Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Kép

 

XV. Az Ördög

I-Ching megfelelője: A Fény elsötétedése. Héber megfelelője: Samech

Jelentése: Oszlop, Oltalmazó, Támasz.

Az asztrál kígyó. A nagy mágikus ágens.

A démon mátrixa.

Az örök mozgás princípiuma.

A Fényhozó.

Lucifer

A szex hazug felfogásának felszámolása

 

 A Mértékletesség angyala után ez a lap a meglepetés erejével hat azok számára, akik nem tudják, hogy ezen a lapon is angyal látható; a bukott angyal, a sötétség angyala.

A 15-ös szám egyesíti magában a tökéletességet jelentő 10-et, az emberiséget jelképező 5-tel, és vonatkozik a Krisztusi erőre is.

Ezen a fokon felismerjük, hogy a megszerzett erők büszkévé tesznek, és fellép a kísértés. Utalás egyben az öt érzékszerv által gerjesztett vágyak mértéktelenségére.

Amiről itt szó van, az az, hogy a szenvedélyeket, a szerelmi vágyakat, a szexust kell átértékelnünk.

Az emberi fejlődés legmagasabb fokának eléréséhez hozzá tartozik az eredmények elsajátítása mellett a bűnök megismerése is.

A hibák, bűnök, meg nem értettség érzése, a szeretet hiánya konfliktusaink melegágya Szükséges a jó és a rossz ellentéteinek feldolgozása, vagyis a „bűn”, a szenvedélyek vállalása is a személyiség része.

Tudatosítjuk a félelmetesnek tartott és elfojtott indulatok felismerését és vállalását.

Az ember gyakran hajlamos a birtoklási vágyra, az erőszakra, mértéktelen mohóságra az élet minden területén. Ezek függésben, rabságban tartanak bennünket.

Az összes Tarot kártya közül természetének megfelelően az Ördög a legnehezebben megfogható, mert mindenki számára más arcát mutatja.

Az általa jelzett élményekben a közös vonás a függőség, az akaratnélküliség, a jó szándékok kudarca, valamint a meggyőződésünkkel szöges ellentétben álló cselekedetek.

A Mágussal szemben, Ő a Fekete Mágus.

 

Ez a kör a 15 =6-tal kezdődik, a válaszúti kártyával, ahol a férfi a választottjával egybe fog kelni. Ha egy házasság vagy párkapcsolat nem a kölcsönös megértésen alapszik, nem egyenrangú félként az Isteni, önzetlen szeretet fényében kelnek egybe, hanem valamiféle érdek vezérli őket, majd uralkodni akar az egyik a másik felett, bizony rövid idő alatt pokollá válik mindkét fél élete.

Ez a rossz kettő, akik között az Ördög áll, hisz ők maguk nemzették saját részükre. Jelenleg a házasságok többsége ezt bizonyítja.

Régen, és jelenleg is –de csak a primitív társadalmakban-, a szülők választottak párt gyermekeik részére. Földet a földhöz, jelenleg a házhoz autót vagy nyaralót, a sok pénzhez még több pénzt,- jegyében zajlik, vagy a nincstelen úgy akar megszabadulni anyagi nehézségeitől, hogy belemegy egy szeretet nélküli kapcsolatba.

A képen látható láncok elszakíthatatlanságának látszata abból ered, hogy a vagyont ne kelljen megosztani, vagy éppen a gyermek, vagy gyermekek miatt tartják „leláncolva” magukat az emberek. Pedig a lánc laza, könnyűszerrel ki lehet bújni alóla, az Ördög elől sem kell kitérni, meg kell ismerni, és azonnal kiderül, hogy egy általunk kreált, szánalmas, émelyítő alak, ami csak a képzeletünkben létezik.

A 15 osztható hárommal, ez a Szentháromság, és Isten három aspektusa;

Brahma a teremtő,

Visnu a fenntartó,

Shíva a pusztító.

A 2x3, a Szerelmes kártyája, mely összefügg a szextussal, amely egy sötét, mágikus veszélyt jelent az „alvó” ember számára.

15 osztható 5-tel is, a Krisztusi számmal. 5, az érzékszerveink száma.

 

A 15 a kabbalisztikus redukcióban a 60-at adja, az egész számsorban a 60-nak van a legtöbb szám rokona; 1,2,3,4,5,6,10,20,30,60. Nem véletlen, hogy ez az ördög száma, hisz sok kapcsolatra van szüksége:

1-nél az önzés, eszközök tisztességtelen, öncélú, másokat megkárosító használata.

2-nél az állandó kétség, sötétség, a hazugságok, a rossz, a lustaság, a félelem.

3-nál önmagunk és mások szeretetlensége, az elfogadás hiánya, amellyel a félelem magvait ültettük el, aratáskor ugyanazt aratjuk.

4-nél a másokon való zsarnokoskodás, uralkodás.

5-nél, a bölcsesség, a tanulás hiánya, ha a rosszat adjuk tovább, megsokszorozódik.

6-nál a talmi csillogást, az illúziót választjuk, rossz vagy helytelen döntést hozunk.

10-nél nem találjuk a helyes középutat, nem akarjuk tudomásul venni karmikus feladatainkat.

20-nál az anyaghoz való ragaszkodást tartjuk fontosnak, rossz ítéletre számíthatunk.

30=3-mal, lásd fent.

