Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Kép

VI. A Szerelmes és a 6-os Misztikus küldetés

 

  I-Ching megfelelője: Az Összetartozás.

              Héber megfelelője: Vau.

Jelentése: Szeg.

Szerelem és párosodás. A munka.

A teremtés hete. Ellenállás és szabadság.

Döntés az inkarnáció folytatására.

Válaszút

 

 Hatos szám a Teremtő és Teremtett közötti megkülönböztetés, illetve ellentét.

A misztikus végzet száma.

A válaszút, a döntés szimbóluma.

A szerelmi kapcsolat jelképe.

Saint – Martin szerint a hat az anyagban való találkozás, megvalósulás második fokozata, a 2x3 találkozása.

      Hat a teremtés száma is, miszerint Isten a világot hat nap alatt teremtette, ez a szám a krisztusi szám, a krisztusi erő a természetben.

      Az egyiptomiak a hatos számot, mint a képződés, keletkezés szimbólumát tekintették.

A két egymáshoz kapcsolt háromszög ábrázolja, melyek közül az egyik felfelé, a másik lefelé mutat. Ezt a jelet Salamon pecsétjének is nevezik.

A két háromszög a fizikai és a spirituális harmóniában olvadt össze, hogy a bölcsesség megszülessen. Jelenti még ebben az esetben a férfi és nő, az anyag és szellem tökéletes egésszé való egyesülését.

Az emberre vonatkoztatva a két egymásba tolt háromszög jelenti az ember felfelé törekvését, az isteni elvet, és a szentháromságot.

A másik, a csúcsával lefelé mutató háromszög az anyagba szállást és a sátáni elvet tükrözi.

Szellemben az égi világ, a testben a földi világ valósul meg.

Ha a hatos számot a 3+3-ból forrásoztatjuk, akkor a három fő erény, a Hit, a Remény, és a Szeretet hatványozottan jelenik meg. Ebben az esetben csak pozitív választás történhet, amelyet az elfogadás, a befogadás és a bölcsesség hat át.

Amennyiben a 2+4-ből forrásoztatjuk, itt a kettes szám dualitása, ellentéte és feszültsége már önmagában is elegendő lenne egy rosszul meghozott döntéshez. Ha ehhez még egy zsarnoki uralommal rendelkező négyes társul, akkor a döntés maga után vonja a hatos felsőbb oktávját, a tizenkettest, (2x6-ot,) és az 15=6, amely megmutatja, mi történik, ha az egyesülés rossz.

A 12-es a lábánál fogva felakasztott.

Shakespeare azt mondja, hogy:

„Jobb jól felakasztva, mint rosszul házasodva lenni.”

 

Az 1+5 szintéziseként, amikor a kapott eszközök tisztességes használatához az ötös lap Prófétája társul, akkor az egyesülés sikeres, amelyet a 6X3=18-as lap mutatja.

A Hold jóságos arccal mosolyog az út fölött. Kibontakozóban van a szellemi öntudat.

A bizonytalanságnak vége.

 

A képen egy fiatalember látható az utak szétválásánál. Kezeit a mellén keresztbe téve figyel befelé, hogy olyan lépést válasszon, ami az ő fejlettségi szintjének leginkább megfelel. A homlokán lévő maszkon szarvak vannak, melyek szellemi és természetfölötti hatalmat, a lélek hatalmát és az Isteniséget jelenítik meg.

A keresztbe rakott kezek a védekezést, az önvédést szimbolizálják, védi önmagát a befolyásolásoktól. Az útkereszteződésnél áll, ami azt jelenti, hogy két ellentétes erő találkozott a két nő személyében.

A kék és piros ruhában lévő nőalak a szellemi utat mutatja, a másik virágkoszorúval a fején, a fizikai világ káprázata felé csábítja.

Kétoldalt két oszlop látható, mely utal arra, hogy döntéseinkért felelősséget kell vállalnunk.

A szellemi utat mutató nőalak mögötti oszlop ép, a tetején egy lóval, amely azt jelképezi, hogy a földi dolgok legyőzhetőek.

