Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Kép

VII. A Diadalszekér és a 7-es Misztikus küldetés

  I-Ching megfelelője: A bolondos ifjú.

              Héber megfelelője: Zain.

Jelentése: Fegyver.

A Szent Hetes szám.

Szellem és forma. Mágikus győzelem.

Szent beavató szám, szakrális és egységes.

Győzelem minden világban.

Diadal,

Én- Erő

 

 

Az ember először halandó szülőktől születik, ez a természeti ember.

Amikor az ember újjá születik, csak az Apától születik a Szűzies Hét törvénye szerint.

Az anyagi születés legfeljebb hatalmat ad, a szellemi születés adja meg a hatalmat, az igazi királyságot; nem ország és nép fölött, hanem a természet és a világ fölött.

      A Hét szűzies szám. Athéné Parthenosz, a szűzies Athéné száma hetes volt.

      A gnosztikusok Szophiájának száma szintén hetes.

      A Kabbala egy fejezete a hétágú gyertyatartó misztikus értelmét mondja el. Minden gyertya az ember egy-egy énjét jelképezi.

Jobbról az első a nehéz anyagi test;

        második az idegtest;

        harmadik a testhez tartozó őselem, a tudattalan.

Balról az első az asztrál test,

        második a lélek,

        harmadik a szellem.

Középen a két, hármas csoport között áll az Isteni Én, az Isteni szikra, a halhatatlan Láng.

A kabbala szerint hat énje mindenkinek van. A hetedik az Isteni szikra azonban nem mindenkiben ég. A beavatás fogja az Isteni szikrát fellobbantani.

      Az archaikus Görögországnak hét bölcse van. Jelképük a Göncölszekér hét csillaga, és a hét bolygó. A Hold a fizikai test, a Merkúr az értelem, a Vénusz a lélektest, a Nap az érzékelés, Mars az életerő, Jupiter a cselekvés, Szaturnusz a gondolkodás és szemlélet.

      A Hét Bölcs emberi rang, amelyet valaki akkor ér el, ha lényének ereje Fénnyel megszentelt volta a közönséges emberi színvonalon messze túlemelkedik, és akiben a hetedik gyertya lángra lobbant.

      Hét a beavatás száma. A Hét bölcs egyikének lenni annyit jelentett, mint a beavatás hetedik fokára érkezni. A bölcsek a képességeiket a gyógyításban, a tudományban, a költészetben, a társadalomban, a zenében, a vallásban, és az állam kormányzásában valósították meg, írja Hamvas Béla a Scientia sacra II. kötetében.

A Hetes számot a 3+4 szintézise adja, a Császárnő és a Császár, az emberben egyesülő Isten és Természet. A három főerény, és a négy sarkalatos erény maga a megtestesült tökéletesség, amely győzelmet jelent minden világban.

Ezt a Kabbala így fogalmazza meg;

 

„Birtokában van a feltámadás titka, és a halhatatlanság kulcsa.”

 

A hetes szám az örökké való élet szimbóluma, kiemelten fontos szám.

      A teremtés hat napja után a hetedik napon Isten megpihent.

      A Hold hétnaponkénti ciklusa,

      A hét napjainak a száma,

      A hét energiaközpontunk, a csakra,

      A szivárvány hét színe,

      A skála hét hangja.

      Hét pecsét feltörése hét angyal jelenlétében történt a Jelenések könyvében.

      Hét bő esztendőt hét szűk esztendő követett József történetében, Mózes I. könyvében.

      Sőt, főbűnből is pontosan hét van a katolikus vallás tanításai szerint.

      A lámaizmust gyakorló tibetiek szerint is mágikus szám a hetes, mert pontosan negyvenkilenc (7x7) napból áll a lélek köztes állapota, vagyis az az átmeneti időszak, amely a haláltól a lélek új alakban való megjelenéséig tart.

      A héber vallásban a hetes a tökéletesség száma, amely a harmóniát és teljességet hordozza.

      És ki tudja? Talán innen származtatható a hétfejű sárkány, a hetedhét ország, és többek között a hét vezér kifejezés is.

      Hétévenként teljesen megújulnak, kicserélődnek a sejtjeink.

      A hét második hatványa a 49 éves kor, az adeptusi kor,(4+9=13) itt már a Szellem uralkodik az anyag felett.

      A megszületett gyermek hét éves koráig Mágus.

      Hét az erények száma. Három főerény, négy sarkalatos erény.

Három főerény:    Hit / 5 /

                             Remény / 17 /

                             Szeretet / 19 /

Négy sarkalatos erény:    Bölcsesség / 2 /

                                         Igazság / 8 /

                                         Erő / 11 /

                                         Mértékletesség / 14 /

      A jelenés könyve is említést tesz hét harsonaszóról, hét angyalról, hét királyról.

