Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Kép

 

XIX. A Nap

 I-Ching megfelelője: A Visszatérés, a Fordulópont.

Héber megfelelője: Qof.

Jelentése: A fej tarkó része.

Salamon kertje, Hirám kertje. A Paradicsom.

A filozófiai Arany.

A Szellemi tudatosság kibontakozása.

Az OPUS MAJOR.

A régi egyiptomiak Fő Istensége

               Megvilágosodás

                      Spirituális ihletettség

 

A harmadik főerény,- A SZERETET.

 

A Nap jele a fény, vagyis az életadó energia kibocsátását jelenti az istenség határtalan forrásaiból. Kerek formája a végtelenség szimbóluma, amelynek nincs kezdete és nincs vége.

A Nap szimbóluma felfedi az ember isteni eredetét, és megmutatja számára a növekedés és tudás határtalan forrását és lehetőségét.

Történeti szempontból a Nap minden nép központi és fő istensége volt, mint közvetlen teremtőt magasztalták. A régi időben a Nap fizikai testét tisztelték Istenként.

Fejlődése közben azonban rájött, hogy a Nap teste nem más, mint isteni princípium képviselője Naprendszerünkben.

A keresztények a Nap három aspektusát vették alapul.

A Szentháromság gondolata igen ősi, és nem Jézus Krisztus követőitől ered.

Régen az ember látta, hogy a Napnak három fő fázisa van; hajnal, dél, alkony.

A felmenő Nap a kezdet, a nappal ígérete, az életadó, s így szimbolikusan a Brahma, a Teremtő Isten, az Atya.

Délben a Nap eléri érettségét, és mindenkire süt, nagy aktivitást és növekedést előidézve. Ez az Atya kiterjesztett ereje, gyümölcse, s Vishnu képviseli, a Fenntartó; a Fiú.

A Naplemente jelenti a munkanap végét, a pihenés idejét. Ezért megtestesítője Shíva, a pusztító; a Szentlélek.

A Nap hármas aspektusa a Teremtés Legfelsőbb Intelligenciájú Motiváló Erejét képviseli.

A Nap száma a 19, a 3. fő erény; a Szeretet, de mi is a szeretet?

 

A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irigykedik, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal.

A szeretet soha nem fogy. Ez az egyetlen dolog, amiből minél többet adsz, annál több lesz neked. – ahogy Pál apostol mondja.

 

„Ha a szeretet irányítja életünket, nem hibázhatunk.”

 

Ha van időnk letörölni mások könnyeit, megsimogatni, rámosolyogni, felemelni az elesettet, akkor már nem éltünk hiába. Nem a szeretet leple alatt – mert akkor sok gonoszságot követhetünk el, hanem a szeretet erejével kell harcolnunk, türelemmel, szelíden, és az eredmény nem marad el.

Az igazi szeretet mindent legyőz!

 

            Gárdonyi csodálatos gondolatával folytatom:

A szeretetnek melege van a természet hidegében, világossága van az Élet sötétségében, és a szeretetnek ajkai vannak, amik mosolyognak velünk örömben, és lecsókolják könnyeinket a fájdalomban.”

 

A szeretet nem más, mint jónak lenni, és jót tenni.

Akiket szeretünk, elfogadjuk olyannak, amilyenek. Nem azért szeretek valakit, mert szép, jó, okos vagy csinos, csak szeretem!

A szeretetemért nem várok semmit cserébe. De nemcsak környezetemet, barátaimat, ismerőseimet szeretem, hanem azokat is, akik engem szeretnek, fájdalmat okoznak vagy szidnak, rossz gondolataikkal vagy cselekedeteikkel ártanak nekem.

Ez a fajta szeretet az, ami igazán felmelegít bennünket, és megsokszorozza energiáinkat.

Éljünk vele, ne fukarkodjunk, árasszuk a szeretet fényét.