Ő szellemileg magasabb fokozaton áll, mint a törött oszlop előtt álló nőalak.

A törött oszlop fölött Paradicsomi epizódot látunk, amikor az Úr kiűzi Ádámot és Évát a Paradicsomból, itt intő jel a döntéshozatalhoz, hisz a 6=1+5=15-el, az Ördög kártyájával, amely a szextus hazug felfogására és a megkísértésre utal.

A fejlődés útján minden embernek egyedül kell haladnia. A válaszútnál egyedül kell döntenie, de döntenie kell. Két útból csak egy irányt választhat, a másik lemondást követel, ami magába rejti a veszteséget is. Mindenki saját fejlődési szintjének megfelelő döntéseket hoz, amellyel megteszi, megteheti az előtte álló próbatételeket.

Az Újszövetségben is megjelenik a választás, illetve a megkísértés állapota. Magát Jézust is megkísértette az Ördög, aki királyságot ígért neki,

de Ő elutasította a kísértést az alábbi szavakkal:

                        „Apage Satanas!” – Távozz tőlem Sátán!

 

De azok, akik visszautasítják az igazságot, és hagyják magukat tévútra vezetni, azok démoni, ördögi erők birtokába esnek. Ahhoz, hogy kivonjuk magunkat a hatásuk alól, szívünket és szellemünket kell abszolút nyugalmi állapotba hozni, kilépni a vágyak, szenvedélyek uralma alól.

Előbb-utóbb mindenkinek meg kell találni a megfelelő utat, de ez csak a tapasztalatok megszerzése után lehetséges. Akkor már nem fenyeget bennünket a bűnbe esés veszélye, hisz aki már megtapasztalta a sötét oldalt, a földi purgatóriumot, vagy súlyosabb esetben a poklot, amelybe ő sodorta magát, akkor soha többé nem kívánkozik oda vissza.

Felettük a Napkorong, előtte a kis angyal, kezében nyíllal, amivel célba veszi a főszereplőt. A nyíl végén a lefelé mutató háromszög szimbóluma, ami a sátáni jelkép is, de itt megmutatja a szellem anyagba áramoltatását, az Isteni segítséget a döntéshez.

A Nap a spirituális ihletettséget, a szellemi tudatosság kibontakozását jelzi, a négy elem, a Tűz, Föld, Fém, Víz szimbólumokkal együtt.

 

Mit üzen számunka a VI. lap?

     Ha válaszúthoz érsz, mindig arra gondolj, hogy ezt a döntést egyedül neked kell meghoznod, hisz a következményeit, akár jó, akár rossz, egyedül neked kell viselned.

      Döntéseidnél mérlegelj! Kérdezd meg saját Főpapnődet, aki birtokában van a bölcsességnek.

     Minden döntésednél a szeretet és elfogadás vezéreljen, tartsd emlékezetedben, hogyha eljön az aratás ideje, azt aratod le, amit elvetettél.

     Légy mindig ura, de ne zsarnoka a helyzetnek. Az igazság vezessen a döntéseidben.

      Bölcsességedet, tapasztalatodat, tudásodat oszd meg azokkal, akik igényt tartanak rá.

      Soha ne a kényelem szempontjából dönts, mert nem biztos, hogy a könnyű út a legrövidebb.

      Ne engedj a káprázatnak és a talmi csillogásnak, hisz mind illúzió csupán, Izisz fátyla, vagy Maya takarója.

      Ne engedj a vágyaidnak, mert a túlzott tobzódás, bármi legyen is az, Lucifer eszköze.

      Tarts mindig mindenben mértéket.

      Próbálj ne sikeres, hanem értékes emberré válni.

 

„Ki minden vágyat eléget, halandó szívét sem félti,

Örök az, és a hatalmast már itt a világban eléri.”

                                                                                  (Nagy emberek bölcseletei)

                       

Amit mi szerelemnek nevezünk, valójában az emberi kapcsolatok teljes spektruma a Földtől az Égig. A legalsó, vagyis a fizikai szinten nemi vonzerő, sokak itt ragadnak meg, de a szexuális szerelem soha nem tartós.