      De a mesékben is fellelhető a hetes. (Hét törpe, a hétfejű sárkány, a hét szűk esztendő, a hét próba)

A Diadalszekér lapon egy nyílegyenesen álló férfialakot látunk, akinek tartása erőt és tudást sugároz.

 

A Katha – upanisádokban azt olvashatjuk, hogy:

                  „Tudd meg, hogy kocsi hajtó vagy, és anyagi tested a kocsi.”

           

Zohár szerint: „ A természet a kocsi, az égi ember a kocsi hajtó.”

 

Égi ember, isteni értelemben, kezében tartja az örök körforgás jelképét, és a diadalszekéren áll.

A szekér elé két szfinx van befogva. Az egyik világos, a másik sötét, ami vonatkozik a tudatos és tudattalan kettősségére.

Jelenti férfit és a nőt, a gonoszt és jót, az anyagi és szellemi világot, amelyek nem jelentenek többé sem titkot, sem problémát a számára, mert indulatait, érzelmeit, értelmét egyensúlyban képes tartani.

Az előző fokozaton, a Szerelmes képen élete fordulópontja előtt állt.

Ő ott megtalálta a helyes utat, győzelmet aratott, és elindult a megfelelő irányba. Az alak ugyan azt az álarcot viseli, mint az előző képen, a szarvak a lélek hatalmát és az isteniséget jelenítik meg.

A kocsin a négy oszlop és a baldachin visszautalás a Császár lapjára, az oszlopok az első jeruzsálemi szentélyt szimbolizálják, a baldachin pedig a védelem, támogatás jelképe.

A baldachinon hét csillag látható, amely ötágú.

A pentagrammok az elemek harmóniáját, a szellemi törekvést, az isteni képességek birtoklását testesítik meg.

Feje fölött a Nap jele, amely a tudatosságot, a megvilágosodást, az életerőt, az ihletettséget jelzi.

Háta mögött a mennyei Jeruzsálem, szimbolizálja, hogy kapcsolatot tart Istennel.

Látunk egy kinyílt rózsát, amely az öntudatot jelképezi, a lepkék pedig a felszabadult lelket, és a halhatatlanságot testesítik meg.

      A hét lehet az 5+2 szintézise is. A dualitás miatti feszültség eredményezheti, hogy a kocsi hajtót elragadja a diadal mámora, és a (16=7) Toronyhelyzetben találja magát, ahol Isten alapjaiban rengeti meg az egoját, s annak lerombolására kerül sor.

     Az 1+6 szintézise szintén a Mikrokozmosz és a Szerelmes jól döntött, van oka a diadalra.

 

Mit üzen számunka a Hetes lap?

      olyan utat választottunk, amely jó reményekkel biztat bennünket, de óvakodnunk kell, hogy ne értékeljük túl az erőnket, ne magabiztosak, hanem bölcsek, megfontoltak, alázatosak legyünk utunkon, akkor megtaláljuk az elvesztett Paradicsomot.

      Ha elbizakodottá, öntelté válunk, elragad bennünket a diadal mámora, (16=7) akkor toronyhelyzetben találjuk magunkat, ahol derült égből súlyt le a villám, hisz Isten szeme figyelemmel kísér bennünket, bárhova megyünk, és bárhol vagyunk is.

      2x7, a Mértékletesség kártyája is segít, hogy utunkat sikerrel járjuk végig.

      3x7, az ember elérkezik Isten ölébe, ahol hosszabb – rövidebb ideig megpihenhet, mert a Mikrokozmosz megtalálta a helyét a Makrokozmoszban.

 

 

Thoth tanítása:

                        „A Hét az Ura a hatalmasságnak,

                        mester ki Kulcsa az Űrnek és az Időnek.

                        Vedd magadba ó ember, mintha lényed lenne

                        a Hetet, mely létező, de nem úgy, hogy látszana.

                        Feltártam immár bölcsességem.

                        Kövesd az ösvényt, ahogy megmutattam.”

 

 

 SZABAD AKARAT ÁLTAL VÁLASZTOTT LEHETŐSÉG A FIZIKAI SÍKON.

 

7. TAROT-ban a Diadalszekér, Numerológiában: a sumér és khaldeai idők Kelet pontja.

Egyiptomi Istenek: Aker, az egymásnak háttal forduló két Szfinx.