Ha az emberi kapcsolat alapja a szeretet, eltűnik a félelem. A fájdalom, a bánat, a depresszió, a bűntudat és a félelem összes formája eltűnik, ha a tudat a pillanat szeretetére és békéjére gondol. Az igazi egészség és boldogság a megbocsátás. Ha nem ítélkezünk és elengedjük a múltat, jövőnket is megszabadítjuk a félelemtől.

Az igazi szeretet az adás tökéletes, tiszta és akadálytalan formája, szabadon árad a többi ember felé, és jutalmát önmagában hordja.

 

A szeretet erejével minden eddigi archetípus legyőzhető!

 

A Nap kártya a 19-es számú lap, a 10-es számból, ahol a Lélek a szentség állapotába lépett, és a 9-es számból az örökkévalóság és tökéletes alkalmazkodás minden szinten, szimbólumából tevődik össze, s ez a Mennyországot eredményezi.

Ez a lap is, mint minden eddigi, szorosan kapcsolódik az előző laphoz.

Az asztrál világ, amelyet a Csillag kártya (17) szimbolizál, - a Lélek a Holdba kerül (18), ahol nagyon sok kérdést tesznek fel, s ha tud válaszolni a kérdésekre, akkor léphet tovább a Napba, amely a végső cél elérésének száma, úgyis, mint 19, és úgyis, mint 1+9.

A 18-ban látott ember beavatást nyert a Holdba, a Természet rejtett oldalába.

Most már a Nap beavatottja, kész arra, hogy a belső síkot tökéletessé tegye.

 

„A Nap az Egy   a régieknél minden életcél a Nap jegyében állott…

A Nap fénye az arany. Az alkimisták, amikor az aranyat keresték, az örök életet keresték.”

Írja Hamvas Béla a Tabula Smaragdina, című művében.

           

A Nap kártyán egy boldog fiatal párt látunk, akik Salamon király kertjében állnak, mint két teljesen egyenrangú fél. Ez a kert, Hirám kertjének utánzata. A fiatal pár hozzájutott a Főpapnő (2) kezében tartott kulcsokhoz, amelyek az „Itt és Túl” kulcsai. Előttük nincs többé titok, ismerik mindkét világot, tudják, hogy a legfőbb érték a szeretet.

A lány lanton játszik, a zene harmóniája lengi körül őket.

A fiú kezében a Hád-Hád madár, amely a kívánságok, vágyak, szabadság és a boldogság madara. Ő volt Salamon király követe.

A kert kerek formája virágokkal az Egységet, Tökéletességet, Tisztaságot és az Örökkévalóságot jelenti.

Fejük felett a Nap a 12 zodiákussal. A Nap dicső fénye beborítja ragyogásával a boldogság kertjét.

A 19-es Nagy Arkánum a Nap harmóniájáról szól, arról a szeretetre méltó kapcsolatról, amelyet az emberek építenek fel egymás között, ha társuknál a sötétek helyett a napos tulajdonságokat értékelik.

Az az arany, amelyet a Nap oszt szét gyermekei között, nemcsak anyagi természetű; ez valódi arany; - a béke, a harmónia és a szeretet.

A Nap kártyája a boldogságot jelenti, és másokhoz, a külvilághoz fűződő jó viszonyt és a boldog családi fészket, egy meghitt, sugárzó otthon megteremtését.

A napsugarak 12 csúcsán a 12 zodiákus jelképei a tartós, örök boldogságra utalnak. Mind a 12 zodiákus egy-egy fény tulajdonsággal járul hozzá a fiatal pár teljes boldogságához.

 

A Kos magának az Életnek a Fényét,

Bika az út átható Fényét,

Ikrek az összjáték Fényét,

Rák a Fény a formán belül,

Oroszlán a Lélek Fényét,

Szűz a kettős kevert Fényt,

Mérleg a nyugalom Fényét,

Skorpió a mindennapok Fényét,

Nyilas irányított, összpontosított Fényt,

Bak a beavatás Fényét,

  Vízöntő azt a Fényt, amely a Földre ragyog a tengerről jőve,

Halak a Világ Fényét sugározza azokra az emberekre, akik az isteni szeretet fényében egyesülnek teljesen egyenrangú félként.

