Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Kép

XIV. A Mértékletesség

 I-Ching megfelelője: a Szerénység. Héber megfelelője: Noun.

Jelentése: A Hal

A Kozmikus Erők egyensúlya. Az arany középút kialakítása.

Ellentétek kibékítése.

Az Isteni Alkimista.

 

A negyedik sarkalatos erény.

 

 A 14-es, a negyedik sarkalatos erény. Itt történik utalás a 10+4 szintézisére.

A 10 a természet feletti világ száma, az 1+2+3+4=10 erejével, amely abszolút uralom mindenek felett. A természetes rendet felülmúlta az 1-től 9-ig tartó létállomásokon, most már az isteni rendet uralja.

Az állandó felfelé törekvéssel érte el a főszereplő a tökéletes boldogság állapotát, megtisztult a szenvedélyeitől, vágyaitól, és egyre közelebb kerül az Egység állapotához, azaz Istenhez.

A 4-es a szellem uralma az anyag fölött, magába foglalja a négy sarkalatos erényt; Bölcsesség, Igazság, Erő, Mértékletesség.

A 3-as lépcsőfokon a három fő erényt sajátította el; a Hit, Remény, Szeretet magasztosságát.

A 14-es létállomáson az ellentétek kibékítését, minőségi átalakítást, kreatív erőt, a mentális erők kiegyenlítését, a mértékletességet, az előrelátást, az okos, bölcs döntéseket, és a mindenkori arany középút megtalálását ismerhetjük fel.

Ezt a folyamatot szintézisnek hívjuk. Az ellentétek egyesítése mindig valami új dolgot hoz létre. Ezt az egyesítést belül kell véghez vinnünk, ami egy átalakulási lehetőséget hordoz magában.

A mértéket képviseli, a mindenkori középút megtalálását. Az ítéletmentes világképet jelenti, ami mindig szemlél, de soha nem ítél el semmit. Aki a mérték állapotában van, az tudja és éli az életcélját, és nem azzal foglalkozik, hogy mások mit csinálnak.

A 14=7+7-tel, a 7-es az örökkévaló élet szimbóluma, magába foglalja a hét erényt, amely mágikus győzelmet szimbolizál, és befejezi a teremtés első oktávját, így a 14 a megvilágosító intelligencia második oktávját fejezi be.

14=5-tel, az 5 Salamon pecsétje és kvintesszenciája, és a bölcsek köve.

Az 5-ös a Mikrokozmosz, az ember szimbóluma, a harmónia és egyensúly kifejezője.

Hermész Triszmegisztosz az 5. elemet, mint halhatatlan lelket és szellemet említi, amely nem más, mint a tiszta értelem, és az isteni alapelv, a Logosz.

 

A héber abc-ben a Noun betű a hal jelentést hordozza. A noun betű az Emmanuel névre vonatkozik, amely az újszövetségben az „Isteni Gyermek” neve.

Emmanuel azt jelenti, hogy „ISTEN BENNÜNK”, tehát az embert éltető magasabb Én, aki magáról azt mondja:

„Én vagyok az út, az Igazság és az Élet.”

Az Emmanuel név tehát az életet jelenti az emberben.

 

A 14-es képen a Mértékletesség angyalát láthatjuk, kezeiben egy-egy serleggel.

Az egyik serleg ezüst, amely a Holdat, a Hold 14 naponkénti ciklusát és a tudattalant jelképezi, a másik arany, a Napot és a tudatot szimbolizálja. A serleg, mint eszköz-, itt a női befogadó elvet jelképezi.

Az arany a megvesztegethetetlenséget, a bölcsességet, türelmet és a gondoskodás képességét jelenti, mely spirituális és érzelmi gazdagságot szimbolizál.

Az ezüst a Hold tulajdonságaival jellemezhető, női princípium, az érzelmi Ént testesíti meg, amely magába foglalja az intuíciót, és a lelki dolgokat.

Az Én sötét és rejtett aspektusait, de szimbolizálja a „Hatalmas Anyát” is.

A fénynek ez a szárnyas angyala, valójában Thoth szimbóluma, mint az „Isteni Alkimista”. Az angyal folyadékot önt az ezüstserlegből az aranyserlegbe, majd vissza, így finomítja és tisztítja a vizet, amíg életelixír lesz belőle, ez az alkímiai egyesítés. Az élet eszenciáját töltögeti a tudatalatti ezüst serlegből, a tudatos arany serlegbe, a láthatatlanból a láthatóba, majd ismét vissza.

Ez a szellemnek az anyagra gyakorolt hatása, valamint a múltnak a jelenen való átáramlása a jövőbe. Itt az ember már nagymértékben uralja a gondolatait, és elérte a szellemi egyensúlyt.

