Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Kép

  V. A Próféta és az 5-ös Misztikus küldetés

 

I-Ching megfelelője: Az összegyűjtés.

              Héber megfelelője: He.

Jelentése: Ablak.

Salamon pecsétje és kvinteszenciája.

A bölcsek köve. Filozófia. Vallás.

A jó és rossz tudásának a száma. A tanítás közvetítője.

A mentális egyensúly száma.

Mikrokozmosz.

                                                A LOGOSZ

 

Az első főerény,- a HIT

 

Az 5-ös szám a Mikrokozmosz, az ember szimbóluma, a harmónia és egyensúly kifejezője. A Próféta a tanítás és az iskola ura. A jó és a gonosz duális erői hű szolgájává váltak. Az 5-ös a 2+3 szintézise.

A Mikrokozmosz öt eleme itt megfelel a Makrokozmosznak tulajdonított öt elemnek, amelyek a Víz, a Levegő, a Föld, a Tűz és az Éter.

Hermész Triszmegisztosz azt mondja, hogy az ember értelmét az „étertől, az ötödik elemtől” nyeri, a test alatt a fizikai részecskéket, a külső tudatot, a mágneses erőket és az érzékelő vagy földi elemet érti. Ötödik elemnek, a láthatatlan részt tekinti, - a lelket és a szellemet, mivel az Isteni alapelv, és ami hozzátartozik: a tiszta értelem észlelései kerülnek említésre.

A hermetikus tanok az embert kettős természetűnek tekintik. Egyik értelmezés szerint a Föld fia, aki fokozatos fejlődéssel tökéletesedett a mai szintig: egy tulajdonképpeni állat, akit azért szoros kötelékek fűznek az alsóbb fajok rokonságához és a természet rendszeréhez.

Másrészt az ember felülről szállt alá és Égi eredetű, mert amikor alulról fölfelé fejlődve egy bizonyos pontig elér, a lelke, az Isteni szelleme összpontosul és megmarad abban; s ez egy sajátos emberi tulajdonság, mely felsőbbrendűséget biztosítja valamennyi más teremtmény felett.

Ameddig viszont lelkének ez az életre kelése nem történik meg, az ember valójában nem ember, legalábbis hermetikus értelemben véve,

                                                                        írja Hermész Triszmegisztosz.

 

Az Öt az embert jelenti, aki félúton áll az Egy és Tíz között.

Az ötágú csillagból álló ötszög, vagyis a pentagram szintén az embert jelenti, feje az égben, karjai és lábai kitárva. Ez a figura fejjel lefelé az ember gonosz aspektusát jelképezi, mely káoszt és pusztítást hoz. Negatív esetben tehát, a sátáni szimbólum esetén, amikor az ötszög fordítottan jelenik meg, az ötös lap felsőbb oktávja a tíz, amely a kereket szimbolizál, amelyet a pokol lakói forgatnak és számszára kereke, ott reked az illető.

Az 1-1O között, a fejlődni akaró egyed a mérték állapotába akkor kerül, ha megtanulja az élet és az emberek sokszínűségét kezelni és uralni, úgy, hogy közben nem ítélkezik.

A következő szintézis lap a 15-ös, az Ördög kártya, szintén kőkemény figyelmeztetés az érzékszervek uralására éppúgy, mint a húszas, az Ítélet kártya, ahol a szeráfok nem biztos, hogy ébresztőt fújnak.

Ez a szám jelenti,     az öt ujjat,

öt érzékszervet; szem, száj, orr fül, kéz,

kínai öt elemet; Fa ,Tűz, Föld, Fém, Víz,

Az érzékszervek, mint királyok uralkodhatnak rajtunk, ha megengedjük, hogy irányítsanak bennünket. A 14-es lap, amely egyenlő öttel (1+4), kihangsúlyozza, hogy a 15-ös hatását a 14-nél a Mértékletességgel elkerülhetjük.