 

Út, cél, haladás, bátorság,

7. kártya, a Diadalszekér. Az utazás, mozgás kifejezője és az ellentétes hatások, ellentétek kiegyensúlyozásának szükségessége, a tudatos és a tudatalatti kettőssége. Alkalmazkodás a társadalomhoz, a társadalmi értékekhez, és a győzelem.

7-es Szent szám, médiumi képességeket biztosít. Szellem és forma. A mágikus győzelem száma. Szent beavató szám, szakrális és egységes. Győzelem minden világban.

A Hetes számot a 3+4 szintézise adja, a Császárnő és a Császár, az emberben egyesülő Isten és Természet. A három főerény, és a négy sarkalatos erény maga a megtestesült tökéletesség, amely győzelmet jelent minden világban.

Ezt a Kabbala így fogalmazza meg;

 

„Birtokában van a feltámadás titka, és a halhatatlanság kulcsa.”

 

A hetes szám a pitagoraszi számmisztika alapján, a kiegyenlítés száma.

Azt a rezgést hordozza, amely minden körülmény mellett, a békére és egyensúlyra törekszik. Ez az idealizmus azonban nagyon ritkán megvalósítható, ezért a világot el kell fogadnunk olyannak amilyen, a számunkra jó és rossz dolgokkal együtt. Nem törekedhetünk örökké a konfliktusmentes életre.

7-es számot a spirituális út számának is nevezhetjük. Állandó út, és rejtélykeresés jellemzi. Szereti megfejteni a legnagyobb titkokat, érdekli a tudomány és a lélek mélysége. Kiváló empatikus képessége van: Ő az, aki leül és meghallgatja mások problémáit, és aki ellátja jó tanáccsal őket. Nagy gyógyítók száma szintén a 7-es

A 7-es szám tulajdonosa állandó jelleggel keresi, kutatja a békét, kerüli a konfliktus helyzeteket, de meg kell tanulnia elfogadni a világot és az embereket olyannak amilyenek.

A pitagoraszi számmisztika szerint a 7-es szám a sorsfeladat és a kiegyenlítés száma. Ellenpólusa, a sorsfeladatát nem vállaló és a konfliktushelyzetből menekülő ember.

Akinek a 7-es szám kiemelt helyen jelenik meg képletében, annak élete során szembesülnie kell azzal a ténnyel, hogy minden embernek sorsfeladata van, amit tudatosan fel kell vállalnia.

A 7-es szám képviselője mindig törekszik az erők kiegyenlítésére. Idealista elképzelése, miszerint mindent jóra fordíthat, csak akkor válik valóra, ha tenni is hajlandó érte, és nem csak beszélni róla.

Meg kell tanulnia, hogy a világban jó és rossz dolgok egyformán megjelennek, nem lehet kizárólag az egyik oldalt megélni.

Határok kijelölése, Idő, Anyagi kötöttség, Az anyagi világ határai, Híd a spiritualitáshoz, a dolgok kiegyenlítése, Fejet hajtani a sorsfeladat előtt, és véghezvinni azt.

Megfontoltságra, óvatosságra int, lefékezi előrehaladásunk sebességét, ellensúlyozza a túlerős terjeszkedési vágyat, a túl gyors érvényesülés felé való törekvésünket, kihívás, próbatételek, kísértés, kiválóság, uralom, hatalom . .

Óvatos, lassú, de biztos előre haladásra kényszerit Szaturnusz hatás miatt.

Ez a rendfenntartó, közfegyelmet biztosító foglalkozások esetén szükséges is.

Pálya: rendőrség, nevelésügy, detektív testület, karhatalom, papi hivatás, közoktatás, cenzúra, technika, tudomány, asztrológia, cenzor, diplomata, döntőbíró, elektromérnök, fényképész, villanyszerelés, gyógyászat, jazz zenész, könyvtári katalogizáló, közéleti vezető, lélektani kutató, laborkutató, feltaláló, természet titkainak kutatása, régészet, repülő navigátor, filozófia, okkult tudományok, és minden olyan terület, ami aszkétizmust követel.

A Szaturnusz uralma alatt álló személy nehezen mutatja ki érzelmeit, túlságosan tartózkodó, szégyenlős, óvatos, félénk is lehet. Hajlam az előkelő elszigetelődésre egy életen át. Arisztokrata beállítottság, nem szívesen keveredik a „pórnép”, és a csőcselék közé, ezért magatartását kritikusnak ítélik, eltávolodnak tőle.

Sokak az olyan üzleti tevékenységet választanak hivatásnak, ahol ők a vezetők, de a kulisszák mögött. Jó államférfi, orvos, egyházzenész. Feddhetetlen jellemük, jól fejlett hatodik érzékük, médiumitásuk, telepatikus sugallataik, isteni kinyilatkoztatásaik, és mindezek közvetítése teheti őket különlegessé, s egyben meg nem értetté. Jó spiritiszta médiumok. A kozmosztól ezt akkor kapják meg, ha mások titkait titokban is tartják.