Az igaz szerelem a szabadságon alapul, nem pedig a szükségen és az elváráson.

A szerelem legmagasabb szintű megnyilvánulása az együttérzés, amely szárnyakat ad, mely egyre magasabbra emel bennünket, a mindent egyként megélő egyetemes szerelem felé.

Ha éberré, tudatossá és meditatívvá válunk, akkor a szexualitást szerelemmé tudjuk változtatni.

Buddha definíciója szerint:

„Az együttérzés, a szerelem plusz meditáció. A szex a mag, a szerelem a virág, az együttérzés pedig az illat.”

 

Amikor a szerelem nem csupán vágy a másik nem iránt, nemcsak egy szükség, amikor szeretetünk az adáson alapul és nem egy koldus, hanem egy Császár szerelme (4+2), akkor szerelmünk nem követel semmit cserébe, hanem az adás öröméért ad, ez a tiszta, önzetlen, őszinte és magasztos szerelem, - a (3+3).

A kapcsolatban ne legyen kényszer, sürgetés, egymásra utaltság, ne akarja az egyik fél átformálni a másikat, ne függjön egyik a másiktól, akkor igaz barátság lesz belőle, és nem a magánytól való félelem cselekszik bennünk, mint napjaink legtöbb emberi kapcsolatában.

A kapcsolódás addig felemelő, amíg van mit megosztani a másikkal.

Ha ez már nem működik, akkor békésen el kell hagyni ezt a kapcsolatot, mert ha a magánytól való félelem tart valakit a partner mellett, kőkemény boldogtalansághoz fog vezetni.

 

Thoth tanítása:

              „A Hat a fény ura, Ő a rejtett Út,

                        az emberek lelkének útja.

                        Nehéz az út, mely a bölcsességbe vezet,

                        Nehéz az út, mely a Fényhez elvisz.

                        Sok lesz a kő utadon, melyekre rátalálsz,

                        és  sok lesz a hegy, melyeken a fényhez

                        ösvényed vezet.

                        Tudd meg, hogy ki ezeken túljut,

                        szabaddá válik.

                        Ne kövesd a sötétség testvérét.

Légy mindig a Fény gyermeke

Mert tudd meg, hogy a Fény

győzelemre ítéltetett és az éj sötétje

elvész a Fényből.”     

 

 

 

 

SZABADAKARAT ÁLTAL VÁLASZTOTT LEHETŐSÉG A FIZIKAI SÍKON.

 

6. TAROT-ban a Szerelmes, Numerológiában: a Vénusz Istennő.

Egyiptomi Istenek: Bastet, az öröm és bujaságfolytatásáról Istennője.

 

Párkapcsolat, választás, döntés, szépség, szerelem, 

A 6. Lap a Válaszút, vagy Szerelmes.

Jelentése a választás, egy konfliktushelyzetben vagy érzelmi problémában az önálló, racionális döntés.

A Teremtő és Teremtett közötti megkülönböztetés, illetve ellentét. A misztikus végzet száma. A válaszút, a döntés szimbóluma. A szerelmi kapcsolat jelképe.

A 6-ban a teremtés az egyesülés által (3+3), a szabad választás lehetősége. Az ok-okozat törvényének összege. Kapcsolat a teremtő és teremtmény között.

Az erők közötti egyensúly, amely kiegyenlítődik.

Amit mi szerelemnek nevezünk, valójában az emberi kapcsolatok teljes spektruma a Földtől az Égig. A legalsó, vagyis a fizikai szinten nemi vonzerő, sokak itt ragadnak meg, de a szexuális szerelem soha nem tartós. 

            Az igaz szerelem a szabadságon alapul, nem pedig a szükségen és az elváráson.

A szerelem legmagasabb szintű megnyilvánulása az együttérzés, amely szárnyakat ad, mely egyre magasabbra emel bennünket, a mindent egyként megélő egyetemes szerelem felé.