A Próféta héber megfelelője a He, egy kabbalista írás így ír róla:

 

„Sem balszerencse nem lepheti meg, sem kedvezőtlen fordulat nem jöhet, sem ellenség nem győzheti le.”

Abból eredeztette ezen véleményét, hogy a He benne van Isten legszentebb nevében, a JOD HE VAU HE -ben.

 

A Tabula Smaragdina ezt írja erről az állapotról;

„ A földről az égbe emelkedik, aztán ismét a földre leszáll, felső és alsó erőket magába szívja. Az uralmat az egész Világ fölött így nyered el. E perctől kezdve előled minden sötétség kitér.”

 

A kártyán látható egy személytelen- személy, egy félig ember, félig állat hátán, a Nap fölött, a csillagok között, ahol Angyalok kísérik.

A kentaur jelképezi, hogy két ellentétes dolgot elfogadható módon egyesít, ami a kettes lapra jellemző, de jelenti még a bölcsességet is, amely szintén a kettes lap fő mondanivalója. A kentaur fején a korona a halhatatlanság szimbóluma.

A Próféta arcának eltakarása jelzi, hogy neki nincs szüksége arra, hogy ismerjék, hisz a tudás és a bölcsesség láthatatlan, épp úgy mint a Szellem, és Isten.

A zöld színű ruha az egyensúlyt, harmóniát, reményt, jó szándékot, barátságot, együttérzést, kiegyensúlyozottságot, természet közeliséget, öntudatot jelképez, de a középpont, a szívcsakra, és a gyógyítók színe is ez.

Ő az eddig összegyűjtött tudását adja át a két tanítványnak, akiknek a felfelé csúcsosodó fejfedője jelzi, hogy szellemileg fejlett lelkek.

Az összegyűjtött tudásait 1-től a 4-ig terjedő állomáson, vagy fokozaton gyűjtötte össze.

      Így 1-es, kiindulási ponton megkapta az alkotóerőt, és az Én-t, mint tudatot.

      2-es, nehezített helyzete ellenére is megkezdi a teremtést, mint a Bölcsesség Istennője.  

     3-as, a három fő erény, a Hit, Remény, Szeretet birtokában van, megtanulta a szeretetteljes elfogadást, elfogadja önmagát és másokat olyannak, amilyenek, mindenkiben meglátja azt, ami jó, és ami Isteni.

      4-es, tudatában van a négy sarkalatos erénynek, Bölcs, Igazságos, van Ereje legyőzni a vágyait, amelyeket az öt érzékszerv okoz, tud Mértéket tartani. Bölcsen uralkodik önmagán.

      Tudatosan éli a „nézd meg és menj tovább” kérdését.

A fehér álarca arra utal, hogy Ő szellemi lény, aki soha sem akar földivé válni. Mindig szellemi lény marad. Alakja hitet, tekintélyt, szóbeli oktatást, elsuttogott közléseket jelent.

A Prófétát ketten hallgatják, belőlük kerül ki a Próféta utódja, azaz a Fény hordozója, vagy tovább vivője. Hogy melyik lesz az igazi utódja, azt még nem tudni, azt a bennük lévő kozmikus törvények irányítják és alakítják ki.

Bennük még feldereng a szellemi szabadság napfelkeltéje, győzedelmeskednek csillagaik felett, de el is bukhatnak a hatalmas morális és szellemi próbák között.

                        A.E. Watte az alábbiakat írja az ötös kártyához;

 

„Ő szimbolizálja az összes láthatóvá vált igaz és szent dolgot. Mint ilyen, közvetítője a kegyelemnek, ami a világban az alapvető törvényekhez és a rendhez tartozik, és természet világától meg kell különböztetni.

Ő a megváltás útmutatója az emberiségnek, mint egésznek.

Ő a törvény és az elismert hierarchia feje, ami egy másik, még nagyobb hierarchiának visszatükröződése.”

A Próféta felkészül és felkészíti tanítványait a még nem láthatóra.

 

Mit üzen számunkra a Próféta?

      Legyen szilárd az Istenbe vetett hitünk.