Legfőbb hivatás: orvos-pap, mint Jézus.

Asztrológiai megfelelõje: Szaturnusz.

Legfőbb rendeltetése, hogy orvosa, gyógyítója, vigasztalója és tanácsadója legyen mindazoknak a szenvedőknek, akik testben és lélekben összetörten hozzá fordulnak segítségért. Erkölcsi kötelessége, hogy állandóan gyarapítsa szellemi bölcsességét, gyakorlati tudását.

Az viszont nem tartozik a 7-es számhoz, hogy meggazdagodjon a szülött, de ha a küldetését teljesíti, akkor a kozmikus erők biztosítják számára a megélhetést, esetleg a gazdagságot is, ha nem ezt tekinti életcéljának.

 

A természetben található bármiféle élő és „élettelen”, anyagnak van egy sajátos vibrálása, amelyeknek értékszáma van. Az anyagoknak ezt a tulajdonságát fel tudjuk használni, mint akkumulátort, szervezetünk és idegrendszerünk erősítésére. Évszázadok óta bizonyított a talizmánok, amulettek jótékony hatása. A gyakorlatban ez úgy oldható meg legkönnyebben, ha a Misztikus küldetésünk számával pozitívan harmonizáló ékkövet a saját rezgésünknek megfelelő nemesfémbe foglalva a testünkön viseljük, gyűrű, nyaklánc formájában.

Ékkövek: igazgyöngy, agát, jáspis, alabástrom, és egyéb áttetsző drágakő, vagy féldrágakő.

Fém: platina.

Jelentős és szerencsés napok: 7. 16. 25.

 

A 7-es típus összeférhetősége:

 

1-essel sikeres, és jelentős eredményekre tesznek szert. 1-esben megvan az az irányító képesség, ő a motor és a kormány feladatát látja el. A 7-es feladata, hogy óvatosságra és megfontoltságra intse partnerét, aki hajlamos arra, hogy túlságosan fellelkesedjen, emiatt elhamarkodjék bizonyos akciókat. További szerepe abban áll, hogy minél teljesebb mértékben kibontakoztassa az ő Szaturnuszi egyéniségében rejlő analizáló, képességeit, logikát, és intuícióit. Az irányítást át kell engednie az 1-es szülöttnek, míg a 7-es a biztonsági fékberendezés. Együttműködésük eredményes lesz, ha kölcsönösen értékelni fogják a másik félben megnyilvánuló pozitív vonásokat és értékes tulajdonságokat.

 

2-es egyéniségben egy természetes segítőtársat talál magának a 7-es. Összedolgozva eredményes munkát tudnak végezni, különösen akkor, ha intellektuális kutatató munkát, irodalmi tevékenységet, vagy más alkotó munkát végeznek. Ide sorolható még mindenféle tudományos munkakör, filozófia területe, miszticizmus. A vezetés itt a 7-es kezében kell, hogy legyen. Az ő elgondolásait remekül vitelezi ki a 2-es. Így sikeres lesz a közös vállalkozásuk. Mindketten csendes, derűre hajló alaptermészete, lehetővé teszi a lelki harmóniát, és a kölcsönös együttműködést.

 

3-assal sok közös tulajdonsága van a 7-esnek, habár a 7-es csendesebb típus, és ezért helyesen teszi, ha átengedi a vezetést a partnerének. A 3-as az élénkebb, energikusabb. Sokkal több benne a cselekvési energia, és az akcióképesség. Ennél fogva ő a hajtóerő, ő diktálja a sebességet a közös vállalkozásokban. A 7-es csendesebb, mint a partnere, de mélyebb a tudása. Egyetértésben kellemesnek, és hasznosnak ígérkezik a kapcsolat úgy a közös tanulmányokban, kutatómunkában, szellemi alkotásban, mint pénzkereső vállalkozásokban.

 

4-essel a 7-es egyéniség az ő dús képzelő erejével, szellemi koncepcióival nagyon értékes társa lehet a 4-es szülöttnek.

4-es hozzá adja az ő precíz irányítását és az ellenőrzés munkáját a kiegyensúlyozott ügyvezetés biztosítása végett, mert józanabbak az elgondolásai, megfontolt és precíz, és felülmúlhatatlan a kivitelezésben.

Munkakapcsolat, párkapcsolat gyümölcsöző és sikeres lehet közöttük, a kutatómunkában, okkult tudományok terén, ha alkalmazkodnak egymáshoz. A siker nem marad el.