            Ha éberré, tudatossá és meditatívvá válunk, akkor a szexualitást szerelemmé tudjuk változtatni.

A külvilág felől olyan hatásokkal, szembesülünk, amik döntési kényszert teremtenek számunkra. Ebben az állandó válaszúti sorskérdésben kell megvalósítani önmagunkat úgy, hogy közben megteremtjük saját belső harmóniánkat és a középpontból kiindulva, hozzuk meg döntéseinket.

Ez a szám a 2-es és 4-es összegeként nyilvánul meg, ami azt jelenti, hogy nekünk a félelmek és kétségek legyőzésével teremtett bölcsességgel (2) kell megvalósítanunk a tiszta férfias erőt a Tarot kártya császárát (4), akinek feladata a család, vagy ország vezetése, de nem a hatalom, hanem a feltétel nélküli szolgálat eszközével.

A Pitagoraszi számmisztika szerint a 6-os szám a válaszúti sorskérdés dilemmáját és a tudatos döntést jeleníti meg. Ellenpólusa a döntéshozásra képtelen, állandóan dilemmázó ember. Akinek képletében a 6-os szám megjelenik élete során meg kell tanulnia tudatos döntést hozni, és azokért felelősséget vállalni.

Ennek a számnak a képviselője hajlamos arra, hogy a szépséget és harmóniát a külvilágban keresse. Törekszik arra, hogy mások életébe is elhozza a külvilág harmóniáját, de meg kell tapasztalnia, hogy az csakis önmagán belül találhatja meg

Ha ezt megtette képes lesz életével kapcsolatban is tudatos döntést hozni.

Intellektuális kreativitás, tudás, tökéletesség, képzelet, fantázia, elvont gondolkodás, elmélet, döntések, dilemmák, harmónia és szépség. Alkalmazkodó, kiegyensúlyozott, barátságos, vidám és idealista. Eligazít, szépít, helyesbít. Házias természet, és vendégszerető, támogató.

 

Asztrológiai megfelelõje: Vénusz, Mars.

A hatos a művészet, a harmónia száma. Kifejezi mindazt, ami szép, kellemes, jó és nemes. A szeretet bolygója, a Vénusz uralja, így viselője érzékeny, romantikus lélek. Aki mindig békés megoldásokra törekszik, de az igaztalan dolgokkal szemben képes akár keményen is fellépni. Boldog, és másokat is boldogítani akar.

Afroditizmusából adódóan még a megrögzött agglegény fejét is el tudja csavarni.

Fontos számára a kényelem és a jólét.

Párkapcsolat próbára tétele, teremtés az egyesülés által, a szabad választás lehetősége.

Szeret nyilvánosan szerepelni, jó szórakoztató művész, zenész, konferanszié, színész.

Ha erre nincs lehetősége, akkor baráti összejöveteleket szervez, estélyeket ad, vagy vendégeskedő tevékenységben éli ki a hajlamait.

Szegénységben boldogtalan, mert szép és költséges dolgokkal akarja körülvenni magát. Ezek sikertelensége esetén kiegyensúlyozatlanná válik.

A szépségiparban tevékenykednek, kozmetika, vegyészet, divattervezés, díszletfestés, ékszerész, énekes, filmvállalkozó, háziasszony, lakberendező, oktató, színész, színrendező, tanító, varrónő, vendéglátó ipar, szállodák, pincér, manager, utasellátó a repülőgépen, betegápolás, prostitúció.

Irodalom, költészet, zene, festészet, nevelésügy területén a szerelemmel kapcsolatos témák megörökítői.

Először csak a családról, rokonokról való gondoskodás a fő ügye, később ezt kiterjeszti barátokra, közösségekre, nemzetre, majd az egész emberiség javát akarja szolgálni.

Nem viseli a rikító, kirívó, ízléstelen dolgokat. Nem ért egyet azzal, hogy mások terheit ő viseli, pedig meg kell tennie, bármennyire igazságtalannak tartja, ugyanis ez a kozmikus missziója, ennek zokszó nélkül kell eleget tennie. Ez tanítja az önzetlen szeretetre és nagylelkűségre.