      Bölcsességünket fordítsuk magunk és mások hasznára.

      Tudásunkat önzetlenül adjuk át másoknak, mert az önmagunknak megtartott tudás nem ér semmit.

      Tanuljunk meg mindenkitől tanulni.

      Legyen meg a hitünk saját képességeinkben.

      Figyeljünk a belső Főpapnőnkre, aki minden titok tudója, és figyeljünk a belső Prófétánkra, aki minden kérdésünkre bölcs választ ad.

 

Fő mondanivalója még a lapnak:

„Amit szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is azt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és azt tanítják a Próféták.”

                                                                          (Nagy emberek bölcseletei)

 

A Próféta nem azért fogadja a tanítványokat, hogy vezesse őket, hanem azért, mert neki olyan sok tudás van már a birtokában, hogy megoszthatja másokkal;

Ő rátalált a belső Fényre, s ennek titkát fogja felfedni, az arra érdemes tanítvány számára.

  

 

                               

            Thoth tanítása:

„Hallgass ó ember a bölcsesség szavára,

hallgasd  Thoth-ot, az atlantiszbelit.

a ciklus tér- idejéből gyűjtött; titkok tanítója Ő,

                        Thoth, a hajnal Napja, a Fény gyermeke,

Hajnali csillagként fénylőn sugárzik; ember tanítója,

a mindenségből való.

           

Az Öt, a mágia Ura- Kulcsa a Szónak,

amely az emberek között visszhangot kelt.”

 

 

 

 

 

 

SZABADAKARAT ÁLTAL VÁLASZTOTT LEHETŐSÉG A FIZIKAI SÍKON.

 

5. TAROT-ban a Próféta, Numerológiában: Mohamed mennybe menetele.

Egyiptomi Istenek: Amon, a Teremtő.

 

Egó, akaratom, isteni akarat,

Az 5. a Próféta a spirituális kérdések, és a lét értelmének keresése, az engedelmesség és maga a morális tanítás. Ő már nem kíváncsi, nem kérdezősködik.

5 a mentális egyensúly száma, az eddig tanultak tovább adása a küldetés, aki a szellem által közvetíti az élethez nélkülözhetetlen tudást.

Az ötös szám a pitagoraszi számmisztika alapján, a belső erőt képviseli. A belső erő birtokában képesek vagyunk uralkodni saját ösztönvilágunkon, hogy mi irányítsuk életünket, ne pedig ösztöneink. Ez nem az ösztönök elutasítását, hanem azok irányított kiélését jelenti.

Tanítói, prófétai küldetést hordoz. Kiválóan bánik a szavakkal, gyakran kell tömegekhez szólnia. Életében gyakran érzi úgy, hogy nehezebb feladatot kapott, mint a többiek, és ez nem véletlen. Sokszor valóban nehezebb a feladata, gyakran érik meglepetések, amiket meg kell tanulnia kezelni.

Ezekből sokat tanul és később tanításait élettapasztalatával támasztja alá. Ez a szám a 2 és 3 összege, azt jelenti, hogy le kell győzni a félelmet és a kétkedést (2), és ez által kell megvalósítani az emberek és a világ feltétel nélküli szeretetét, elfogadását, vagyis a tökéletes női feladatot (3).

Az 5-ös szám a pitagoraszi számmisztika szerint, a hitet, a mértéket, és egyfajta tanítói szerepet hordoz. Ő a közép, aki az első 4 típus feladatait és helyzeteit már megélte és jól átlátja.

Akinek ez a szám megtalálható a képletében rengeteg váratlan nehézséggel kell szembesülnie élete során. Ezeket a helyzeteket csak az önmagába vetett feltétlen hittel tudja megfelelően kezelni. Tudnia kell, hogy bármi történjék is egy pillanatra sem szabad letérnie az útjáról.

A mérték állapotába akkor kerül, ha megtanulja az élet és az emberek sokszínűségét, de ennek ellenére soha nem ítélkezik. Tudatosan éli a "nézd meg és menj tovább" kérdését. Nehézségei által gyűjtött tapasztalatait pedig a szó eszközével adja tovább.

