Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Kép

 

XIII. A Névtelen kártya

 I-Ching megfelelője: A Feloldás.

Héber megfelelője: Mem.

Jelentése: A Víz.

A halál. Az újjászületés.

Az átalakulás útján való halhatatlanság.

Transzformáció, azaz átváltozás.

A Szellem újjászületése.

Az újrakezdés lehetősége.

Az elengedés képességének szimbóluma.

                                Alacsonyabb énünk, az ego halálra ítélése.

 Az év 12 hónappal végződik, a 13. hónap az újév kezdete, a természet újjászületése.

Ez egy ciklus vége, és egy újkor kezdete, amely alapvetően különbözik az előzőtől, a változás, átváltozás, átalakulás lehetőségét hordozza magában.

A teremtés örök mozgását jelenti, az építést, megújítást, a tavaszt.

A hosszú tél előidézi a tavaszvárást, ami a tél halála, az éjszakai sötétséget a nappal fénye követi, ez így törvényszerű.

A héber megfelelője a Mem, amelyet a latin mortem szóból eredeztettek, melynek jelentése halál, elmúlás, vég, amely úgy értendő, hogy ahhoz, hogy valami jobb létrejöhessen, az elavultat meg kell szüntetni.

A halál nem a véget jelenti, hanem valami magasabb, szebb és jobb kezdetét.

Lehetőséget kapunk a látszat én, az ego megszüntetésére, hogy szellemünk győzedelmeskedhessen az anyag felett.

A halál az elengedés képességének szimbóluma.

A halál kapuján átlépni annyit jelent, hogy észrevettük azt a vékony kis fátylat, -Maya fátyla,- ami eddig eltakarta előlünk a tökéletes igazságot.

A réginek meg kell halnia, hogy az új élhessen.

A halálról így ír Hermész Triszmegisztosz:

 

„Az élő teremtmények nem halnak meg, de minthogy testük összetett, mint ilyenek, feloszláson mennek keresztül. A feloszlás nem halál, csupán a dolgok szétválása, melyek eddig elvegyültek; s a feloszlásnak nem azért vetik alá magukat, hogy eltűnjenek, hanem hogy újból megjelenjenek.”

Halál az anyagi testben, de újjászületés a szellem világában.

A halál átlépés a korlátok nélküli puszta létbe.

A 13-as lap a 10+3 szintézise, a 10 az örökkévaló isteni szám, a három az anyag megelevenítése, melynek fő mondanivalója, hogy győzzük le azt a hátráltató illúziót, ami a fizikai világhoz köt minket, azért, hogy megszülethessen bennünk az, ami isteni.

A 3-as lap jelzi a tavaszt, a termékenységet, az újjászületést, míg a 10-es az egyensúlyt egy magasabb síkon. A kerék az állandó változást és a felfelé törekvést, egy magasabb rendű cél elérését.

A közhiedelemmel ellentétben a 13-as nem szerencsétlen jellegű, legfeljebb olyan értelemben, hogy a rejtett dolgok, bűnök, titkok, visszaélések, Istennek nem tetsző cselekedetek napvilágra kerülnek, s mivel a 13-as felsőbb oktávja a 26, mely = 8-cal, az Igazság Istennője igazságosan lesújt.

13=4-gyel, ami a hatalom száma, de ha rosszul használjuk, pusztulást hoz, melynek felsőbb szintézise ismét a 8-as, tehát szavaink, gondolataink, tetteink legyenek mindig tiszták és mérlegelhetők, akkor a 13-as szerencsés szám, ezért a halhatatlanság ígérete is, a Krisztus, akit a 12 tanítvány vesz körül.

A 13-ban a látszat én szűnik meg, ez a szellem győzelme az anyag felett.

 

„Akik a földi dolgokhoz ragaszkodnak, azok félnek a haláltól.

De akit a világ nem kábít el, az a halált nem veszi észre.

Szabaduljatok meg tehát a dolgokhoz való ragaszkodástól, és tüstént felfedezitek, hogy az élet Egy. Az életnek az a megszakítása, amit halálnak neveznek, valótlanság.”

(Ramakrishna).

 

Római filozófus- beavatott szavai:

„Ahol mi vagyunk, ott nincs halál - ahol halál van, ott mi nem vagyunk.

Ez a legnagyobb és legjobb ajándéka a természetnek, mert ez megszabadítja az embert minden szorongásától. Hiszen legrosszabb esetben is csak arról lehet szó, hogy egy állomás végére értünk”.

 

Buddha így ír erről a létállapotról:

„Ha az ember a négy nemes igazság / 13=4 / felismerésével lerázta a nem-tudás igáját, s így megszabadult a nem-tudás gyötrelmes kísérőitől; a tévhit, a vágyakozás és a keletkezés tisztátalanságától, akkor a keletkezés és elmúlás özönéből, a szenvedések lángjaiból, az örök nyugalom és békesség állapotába jut, ahonnan soha többé nem tér vissza ebbe a világba.

A bűntelenségnek, szenvedélytelenségnek és fájdalmatlanságnak ez az állapota a vágynélküliség, a megváltás - a Nirvána.”