Az ideális élettárs utáni vágya oly nagy, hogy képes a több kiigazításra is, sok szerelmi viszony, több válás előzheti meg, amíg megtalálja az igazit. De megtalálja. Ha nem, mindent feladva akár öngyilkosságba is menekülhet, még a legmagasabb karrierje csúcsán is.

Rendeltetése, hogy békés, harmonikus légkört teremtsen maga körül az egyenetlenségek kiigazításával, a helytelenségek megszüntetésével, és a körülmények megjavításával. Ezt mások számára is meg kell tanítania. Rá kell vezetni a környezetét arra, hogy a szeretetnek és a kölcsönös megértésnek kell uralni a világot. Ezt példamutatással kell tennie, úgy hogy neki kell vállalnia a békéltető szerepét, családban épp úgy, mint a munkahelyén.

 

A természetben található bármiféle élő és „élettelen”, anyagnak van egy sajátos vibrálása, amelyeknek értékszáma van. Az anyagoknak ezt a tulajdonságát fel tudjuk használni, mint akkumulátort, szervezetünk és idegrendszerünk erősítésére. Évszázadok óta bizonyított a talizmánok, amulettek jótékony hatása. A gyakorlatban ez úgy oldható meg legkönnyebben, ha a Misztikus küldetésünk számával pozitívan harmonizáló ékkövet a saját rezgésünknek megfelelő nemesfémbe foglalva a testünkön viseljük, gyűrű, nyaklánc formájában.

Ékkövek: türkiz, smaragd, gyémánt, márvány, ónix, topáz.

Fém: vas, arany.

Jelentős és szerencsés napok: 6, 15, 24,

 

A 6-ös típus összeférhetősége:

 

1-essel kölcsönösen sikeres, és jelentős eredményekre tesznek szert. 1-esnek kell vállalnia, és ő szolgáltatja az eredeti elgondolásokat, és az alkotókészség szikráit.

Partnerének az a feladata, hogy elvégezze, kivitelezze, helyreigazítsa a munkákat, továbbá csiszolás, szépítés, egyenetlenségek kiigazítása, harmónia megteremtése.

Ehhez a tevékenységhez szükség van bizonyos művészi érzékre, és ez adott a 6-os szülöttnél. Szükség esetén a békéltetés feladatát is neki kell ellátni. Mindezzel nagyon értékes segítséget nyújt az 1-es szülött számára. Ugyanakkor sokat tanulhat a 6-os az 1-es szülöttől, aki fokról fokra, lépésről lépésre könnyebbé teszi a tovább haladásukat.

 

2-sel való együttműködésben a 6-os a vezető, akitől az elgondolások származnak.

A 2-es itt csak másodhegedűs lehet, túl kell tennie magát a kicsinyeskedésen, féltékenységen. Itt is másodfőnök, vagy junior partner lehet, neki segítő és támogató szerepet szánták az Istenek. Feladata, hogy kivitelezze, formába öntse a kapott szellemi koncepciókat. Pénzkeresésre nagyon alkalmas ez a szövetkezés, de sok más területen is jó eredmények születhetnek. A tömegszervezetek, klubok, érdek képviseleti és egyéb testületek keretén belül végzett munka is egyike azon területeknek, ahol munkájuk sikeresnek ígérkezik.

 

3-sal sok közös tulajdonsága van a 6-osnak, habár ő csendesebb, mint a partnere. Egyetértésben kellemesnek, és hasznosnak ígérkezik a kapcsolat úgy a közös tanulmányokban, kutatómunkában, szellemi alkotásban, mint pénzkereső vállalkozásokban.

 

4-es 6-os kombinációtól jó eredmények várhatók. Mindketten komoly típusok, de tulajdonságaik és képességeik eltérőek. Ennél fogva felemelőnek, kellemesnek, és hasznosnak ígérkezik a kapcsolat mindkét fél számára, és többé-kevésbé súrlódás mentesnek.