5: Az érzékek, Kiterjedés, Rugalmasság, Tolerancia, Tanulás, Tanító helyzetek, Nehézségek, Tanulságok, együtt érző, rokonszenves, segítőkész. Jó szándékú, optimista, vidám természetű, kedélyes életművész. Krízis, konfliktus, megpróbáltatás, változás, alkalmazkodás.

 

Asztrológiai megfelelõje: Szaturnusz, Jupiter

Az ötös a szellemiség, az intellektus száma, az örök körforgásból való kilépés szimbóluma.

A Jupiter uralja: viselője értelmes fogékony, kiváló írás- vagy beszédkészséggel rendelkezik, logikusan gondolkodik, és mindig rendszerezi az információkat.

A Jupiter sugárzása és hatása alatt álló szülött szokatlanul szerencsés természetű, és sorsának alakulása a legtöbb esetben kedvező.

Nagyszerű szervező képessége miatt gyakran kerül vezető beosztásba. A hitélet területén is jól érvényesül. Vallás, filozófia, hit, eszmeterjesztés, újságírás, reklámfőnök, hirdetési szakember, kereskedelmi utazók, ügynökök, üzletszerzők, vasút, postaszolgálat, utazási irodák, könyvkiadás.

Jog területén, ügyvéd, bíró, ügynök, konzul.

Tanulni vágyása miatt, élete tele van fordulatokkal kihívásokkal, de gyorsan feltalálja magát az új helyzetekben, ilyenkor veszteségek is érhetik, amit ő nagyon könnyen kezel.

Tőlük származik az a mondás, hogy „Amit elvesztett a réven, majd megtérül a vámon”.

Negatív vonása, hogy lelki nyomás alatt könnyen elveszíti az önuralmát, ilyenkor az idegösszeomlás sem ritka.

Olyan helyzetet kell teremteni, ahol tanulhat, s az eddig tanultak tovább adása a feladata, mert mesterien tud bánni a szavakkal.

Nagy a szabadság szeretete, emiatt a családi élet kötöttségeit nehezen viseli, vagy nem is vállalja, de mások szabadságát is fontosnak tartja.

A természetes hivatása, hogy állandóan változzék a korral, gyorsan alkalmazkodjon a kor követelményeihez, közben folyamatosan haladjon előre, és felfelé, bármilyen területen dolgozzon is. Veleszületett humorérzéke, és nagyfokú alkalmazkodó képessége ezt lehetővé is teszi. Minden kínálkozó alkalmat azonnal megragad. Nagy a meggyőző ereje, másokat könnyen megnyer egy-egy jó ügy érdekében.

 

A természetben található bármiféle élő és „élettelen”, anyagnak van egy sajátos vibrálása, amelyeknek értékszáma van. Az anyagoknak ezt a tulajdonságát fel tudjuk használni, mint akkumulátort, szervezetünk és idegrendszerünk erősítésére. Évszázadok óta bizonyított a talizmánok, amulettek jótékony hatása. A gyakorlatban ez úgy oldható meg legkönnyebben, ha a Misztikus küldetésünk számával pozitívan harmonizáló ékkövet a saját rezgésünknek megfelelő nemesfémbe foglalva a testünkön viseljük, gyűrű, nyaklánc formájában.

Ékkövek: fekete ónix, türkiz, krizopráz, hiacint.

Fém: ón, ezüst, platina, sárgaréz.

Jelentős és szerencsés napok: 5, 14, 23,

 

Az 5-ös típus összeférhetősége:

 

1-essel való társulás jelentős erőgyarapodást, energiát, vitalitást jelent az 5-ös számára.

Az 5-ős sebessége, az ő Merkúri képzelőereje ontja magából az elgondolásokat, s ehhez a partner hozzáadja eredetiségét, alkotó, gyors kivitelezésre való készségét és lehetőségét.

Sokat tanulhatnak egymástól, főleg a harmonikus és baráti partnerviszony kialakítását, és fenntartását.