7+4=11 a géniuszok száma, akik újítanak, reformálnak, új csapásokat törnek az emberi haladás számára, mégpedig a szabad akaratnak alkalmazásával, és erőszakmentesen. Magas szellemiség, feltalálói képesség, felszabadító hajlam, népszerűség társul ehhez a számhoz. Ők megfelelnek a Mesterszámmal járó magas követelményeknek.

 

5-ös Merkúri képzelőereje ontja magából az elgondolásokat, ezzel felszínre hozza partnerében lappangó, intellektuális képességet. Ketten jól funkcionáló együttest alkotnak, de a 7-esre hárul a vezetés. Nagymértékben fejlesztik szellemi képességeiket. Így találnak módot arra, hogy sikerre való kilátásaikat valóra váltsák.

7-es típusú egyénnel csak akkor tud eredményesen együttműködni, ha az 5-ös erősen fékezi viselkedésében a komolytalanságot, a fölösleges beszédet. Csak csendes, komoly viselkedéssel tudja kiérdemelni a 7-es partner tiszteletét, barátságát, és társulásuk így vezet eredményre. Az 5-ös akcióképessége, kivitelezési sebessége, taktikai érzéke, találékonysága és személyes varázsa hasznos hozzájárulást eredményez a vállalkozások sikerében. Ha ezt nem tartja be az 5-ös, akkor a filozofikus beállítottságú 7-es felületesnek, és megbízhatatlannak fogja találni őt, és lehetetlenné teszi az egyetértést, és az együttműködést.

 

6-os barátság, szerelem, házasság szempontjából nem jók a kilátások, heves összecsapásokra van kilátás, mivel érdeklődésük teljesen eltérő.

Társulás csak akkor lehetséges, ha a 7-es lemond az irányításról, azzal, hogy lesz, ami lesz.

Erre nagyon kevés 7-es szülött hajlandó.

Munka kapcsolat lehet közöttük, de csak a kutatómunkában, okkult tudományok terén, ha alkalmazkodnak egymáshoz, és mindketten nagyfokú engedményt tennének a közös cél érdekében. Nagyfokú engedményt kellene tenniük egymás lelki beállítottsága iránt, hogy egyáltalán békés lehessen a munkakapcsolat. Az eredmény nincs arányban az erőfeszítésekkel.

 

7-es sok örömet talál a 7-es szülöttben, és nagyon jó, sikeres, és jelentős eredményekre tesznek szert a kölcsönösség miatt, ha kölcsönös közöttük az egymás iránti tisztelet, mivel mindketten komoly, intellektuális típusok, konstruktív beállítottságúak, és azonos a világszemléletük. Így harmonikus együttműködés valamint a közös munka eredményessége biztosra vehető. Kapcsolatuk irodalmi munkásságban, szellemi munkakörben kitűnő eredménnyel kecsegtet.

 

8-as szülöttel való társulásban a 7-es nyújtja a szellemi vezetést, az ő mélyebb tudásával, lényeglátásával, és intuíción alapuló felismeréseivel, de a gyakorlati vezetés a 8-asra marad,

akinek intellektualitása és pénzügyekhez való érzéke fogja úgy szervezetileg, mint anyagilag alátámasztani a közös vállalkozást.

8-as nagyon igazságos, erős, energikus, bátor, harcias, érvényesülni akaró, ő szolgáltatja a szervezőképességet, praktikus érzéket, kivitelző energiát, és az adminisztratív lehetőségeket. Közös munkájukkal kapcsolatban számíthatnak arra, hogy kimagasló teljesítményeket érnek el, úgy anyagi, mint erkölcsi téren. Siker koronázza fáradozásaikat.

 

9-essel való szövetkezés az alaptermészet hasonlóságai miatt, kölcsönös szimpátia alakul ki, és mély megértés jelei mutatkoznak. Mindketten intellektuális jellegű egyéniségek, s mindkettőben van egy bizonyos fokú lelki finomság. A természet jelenségeit kormányzó erőknek és univerzális törvényeknek a megélése, vagy megérzése is közös bennük. Nagy eredményeket érnek el intellektuális kutatómunkában, és minden olyan területen, ahol az érdeklődésük kölcsönös.

A 9-es az, aki egy mélyen gondolkodó, és mélyen érző intellektus, de kevés anyagi érzékkel rendelkezik a gyakorlati dolgokat illetően, esetleg erősen szellemi vonatkozású lehet a társulás, erkölcsi sikereket aratnak, viszont az anyagi eredmények elmaradnak.

Pénzkeresésre, anyagi vállalkozásra nem ajánlott a társulásuk.

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.