Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Kép

 

XII. Az Akasztott

                                                                 I-Ching megfelelője: A Pangás.

Héber megfelelője: Lamed.

Jelentése: Ösztöke.

A Nagy Mű befejezésének a jele.

Mártír vagy Áldozat. Keresztre feszítés. Beteljesedés.

Az anyag bilincseitől megszabadult szellem.

Fordított nézőpont.

    Rejtett tudás, vagy Értékváltás.

 A 12-es szám a 10 + 2 szintézise, amelynek összege 12=3. A 3 az idő, a 4-es a tér száma, utalás az idő és tér keresztjére. Visszautalás történik a 3-as számra, a Császárnő lapjára, és a 4-es, a Császár lapjára, az önzetlenségre és önmaga vágyainak uralására.

A 12 a megnyilvánult univerzum száma.

      A bolygók száma 12,

      12 zodiákus,

      12 apostol,

      12 hónap,

      12 ház az asztrológiában,

      Jézus 12 tanítványa.

      Izraelnek 12 törzse volt, amelyet

      Jákob 12 fia alapított.

      Arthur király Kerek – asztalánál 12 lovag jelenik meg.

A 12-ben az embernek szükség szerint és elkerülhetetlenül, fejjel lefelé kell függenie, amíg az újjászületés nagy művét befejezi magában.

Próbáljuk ezt a szellemi állapotot megérteni. Azt látjuk majd, hogy az ember, amint az eddigi fokozatokon túljutott, feltétlenül és elkerülhetetlenül ebbe az állapotba kell, hogy jusson.

A felfüggesztett ember az adeptus, a Nagy Mű beteljesítője, megkötve kötelezettségei által, azaz lábai az ég felé állnak, ezért nevezték az egyiptomiak „az Ég kulcsának”.

A lábtartás egy klasszikus háromszög formát képez, ami a pozitív alkotóerő és az égi igazság felé való törekvés szimbóluma.

Az előző 11-es lap a mágikus erőt szimbolizálta, ezen a lapon folytatásként a „próba” képe áll.

Az alak tehetetlenül, mindenkitől elhagyatva lebeg ég és föld között. Győz, ha a szenvedő testet kikapcsolja, és szellemében a nagy célokat tartja szem előtt.

 

Hermész Triszmegisztosz így ír erről:

„Szánd rá magad az anyagitól való megtisztulásra, és növekedj kiterjedésben ahhoz hasonlóvá, aminek nagysága minden mérték felett áll; emelkedj túl az időn, válj örökéletűvé, így fogod Istent megtapasztalni.

Gondolj arra, hogy számodra nincs lehetetlen: tekintsd magad halhatatlannak, s olyannak, aki képes felfogni gondolatban mindent, aki valamennyi fortélyt és tudományt elsajátította, találd meg otthonod az összes élőlény lakhelyén:

Tedd magad minden magasság fölöttivé, és minden mélység alattivá.

Ha a testhez ragaszkodsz, a bűn benned él.”

A legnagyobb erő ahhoz kell, hogy az ember saját egoitását hatályon kívül helyezze.

A vallás nyelvén ez az áldozat.

Az akasztott a szerénység és alázat jelét szimbolizálja, amit minden tanulónak el kell sajátítania, de ugyanakkor lehet a szégyenletes mohóság jele is, aminek egyenes következménye a fejjel lefelé lógatás, mert így szabadulhat fel.

Ekkor tudja az anyagi világot egy szál kötélen függve ugyan, de mégis elhagyni.

Lehet mártír és lehet áldozat, aki mások javáért feláldozza magát, de lehet, hogy szabad elhatározásából szemléli fejjel lefelé a világot.

Ha jól megnézzük a lapot és felfordítjuk, máris fellelhető a bizonyítéka annak, hogy Ő választotta ezt a pozitúrát, hisz itt már tudja, hogy az élet egyfajta játék.