A két serleg utal még a teremtés két fő poláris elvére, az arany serleg a pozitív-, aktív-, teremtő elv, az ezüst a negatív-, passzív-, befogadó elv megfelelője.

A feszültség, ami a pozitív és negatív pólus között fennáll, az Élet maga.

Ezek az erők adják az embernek és mindennek, ami a teremtésben megjelenik, az életet.

Aki ezt a titkot ismeri, aki fellebbentette Izisz fátylát, az rendelkezni tud az alkotó erők felett, és saját akarata szerint tudja ezeket használni, vagy átalakítani.

A Mértékletesség angyala kék és piros ruhában van, amely aranyszegéllyel van körbetekerve, szintén utalás arra, hogy maszkulin és feminim, tehát androgün.

Az arany a védelem jelképe, de jelenti még a piros – Tűz, a kék- a Víz, a szárnyak – a Levegő, és a talaj, amin áll – a Föld szimbólumát, a négy elemet, az uralmat mindenek felett.

Egyik lába a tudattalan területen áll a vízben, az érzelmek, megérző-képesség területe, ahol a Nagy Mű, az arany látható, amely a bölcsesség, az okos előrelátás és mértékletesség által érhető el.

A másik lába a földön a tudat világában, melyben a racionalitásra, a mérték betartásának gyümölcsözőségére utal, az aratásra-, hisz ezt a kockát láttuk a Császárnő lába alatt is, amely szimbolizálja a tudat mértékét is.

A bőre, és hajának színe kék, a tiszta ég színe, amely elsődleges gyógyító szín, tisztaságot és békességet fejez ki.

Az Angyal a végtelen égbolt szárnyait viseli, amely azt mutatja, hogy Ő megszabadult a földi világ problémáitól, ezek fölé emelkedik, még sokkal magasabbra, mint a 10-es lapon a szfinx. Fején a Nap jelét viseli, amely a megvilágosodást, a spirituális elhivatottságot, alkimista képességet, öntudatot jelenti, és a Nap- erőt, ami az életet adja.

„Ezen a fokon álló ember az alkotóerő különböző forrásait már ismeri, és az átmenetet az alacsonyabból a magasabb frekvenciába nem csak ismeri, hanem használni és átalakítani is tudja.

Megtalálja a helyes középutat a vágyai és lehetőségei között. Az energiák átalakításának tudománya, az alkimisták és a Rózsakeresztesek által ismert volt, „Királyi Művészet” néven ismerték.

Maga a Tarot szimbólumrendszere is ezeket a titkokat őrzi, feltehetően azonos forrásból erednek”, írja A. E. Waite.

 

I-Ching megfelelője; A Szerénység. Az ég esői akkor áldásosak, ha száraz a föld. A Nap sugarai akkor éltetnek, ha van mit elpárologtatniuk. Az elvétel mesterei oda nyúlnak, ahol bőven van. Gyarapítani ott érdemes, ahol szükségesség van.

A Bölcs útja elfordul a pöffeszkedőtől, a szerényhez közelít.

Tehát, akinek belső értékei szilárdak, az kész másokat maga elé engedni, tanítani, ez utalás arra, hogy a 14=5-tel, a Messiások állapota ez.

 

Mit üzen számunkra a Mértékletesség angyala?

 

7+7 szintéziseként legyen bennünk Hit, Remény és Szeretet, legyünk bölcsek, igazságosak, erősek és mértékletesek.

10+4 szintéziseként ezen a szinten szemléljük felülről a dolgokat, mint a szfinx. Uralkodjunk vágyaink felett.

14=5-tel, tapasztalatainkat, tudásunkat osszuk meg másokkal, mert az a tudás, amit önmagunknak megtartunk, semmit sem ér.

              A 14-es felsőbb oktávja a 28=1, az Egy = Istennel, azaz a magasabb rendű Énnel, ez azt jelenti, hogy mi is alkimisták vagyunk,

                Hitetlenséget- Hitté / 5 /

                 Reménytelenséget- Reménnyé / 17 /

                  A gyűlöletet -Szeretetté, / 19 /

                 Tudatlanságot- Bölcsességgé / 2 /

                  Igazságtalanságot –Igazsággá / 8 /

                  Erőtlenséget, erőszakot- Erővé / 11 /

                 mohóságot- Mértékletességgé, / 14 /

                  túlbuzgóságot szorgalommá vagy szerénységgé,

                  megalázkodást alázattá, a szolgaiságot szolgálattá tudjuk alakítani, ha tudatosan az „Itt és Most” -ban élünk, és jellemesek vagyunk.

 

 

Thoth tanítása:

„Ha megtanultad magad egyensúlyban tartani,

A Föld egyensúlyával leszel egy.”

 

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.