Emellett az emberekkel való bánni tudás is megvan az 5-ös szülöttben. Az ékesszólás, a rábeszélő képesség, és a bizalomgerjesztő fellépés. Ezekkel könnyen megszerzi mások jóindulatú segítségét és közreműködését a közös ügyekkel kapcsolatban. Így az 5-ös egyén ötletei és elgondolásai könnyen és gyorsan valóra válnak. Neki leginkább arra kell törekednie, hogy csapongó képzeletét a realitás keretei között tartsa, és konstruktív irányba terelje, és meg kell tanulnia hallgatni az 1-es szülöttre, mivel az irányítás az 1-es szülött kezében kell, hogy legyen.

 

2-esnek háttérben kell maradnia, azt kell tennie, amit mondanak neki, az 5-ösnek kell szilárdan a kezében tartani a vezetést. Engednie kell, hogy az 5-ös vállaljon minden olyan szerepet, ahol nyilvános szereplésre, vagy másokkal való tárgyalásra van szükség. A 2-es itt csak másodhegedűs lehet, túl kell tennie magát a kicsinyeskedésen, féltékenységen, mert erre az 5-ös hivatott, és nagyon jól csinálja. Kivitelezésben viszont sokat segíthet. Ha nem így tesz a 2-es, akkor meddővé, és sikertelenné válik a kapcsolat.

 

3-assal való kombináció esetén semmi sem lehetetlen. A vele való társulás jelentős erőgyarapodást jelent az 5-ös számára.

Az emberekkel való bánni tudás is megvan az 5-ös szülöttben. Az ékesszólás, a rábeszélő képesség, és a bizalomgerjesztő fellépés. Ezekkel könnyen megszerzi mások jóindulatú segítségét és közreműködését a közös ügyekkel kapcsolatban.

Az 5-ös Merkúri képzelőereje ontja magából az elgondolásokat, s ehhez a partner hozzáadja

a szellemi mozgékonyságát, eredetiségét, alkotóerejét. Így a 3-as egyén ötletei és elgondolásai könnyen és gyorsan valóra válnak. Neki leginkább arra kell törekednie, hogy csapongó képzeletét a realitás keretei között tartsa, és konstruktív irányba terelje.

Két ilyen egyén vibrálása garantálja a sikert, mindaddig, amíg közös egyetértésben dolgoznak.

Engednie kell, hogy az 5-ös vállaljon minden olyan szerepet, ahol nyilvános szereplésre, vagy másokkal való tárgyalásra van szükség.

 

4-es születésű egyénnel társulva az 5-ös beviszi a szövetségbe mindazokat az adottságokat, ami a partneréből hiányzik. Így a 4-es vonzónak fogja találni az együttműködést.

5-össel való társulás jelentős erőgyarapodást jelent a 4-es számára. Az ő gyakorlati érzékéhez, és kiváló munkájához hozzáadódik az 5-ös Merkúri képzelőereje, aki ontja magából az elgondolásokat, emellett az emberekkel való bánni tudás is megvan az 5-ös szülöttben. Az ékesszólás, a rábeszélő képesség, és a bizalomgerjesztő fellépés. Ezekkel könnyen megszerzi mások jóindulatú segítségét és közreműködését a közös ügyekkel kapcsolatban. Közös munkájuknak garantált a sikere.

 

5-össel való társulás sok önfegyelmet igényel mindkét fél részéről, mivel hibáik is azonosak.

Az 5-ösöknek változékonyabbak a meglátásai, csapongóbb a gondolatmenetűk, hirtelen hoznak döntéseket.

Negatív vonásuk, hogy lelki nyomás alatt könnyen elveszítik az önuralmukat, ilyenkor az idegösszeomlás sem ritka.

Nagy a szabadság szeretetük, emiatt a családi élet kötöttségeit nehezen viselik, vagy nem is vállalják, de mások szabadságát is fontosnak tartják.