A két lélek Eggyé vált, az Egy az Egység része, az Egység maga Isten.

 

„Lehetetlen elérni Isteni mivoltunkat és a tökéletességet anélkül, hogy át ne mennénk a Lelken, és Lélekké ne válnánk. Amikor kapcsolatba kerülünk a Lelkünkkel, egybeolvadunk a Fényével, és Lélekként növekszünk, akkor a titkok feltárulnak tágra nyíló szemeink előtt és miénk lesz a múlt, a jelen és a jövő. Szabad Lélekké válunk, időtől és anyagtól függetlenné és élvezzük az örök létű Fény jelenlétét.”

(Torkom Sarydarian)

 

A Nap kártyán a két alak a Nap sugaraiban áll, bearanyozza őket a Nap fénye. Egymás kezét fogják, és mindketten egyenértékű lények. Ők a virágkoszorúban egyesültek, azaz egymást szellemben kiegészítették, és Egységet alkottak.

Az alakok mögött egy téglafal látható, egy alkímiai kemence, amelyben fontos alkímiai folyamatok zajlanak. Ebből a kemencéből arany kerül ki, valami élő és tökéletes; agyag – anyagi ember, arany – szellemi lénnyé alakul át, itt ébred fel az emberben a legtökéletesebb, legtisztább erő; Értelmi Erő, és a magas Szellemiség.

Ez az emberpár a Nap beavatottjává vált, ők készek a belső síkokon végig menni, ahogy a Nap teszi meg az útját a magasban, melegíti a földet és sugározza a szeretetet mindenre és mindenkire egyformán.

Ezen a fokon álló ember fényforrássá válik. Többé már nem tükör, mint a Hold, amely a Nap fényét tükrözi vissza, hanem saját fényét, saját melegét sugározza ki.

A Naptakarás jelzi, hogy szükségük van önálló fényű szeretetre.

 

Héber megfelelője: Qof, a koponyatető, és a fegyver, jelentést hordozza.

A Nap sugarai, mint megannyi jogar védik az isteni párt, mert olyan átváltozáson mentek keresztül, mint Buddha, Jézus és más hasonló Isten-emberek, akik mindkét pólust (pozitív – negatív) mindkét nemet (férfi – nő) szellemileg egyesítették magukban.

 Az Ő egyesülésük nem hermafrodita, hanem angrogün.

 

I-Ching megfelelője; a Visszatérés, a Fordulópont.

A kép azt sugalmazza, hogy a változtató szándék és a változás összecsengenek, ezen alapul a Bölcs számára a benne rejlő bíztatás.

Az út szabad; csupán érett megfontolással, céljainkat megfogalmazva rá kell lelnünk a kínálkozó ösvények között.

A 19=1-gyel, azaz az Egységgel. Ez azt jelenti, hogy itt fejeződik be az ember fejlődése a természetben. Eljutott a legmagasabb határhoz, itt a beteljesedés és a tökéletes befejezés, az Opus Major, nekik nem kell többé inkarnálódniuk.

 

 

 

Thoth tanítása:

„A Sötétség és a Fény egy természetű,

csak látszatra más,  

mind kettő egyazon forrásból származik.

A sötét nem más, mint rendezetlenség,

A Fény pedig a Rend.

Az átváltoztatott rendezetlenségből lesz     

a Fénynek Fénye.

Ez, gyermekem, léted célja;

a Sötétség Fénnyé alakítása.

 

Keresd, hogy arra az útra léphess   

mely az örök életre Napként vezet.

Kerüld meg a sötétség fátylát.

Légy Fénnyé a világban.

Légy a Fény edénye,

irányítsd figyelmed az űr Napjára.”

 

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.