Ha a lapot megfordítjuk, egy fütyörésző, vidám fiatalembert látunk rajta, akit beragyog a Nap fénye, és aranyeső hullik rá.

Ugyanezt a pozitúrát láthatjuk (21, 12) a Világ kártyán, ahol a számok is fordulnak, így egy táncoló alak jelenik meg, aki nyilván tudatában van annak, hogy a bölcsesség gyakran fordított állapotban nyilatkozik meg.

Feje felett látjuk Jeruzsálem szimbólumát, ami egyértelmű utalás arra, hogy az Akasztott Isten kegyeit élvezi.

Lába mellett a Dávid-csillag jelképe, a spirituális és fizikai harmónia kapcsolódása, egybeolvadása, és a bölcsesség jele.

Jelzi a test, a lélek, a szellem egyensúlyát, és azt, hogy az emberi természet az isteni felé igyekszik, de ugyanakkor az anyagiban is keresi a kifejezést.

A 12-es szám a 12=1+2 szintézise is, ahol az Istenember a következő lépésben a Tao könyvét forgatja, de jelenti az Egységet, és a kétséget is.

Az Akasztott egyúttal Prométheuszt is szimbolizálja, aki önként vállalt áldozatot az emberiségért, lehozta nekik a tudatosság tüzét.

Az oszlopokat, amelyek között függ, láthattuk már a 2-es, 4-es, 6-os, 8-as lapon, fő mondani valója, hogy tetteikért a felelősséget vállalni kell. Ez Salamon két oszlopát szimbolizálja. Ez a Jákhim és Boáz oszlopa, amely köré az első jeruzsálemi szentély épült.

 

Eden Gray szerint „Ő elérte a tökéletesség bizonyos fokát, de nem a teljes szabadságot.

A beavatott ember most már, mint az Isten felelős alkotótársa jelenik meg. Ki kell vennie részét a világ megváltásában.

Ő a hős és Isten keveréke, és a beavatás 12 lépcsőjét képviseli, melyen minden embernek át kell mennie.

A zodiákus jegyeinek alacsonyabb erőit magasabb rendű erővé kell alakítania, felemelve egyes jegyek erejét.” 

 

      A 12-es felsőbb oktávja a 24=6, a válaszút lehetősége, egy belső döntés, ami lemondással és veszteséggel is járhat, de mindig építő jelleggel.

      A 10+2 szintéziseként ebben a pozitúrában pillantott be Izisz fátyla mögé, ahol megpillanthatta az igazságot.

      A 3x4, a 3 a múlt, jelen, jövő, ezek nem az idő, hanem az elménk részei.

A múlt nincs többé. Elmúlt. Meg kell szabadulnunk a múlt ragaszkodásaitól, de a jelenhez se ragaszkodjunk, hisz holnap már múlt lesz belőle.

Ne kapaszkodjunk, és ne bizakodjunk a jövőben sem, hisz a holnapból ma lesz, a mából tegnap, és minden kicsúszhat a kezünkből.

Az „Itt és Most” kell élnünk.

      A 6+6 szintéziseként, ha azért választunk társat magunknak, mert félünk a magánytól, igencsak fordított helyzetben látjuk a világot. Hisz egyedül vagyunk, mikor megszületünk, egyedül leszünk, mikor az általunk nevezett halálba megyünk, ha nem önmagunkban találjuk meg az igaz társat.

A ragaszkodásunk a külvilághoz mindenképpen szenvedést okoz. El kell engednünk mindent. A valódi kincs mindig belül van, még fordított helyzetben is ott marad, míg minden, ami anyagi lehull.

 

„Aki az életét meg akarja tartani, az elveszíti,

Aki elveszíti, az megtalálja.”

                                                                                  (Nagy emberek bölcseletei)

 

Thoth tanítása:

„ A földön az ember rabságban él,

földhöz  köti a tér – idő köteléke.

De a szabadulás kulcsa benne rejlik.

Igen, a szabadság legbelül.”

 

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.