Értékes, eredeti alkotások várhatók ettől a viszonytól, vagy egyéb természetű feladatok sikeres betöltése, attól függően, hogy milyen munkaterületen dolgoznak.

 

 

5-ös társsal, a 11-es Mesterszámot valósítják meg. A Napnak 11 éves ciklusa van.

Itt új ciklust kell kezdenünk egy magasabb, szellemibb szinten, de kiegyensúlyozott módon.

11 a géniuszok száma, akik újítanak, reformálnak, új csapásokat törnek az emberi haladás számára, mégpedig a szabad akaratnak alkalmazásával, és erőszakmentesen. Magas szellemiség, feltalálói képesség, felszabadító hajlam, népszerűség társul ehhez a számhoz.

Emellett az emberekkel való bánni tudás, mesteri szóhasználat is megvan az 5-ös szülöttben. Az ékesszólás, a rábeszélő képesség, és a bizalomgerjesztő fellépés. Ezekkel könnyen megszerzi mások jóindulatú segítségét és közreműködését a közös ügyekkel kapcsolatban. Így az 5-ös egyén ötletei és elgondolásai könnyen és gyorsan valóra válnak. Neki leginkább arra kell törekednie, hogy csapongó képzeletét a realitás keretei között tartsa, és konstruktív irányba terelje, és meg kell tanulnia hallgatni a

6-es szülöttre, aki tudásával, műveltségével, harmónia érzékével, és tapasztalatával járul hozzá a közös munkához.

 

6-os sok örömet talál a 6-os szülöttben, és nagyon jó, sikeres, és jelentős eredményekre tesznek szert a kölcsönösség miatt, mivel mindketten komoly természetűek, konstruktív beállítottságúak, s így harmonikus együttműködés valamint a közös munka eredményessége biztosra vehető. Amikor pedig a vidámságnak jön el az ideje, utazás, szórakozás, sport, játék, kulturális tevékenység, ők akkor is jól érzik magukat egymás társaságában.

Kapcsolatuk mindig, mindenkor, és mindenhol felvillanyozó.

 

7-es barátság, szerelem, házasság szempontjából nem jók a kilátások, heves összecsapásokra van kilátás, mivel érdeklődésük teljesen eltérő.

Munka kapcsolat lehet közöttük, de csak a kutatómunkában, okkult tudományok terén, ha alkalmazkodnak egymáshoz, és mindketten nagyfokú engedményt tennének a közös cél érdekében. Nagyfokú engedményt kellene tenniük egymás lelki beállítottsága iránt, hogy egyáltalán békés lehessen a munkakapcsolat.

 

8-assal való kapcsolódás esetén, a vezetést át kell engednie a 8-asnak, akinek intellektualitása és pénzügyekhez való érzéke fogja úgy szervezetileg, mint anyagilag alátámasztani a közös vállalkozást. A 6-os a megfontoltságot, mint féket viszi a kapcsolatba, ezáltal haladásuk lassabb lesz, de biztosabb.

Alacsonyabb szellemi szinten lévő szülöttek esetén ez a kapcsolat üres feszesség, kölcsönös bizalmatlanság lesz. Eredmény semmi.

 

9-essel való kapcsolódás több sikert ígér. 9-es szülöttel társulva harmonikus viszony alakulhat ki, ha ki tudja hozni társából a legjobbakat.

A 9-es inspirációval, lényeglátással és mélyreható tudással rendelkező, univerzális érdeklődésű partner, aki erkölcsi súlyt és presztízst biztosít.

A 9-es képzelőereje és lényeglátása nagy dolgokra képes, 9-es típussal a sikeres együttműködés nehéz. Csak akkor lehet jó eredményekre számítani, ha hajlandó elfogadni a 9-es megérzéseit.

Viszont a 9-es hatására felszínre kerül az 5-ös aktív mentalitása, optimizmusa, sokoldalúsága, jó fellépése, humorérzéke, és a személyi varázsa.

Mindkét fél számára sikerekkel kecsegtet ez a kombináció, ha ilyen alapokra helyezik az együttműködést.

 

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.