Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Kép

XI. Az Erő

 I-Ching megfelelője: A Szelíd Erő.   Héber megfelelője: Caph.

Jelentése: Sövény.

A Szellemi energia, mely uralkodik az anyag felett.

Ösztönök feletti uralom.

Férfi és női vonások egyesítése.

Az Erő, Az Ész.

Mágikus győzelem

 

A harmadik sarkalatos erény.

 A Tizenegy a 10+1 szintézise, az új ciklust jelenti, de amelynek kivitelezése az előző 1-10-ig tartó ciklusban megszerzett erő, bölcsesség, szeretet, uralom saját vágyaink felett, szerénység, igazság hatékonyságától függ, a 3 fő erény és a 4 sarkalatos erény birtoklása után.

A Napnak 11 éves ciklusa van. Itt új ciklust kell kezdenünk egy magasabb, szellemibb szinten, de kiegyensúlyozott módon.

11 a géniuszok száma, akik újítanak, reformálnak, új csapásokat törnek az emberi haladás számára, mégpedig a szabad akaratnak alkalmazásával, és erőszakmentesen. Magas szellemiség, feltalálói képesség, felszabadító hajlam, népszerűség társul ehhez a számhoz.

 

A Héber abc-ben a Caph, Kaf betű, a pálma a kézben jelentést hordozza, de jelenti az ökölbe szorított kezet is, amikor az Erő átmegy erőszakba.

A KAF betű megfeleltethető a CHABIR névnek is, ami jelenti a hatalmas és „Első Mennyországot” valamint az első Okot, ami mindent, ami mozog, mozgásba hoz.

Az Erő kártyája nagyon hasonlít a Mágus kártyájához jelezve, hogy a kártyán lévő nőalak egy magasabb szinten szintén Mágus.

Hasonló a ruhájuk színe. A lemniszkáta szerű kalap a végtelenség szimbólumával a fektetett 8-sal.

Az Erő kártyán, a nőalak fején korona, amely 5 ágú.

Az 5 ág a LOGOSZ számát jelenti, - Krisztusi szám.

A fektetett 8-as itt a végtelen erőt is jeleni, amivel az előtte lévő oroszlán száját játszi könnyedséggel tartja nyitva, miközben a harmadik kezével szilárdan tartja a templom éppen összedőlni készülő főoszlopát.

Az oroszlán itt az ember szenvedélyét, és annak megszelídítését szimbolizálja, de jelképezi a méltóságot, az erőt, büszkeséget és bátorságot, de jelenthet hevességet vagy erőszakot, amelyet meg kell fékezni.

Ruhájának színében a második domináns a sárga, amely a távolságtartást, a védelmet és az ítélő erőt jelenti. A kék, amely túlsúlyban van, ezen a síkon is az önkifejezést és a bölcsességet szimbolizálja.

A háttérben egy szentélyt látunk, ami szent hely egy ember számára, olyan hely, ahol Isten székel.

A végtelen Makrokozmosza, a Mikrokozmosz számára.

A szentély ajtajában egy égő gyertya, melynek fénye elűzi a sötétséget, de a tiszteletre méltó hatalom jelképe is.

További jelentése: régiből az újba való átmenetet, olyan bölcsesség formáját, ami teljesen világos, az erőt, a szépséget és a megvilágosodást.

A hajában lévő gyöngyök jelzik, hogy a gyöngyök ugyan kicsik, ezért könnyen észrevétlen maradó, ám mégis tökéletes élményeket és tapasztalatokat szerzett a viselőjük, amelyek annyira fontosak az emberi fejlődés útján.

A harmadik kéz erőt, kreativitást, mágikus erőt, hatalmat, elfogadást jelképez.

A Nap szimbóluma a háttérben jelzi, hogy a női Mágus a Nap beavatottja.

Az Erő képe két irányt mutat nekünk. Az egyik a győztesé, aki felismerte belső erejét, másik a legyőzötté. Győztes a nőalak, aki a szeretet egyetemes erejét testesíti meg.

A legyőzött az oroszlán, ami nem tudatos ösztönlény, itt az emberi vágyakat jeleníti meg. A vágyak nevezhetők borzalmas lényeknek, amelyekkel gyakran találkozunk, de a jóság és a szeretet, azaz a fény hatása által, amelyet mi sugárzunk ki, megfékezhetők.

Az erő kártyája bizonyos értelemben rokonságot mutat a Mágussal, Ő a női Mágus

Mint ott, itt is titkos, mély, belső összhang a különleges erő alapja.

Amíg a Mágus hatalma a tudatos és tudatalatti erők összehangoltságára alapul, addig e kártya életereje, bátorsága, és szenvedélyessége, bölcsessége, / 11=2 /, a civilizált embernek saját állati természetével való kibékülését fejezi ki.

Ez a kártya egyértelművé teszi, hogy ösztönlény valónkat nem rejthetjük sápadt erények mögé, hanem nyíltan szembe kell néznünk a bennünk élő, néha félelmetes, archaikus erőkkel, azokat szeretettel elfogadva, gyöngéd erőszak útján kell lassanként megszelídíteni.

Ily módon nem csak ezek a mágikus erők állnak rendelkezésünkre, hanem mindazon erőtartalékaink, melyeket eddig ösztöneink elnyomására fordítottunk

 

I-Ching jelentése: Szelíd Erő. Ez az állapot szilárdságot, erőt, nagyságot, igazságot és dicsőséget sugall.

Az eltökélt felemelkedhet, a bölcs szabadon érvényesítheti erényeit.

Az emberekért vállalt szolgálat eredményes lesz, a kényelmetlennek tetsző cselekedet végül jót hoz.

A bölcs most nem halogat, hanem dönt. Ha cipelni kell, hát cipel, ha folyót lát, átkel, ha tüzet talál, oltani kezd.

Az Erő lapjának száma 11=2, visszaesés következhet, ha a főszereplő az ereje helyett erőszakot alkalmaz, ha az erőhöz nem társul bölcsesség. Újra kell indulnia, hogy ismét megtanulja, amit a második emberi lét állomásán már meg kellett volna tanulnia.

Felsőbb oktávja a 11-nek a 22, a Bolond lapja, aki minden lépésével maga mögött hagyta a múltat, felfelé néz, mennyei otthona felé.

Az Erő kártya azt sugalmazza, hogy dobjuk el a szülők és a társadalom által ránk aggatott személyiséget, hogy megtaláljuk egyéniségünket.

Az egyéniség minősége az oroszlánéhoz hasonló; az oroszlán egyedül jár, de az oroszlán jelenti az erőszakosságot, az indulatokat és a vágyakat is.

Meg kell tanulnunk legyőzni a kis erőszakosságok ugrásra készülő apró vadjait, és ezzel olyan erőt fejlesztünk ki magunkban, hogy le tudjuk győzni a vörös oroszlánt is (vágyak).

 

 

 

 

 

 

Thoth tanítása:

                        „Én Thoth az atlantiszbeli, ingyen
                      adtam bölcsességemből, tudásomból,
                        és erőmből az emberek fiainak.
                        Azért, hogy bölccsé legyenek és
a világba sugárzón nézzenek
az éjszaka leple mögül.
A Bölcsesség erő
és az erő bölcsesség:
egymást kiegészítik.”

 

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.