Mindketten temperamentumosak, impulzív természetűek, hajlamosak a kelleténél több beszédre. Emiatt könnyen összecsapnak a társas kapcsolatban, ami hamar véget érhet.

Ugyanakkor nagy lehetőséget kínál az együttműködés, ha van bennük elegendő önuralom, kölcsönös megértés egymás iránt, akkor a viszony, serkentő lehet.

 

6-os kapcsolatban is a serkentő szerep vár az 5-ös szülöttre. Az emberekkel való bánni tudás, ékesszólás, a rábeszélő képesség, és a bizalomgerjesztő fellépés az 5-ös szülött adottsága. Ezekkel könnyen megszerzi mások jóindulatú segítségét és közreműködését a közös ügyekkel kapcsolatban.

Az 5-ös Merkúri képzelőereje ontja magából az elgondolásokat, ezzel felszínre hozza partnerében lappangó, intellektuális képességet. Ketten jól funkcionáló együttest alkotnak, és nagymértékben fejlesztik szellemi képességeiket. Így találnak módot arra, hogy sikerre való kilátásaikat valóra váltsák.

5+6=11 a géniuszok száma, akik újítanak, reformálnak, új csapásokat törnek az emberi haladás számára, mégpedig a szabad akaratnak alkalmazásával, és erőszakmentesen. Magas szellemiség, feltalálói képesség, felszabadító hajlam, népszerűség társul ehhez a számhoz.

 

7-es típusú egyénnel csak akkor tud eredményesen együttműködni, ha az 5-ös erősen fékezi viselkedésében a komolytalanságot, a fölösleges beszédet. Csak csendes, komoly viselkedéssel tudja kiérdemelni a 7-es partner tiszteletét, barátságát, és társulásuk így vezet eredményre. Különben a filozofikus beállítottságú 7-es felületesnek, és megbízhatatlannak fogja találni őt, és lehetetlenné teszi az egyetértést, és az együttműködést.

 

8-as való szövetkezés hasznos, az 5-ös egyén érvényesüléséhez, ha megszívleli a 8-as tanácsait. A vezetést át kell engednie a 8-asnak, akinek intellektualitása és pénzügyekhez való érzéke fogja úgy szervezetileg, mint anyagilag alátámasztani a közös vállalkozást.

Az eredeti elgondolásokat és a cselekvési-gondolati energiát a 5-ös vacilláló tulajdonságait jó irányba folyásolya be.

Hasonló jó hatással vannak az 5-ös tulajdonságai is a 8-asra, 5-ös Merkúri képzelőereje, kitűnő taktikai érzéke, változó helyzetekhez való villámgyors alkalmazkodása értékes partnerré teszi. Ő az, aki ontja magából az elgondolásokat, emellett az emberekkel való bánni tudás is megvan az 5-ös szülöttben. Az ékesszólás, a rábeszélő képesség, és a bizalomgerjesztő fellépés. Ezekkel könnyen megszerzi mások jóindulatú segítségét és közreműködését a közös ügyekkel kapcsolatban. Közös munkájuknak garantált a sikere, ha együttműködésük a kölcsönös szimpátián alapul, ami azonban nehezen fejlődik ki közöttük.

 

9-es szülöttel társulva harmonikus viszony alakulhat ki, ha ki tudja hozni társából a legjobbakat, segítik egymás jó tulajdonságait felszínre hozni.

A 9-es inspirációval, lényeglátással és mélyreható tudással rendelkező, univerzális érdeklődésű partner, aki erkölcsi súlyt és presztízst biztosít.

A 9-es képzelőereje és lényeglátása nagy dolgokra képes, Csak akkor lehet jó eredményekre számítani, ha hajlandó elfogadni a 9-es megérzéseit. Viszont a 9-es hatására felszínre kerül a 5-ös komoly természete, konstruktív beállítottsága, s így harmonikus együttműködés valamint a közös munka eredményessége biztosra vehető.

Mindkét fél számára sikerekkel kecsegtet ez a kombináció, ha ilyen alapokra helyezik az együttműködést.

 

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.