből hiányzott a 4-re jellemző tulajdonság, a teremtett érzékelhető világ teljessége, tökéletessége és harmóniája, a szilárdság.          

A Torony kártyáján egy isteni villám hasít keresztül egy tornyot, melynek teteje ledől.

A ledőlt részen 4 nagy kőcsipkét látunk, amely a 4-es számot jelenti, az idő és tér keresztjére feszített embert. A toronyból két alak zuhant ki, az egyiket eltalálta a leomló kő, és meghalt. A másik alak megtartja a koronáját, ami az öntudatot jelenti-, és épségben földet ért, tehát ő győzelmet aratott a pusztulás felett.

A 16-ot égi napfénynek is nevezik. Az isteni erő küzd az anyaggal, lesújt, hogy magasabb rendű és tökéletesebb formák épülhessenek fel.

 

Eden Gray szerint: „A villám az isteni tűz része, mely csak a gonoszt pusztítja el, és megtisztítja, helyreállítja azt, ami jó.”

 

Az életben maradt alak a sorsát teljes istenhittel éli át, minden próbát teljes tudatossággal kiállt, végig csinált, ezért maradt most is életben.

Aki meghalt, ő eladta lelkét, és okkult tudását gonosz célok érdekében használta, ezért a pusztulás felülről tört rá, a derült égből. Megsemmisült benne a gyarlóság és az önzés.

 

I-Ching megfelelője; A Gerjesztő, a Mennydörgés, Megrázkódtatás.

A nagy természeti erők szimbóluma, amelyek mindenre és mindenkire hatnak.

Két azonos összetevő szinte kimeríti az égi jelenséget, amelyben a felvillanó fényesség a félelmetes dörrenéssel társul.

Csakhogy a Bölcs tudja, hogy a derült égből nem jöhet villám. Ha mégis, akkor ő hallja a közelgő vihart, van ideje biztos helyre menni, és a rábízottakat is magával vinni.

Végzetes csapásnak csak a gyenge ember van kitéve.

Az erős, bölcs, igazságos egyén a bekövetkező katasztrófa után megpróbál azonnal rendet csinálni a káoszból, felépíteni azt, ami romba dőlt. Ugyanis nem az a legnagyobb tragédia, ha elbukunk, hanem az, hogy meg sem próbálunk felállni. Pedig ha megtesszük, újra tudjuk kezdeni az életet, ha nem, akkor teljes lelki megsemmisülés vár ránk.

Az élet során gyakran, és mindenkivel történnek tragédiák: válások, veszteségek, fiatalság letűnése, munkahely elvesztése, családtagok elvesztése, harcok, de tudnunk kell, hogy a káosz világából csak az elszakadás árán térhetünk vissza a rend világába, hisz mi tértünk le nekünk kiszabott útról.

Csak egyetlen dolog, a lét végtelen szeretete, amiben bízhatunk, mely úgy rendezi az eseményeket, hogy azok tanulságai a javunkat szolgálják.

Minden veszteség, minden fájdalom, egy szükséges lépcsőfoka fejlődésünknek, mely nélkül nincs továbblépési lehetőség.

Ezeket a helyzeteket egytől egyig, magunk teremtjük meg. Ha ezt el tudjuk fogadni, képesek leszünk átalakulni

A Torony azt mutatja, hogy a vélt biztonságból magunk köré emelt falak hirtelen inogni kezdenek. Ez érintheti meggyőződésünket, alapelveinket, éppúgy, mint szakmai, pénzügyi biztonságra vonatkozó elképzeléseinket, nem utolsósorban baráti, és egyéb személyes kapcsolatainkat.

A Torony mindenesetre olyan elgondolást jelképez, mely régebben jótékony biztonságot, talán még védettséget is adott számunkra, de melyből mostanra kinőttünk. Általában meglepő tapasztalatok, néha sziporkázó ötletek, melyek romba döntik a régi tervezetet.

Ezeket a hirtelen változásokat gyakran katasztrófaként éljük meg.

A csapások, amelyek sorsunkban bekövetkeznek, jelzik azt, hogy magasabb fokozat előtt állunk.

Ha képesek vagyunk arra, hogy ezeket a csapásokat ne veszteségként éljük meg, ne okként értékeljük, hanem fogadjuk el, és tanuljunk belőle, akkor tudjuk megoldani a Torony állapotát.

Cél, visszatalálni a valódi, igaz értékekhez. A veszteség megnöveli az emberben a Hitet, megszabadítja a földi kötöttségektől, s ezáltal közelebb kerül a spiritualitáshoz és Istenhez.

Az ember legnagyobb csodálatra méltó tulajdonsága, a kudarc után való felemelkedés

A 16=7-tel, a mágikus győzelem számával. A 7 erénnyel, ami azt jelenti, hogy győzelmet arathatunk minden világban, minden helyzetben. Ehhez társul most még a 10, a teljesség jelképe, és ezzel elérkeztünk a 17. állomásra.

A 16 felsőbb oktávja a 32=5-tel, amely a Mikrokozmosz száma, az egyensúly és harmónia kifejezője, a megváltás útmutatója az emberiség számára.

A képen látható torony, amelyet a villám sújtott, összedőlt, amely utalás arra, hogy helyzetünk veszélyes és bizonytalan, de szükségszerű, mert van, aki csak a tragédiák megtörténte után ébred rá, hogy tévúton jár. Ez lehet akár külső, akár belső földrengés is, amely megtörténte után megerősödve emelkedhetünk ki a romok közül, és nyitottá válunk az új befogadására.

A tűz után a föld megújul, vihar után a levegő kitisztul, a pusztulást az újjászületés követi.

 

 

 

Thoth tanítása:

                        „Halld most, ki megszabadultál,

                        szabad vagy az élet igájától.

                        Ismerve minden forrást, minden világ megnyílik neked.

                        De vigyázz, ki a mennybe mennél, mert ha értéked kétes,

                        jobb, ha a tűzben pusztulsz el.

                        Tudd meg, hogy az égiek a Tűzön átmennek.

A menny minden fordulatánál a Fény forrásában

megfürödnek.”

 

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.