60=6-tal, lásd fent, ezért az Ördög a megkísértés jelképe, leggyakrabban a szexuális ösztönökkel van kapcsolatban, mivel ez az ember legősibb ösztöne, és egyben legvadabb, de az Ördög elveszti hatalmát, mihelyt úgy tekintjük, mint valami minden emberben meglévőt, olyat, amivel minden embernek szembesülnie kell, s melyet minden ember le tud győzni, ha ennek tudatában van.

A héber abc-ben a samech betű támaszt, protektort, támogatót, fegyvert jelent.

Ezen az öntudati fokon ezt a fegyvert birtokba kell venni, hogy minden külső és belső befolyástól megvédjük magunkat. Ez a betű emlékeztet bennünket uroboroszra, a farkába harapó kígyóra is, amely a tökélyt, a tudást, a kimeríthetetlen energiát és a hatalmat szimbolizálja, de ebben az esetben, a rossz értelemben, halált, rombolást hozhat. Mivel a kígyó összefüggésben van a Paradicsommal, a kétértelműséget és a kísértést, a hűtlenséget, a csalást, a gonoszságot jelképezi.

 

A képen főszereplőként az Ördögöt látjuk, ki a sötétség hercege, legismertebb neve a „Fényhozó”, ami a tudás fényét jelenti, azaz Lucifer, ezért tart egyik kezében fáklyát.

Az alak, kecskeszarvakkal, férfi fejjel, női mellkassal, emberi kezekkel, pikkelyes alsótesttel, denevér szárnyakkal van ábrázolva, amint egy oszlop tetején áll. Az Ördög a négy elemet és mindkét nem jelképét magán viseli, tehát hermafrodita.

A feje a szellemet, de a fordított pentagram miatt a rossz szellemet, azaz a Tűz elemet jelenti, a Levegő elemet a denevérszárnyak, a pikkelyes alsót este a Víz elemre utal, sötét patái a Föld elemre. Az Ördög így a négy elemen keresztül az egész anyagi világot uralja, ha hagyjuk.

A kezében lévő „fényt hozó” fáklya a pusztítás szimbóluma is lehet, ez tőlünk függ.

A talpazat, amelyen áll, a fizikai világ megjelenése, és az anyag törvénye, ehhez vannak hozzákötve ketten: egy női és egy férfi ördög.

Karjain egy-egy feliratot látunk, a Solve -azaz oldás, és a Coagula- a kötés.

Az Ördög, az anyag törvénye, eloldotta egymástól a két nemet, hermafroditává tette őket, aztán egy külsőleg megélt nemi aktusban egyesítette őket újra.

Az egyesülésnek az angrogün jegyében kell megtörténnie, akkor kilép az Ördög köréből, ez azt jelenti, hogy az embernek vissza kell térnie az Egység állapotába, de éppen a test az, ami ezt nem teszi lehetővé.

Rá kell ébrednünk végre, hogy nem testek vagyunk csupán, és arra is, hogy nincs Ördög, csak az, amit az ember maga teremt, és itt nyilvánvalóvá válik, hogy az embereket csak saját választásaik tartják láncon, azonban a nyakukon lévő láncok lazák, és akarattal könnyen levehetők.

 

I-Ching jelentése; a Fény Elsötétedése.

Látjuk a szemhatár alá bukó napot, a sötétedés képét hordozzák.

Nehézségek, akadályok merülnek fel egész életünk során. A sötétség erői, az alantasok (rossz ösztönök), erőre kapnak.

A Bölcset nem csupán tudása, de állhatatos szíve is segíti. Fontos a valódi ok megtalálása a nehézségek között, hogy erőinket jól hasznosíthassuk.

 

„Aki az Ördögtől nem fél, attól fél az Ördög”, írja Hamvas Béla a

Tabula Smaragdina, című művében.

 

A bűntudat az egyik legpusztítóbb érzés, amiben könnyen megrekedhetünk. Ha rosszat teszünk valakinek, vagy saját igazságérzetünk ellen vétünk, eluralkodhat rajtunk a bűnösség érzése, önmarcangolásba kezdünk, ilyenkor a reménytelenség, kétségbeesés tart fogva, leláncolva bennünket.

Törekedjünk arra, hogy legyünk jobbak, tudatosabbak, őszintébbek, szeretet-teljesebbek, bölcsebbek, és ha megbotlunk és elesünk, álljunk fel, és menjünk tovább.

A hibáinkból tanulni kell, főleg azt, hogy ne kövessük el még egyszer ugyanazt a hibát, ez szabadít fel bennünket, és ez vezet vissza a Paradicsomba.

Legyen egyetlen valóságunk a szeretet, a félelemtől való megszabadulás, s a félelem elengedésével érhetjük el a lelki békét, amely egészséghez, nyugalomhoz, és belső teljességhez vezet

A belső béke megteremtéséhez feltétlenül szükséges a lemondás, a megbocsátás, amely a múlt elhagyását jelenti.

 

 

 

Thoth tanítása:

„Évről évre tanultam a bölcsességet, egyre újabbat,

követve az utat.

Mígnem végül lelkem nagy kínban elszabadult

Láncaitól és elértem a felszabadulást.

Megszabadultam a földi rabságból

És a test szorításából.

 

Rázd le láncaidat, gyermekem,

és sétálj a győzelmes napon a Fényre.

Gondolataid ne tereld a sötétbe, és biztosan

eggyé válsz a Fénnyel.

 

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.