A szellem és a test egymással szemben állnak, és egymás ellen küzdenek, és az ember állandóan szenved ettől a belső harctól.

 

A 13-as lapon egy fiatal párt látunk. Mindkettőnek csak az egyik lába van a földön, ami azt jelenti, hogy készek elszakadni az anyagiasságtól, az anyagtól. Szomorúság tükröződik az arcukról, mint akik most ébredtek rá, hogy szellemüket mindketten az előttük lévő palackba zárták. Kezükben tartják a megváltás italát, készek arra, hogy egy magasabb síkra emelkedjenek.

 

"A keserűség méregpoharát mindenkinek magának kell kiinnia.

(Názáreti Jézus)

 

Az előttük lévő palack a „Hatalmas Anyát” szimbolizálja, de lehet Izis is, aki Horust tartja az ölében, visszautalás a 3-as lapra, amelyen a Szűzanya archetípusát látjuk. A palackból szabad szellemként távoznak.

A háttérben látható a tavasz, a termékenység, az újjászületés, amely szintén vissza-utalás a 3-as lapra. A háttérben láthatjuk még az alkímiai kemence szimbólumát, ami a 10+3 a négyzeten = 19, alkímiai folyamatokat jelez, azt, hogy a bennünk lévő fémeket a szeretet erejével arannyá tudjuk változtatni, ugyanis a halálvonalon az ember annyi aranyat vihet át, amennyit önmagában készített.

A felettük lévő szellem mutatja nekik az utat, visszautalás a 3x3, a Remete lapra, aki lámpást tart, megvilágítva az utat, hogy vezesse az alul lévőket a szellemi síkra, ahol megtalálják a valóságot.

A 10+3 szintéziseként utalhat a harmadik szemre, ez a belső felismerés központja.

Amikor elérkezünk valaminek a befejezéséhez, két lehetőségünk van. Vagy kétségbe esünk, vagy ünnepeljük és elfogadjuk, hogy az élet tele van kezdetekkel és befejezésekkel.

Az embernek el kell fogadnia egy-egy életszakasz törvényszerű befejeződését, kapcsolatának megszakadását, a fiatalság elmúlását.

A lap felhívja a figyelmünket arra, hogy ami már betöltötte szerepét az életünkben, azt engedjük el magunktól, mert semmi sem állíthatja meg azt, aminek eljött az ideje, a vége.

 

Ünnepeljük a pillanatot, a régi végét, az új kezdetét.

 

A 13=4 szintéziseként több ízben találkozhatunk az elmúlással és az újjászületéssel.

A négy ugyanis a maradéktalan, örök világ jelképe.

Az évszakok változásánál az ősz az elmúlásé, míg a tavasz, - a kikelet- a Természet újjászületésének szimbóluma, sőt következménye az örök, természeti törvények által.

Újra rügy fakad, virágba borul a természet, amelyet a gyümölcsérés követ és az aratás, visszautalás a 10+3 szintézisére.

A négy elem, a Föld, Fém, Tűz, Víz szintén szimbolizálja azt az örök körforgást.

A négy korszak - Aranykor, Ezüstkor, Rézkor, Vaskor- véget értével újra az Aranykor kezdődik az emberiség számára.

Az emberi fokozatok száma, ami szintén négy – gyermek, ifjú, felnőtt, agg,- az agg lélek távozik, hogy új, megújult lélekként ismét visszatérjen. Ezt nevezzük reinkarnációnak.

 

A négy sarkalatos erény esetén: 

      a tudatlanságnak meg kell halnia, hogy a Bölcsesség megszülessen

      az igazságtalanságot az Igazság váltja fel

      az erőszak helyébe az Erő lép

      a mértéktelenséget a Mértékletességnek kell felváltania ahhoz, hogy a világ teljes, maradéktalan, örök és Isteni legyen.

 

Ez a lap azt is jelzi, hogy valami a végéhez közeledik, valamit éppen elhagyni, befejezni készülünk. Legyen az bármi; az ifjúságunk, a munka, egy kapcsolat, egy szeretett otthon, bármi, ami eddig szerepet játszott az életünkben, most eljött az idő, hogy elengedjük. Bármennyire is elszomorít bennünket, ne akarjuk visszatartani, hisz lehetetlen, mert egy új dolgot, új dimenziót kell felfedeznünk.

Új feladatokat kell ellátnunk, hisz a kerék forog, és az élet teszi a dolgát.

„Hogy teljesen élhessünk, meg kell halnunk a múlt számára.”

                                                                                  (Nagy emberek bölcseletei)

 

 

 

 

Thoth tanítása:                                                       

 

„Az ember alakzatok változásának folyamata,

melyek nem e-világiak.

Idővel az alaktalanba belenő,

mely egy másik síkon van.

Tudd, alaktalanná kell válnod

mielőtt a fénnyel egy leszel.

Most azt hiszed, hogy élsz,

de életed halál.

Míg tetteidhez kötődsz,

nincs számodra élet.”


 

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.