Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A teremtő erők.

Szimbólumok

Miután a Szakrális Szubjektumok, mint például Hermész Triszmegisztosz, vagy Atlantiszi Thoth elhagyták a Földet, az emberiség számára hátrahagyták a szakrális objektumokat szimbólumok formájában.

 

A szimbólumok mindig valami rejtett, megfejthetetlennek tűnő misztikus többletjelentéssel bírnak, amelyek a legtöbb ember számára vagy jelentéktelenek, vagy észrevétlenek, de leginkább megismerhetetlenek.

 

Miért? Íme:

 

„Halld szavam, mit Neked adok.

            Benne találod az élet lényegét.

            Sajátítsd el a Titkok Titkát, hogy a Fénybe lépj.

            Tartsd meg és őrizd, rejtsd szimbólumokba,

            Hogy az együgyű nevessen, és mondjon le róla.

            Tedd keménnyé az utat a kereső számára.

            Így a gyenge és kétkedő feladja majd.

            Misztérium ez a Misztériumban

            de a Fény szülötte számára világos,

            A mindenség titkát most feltárom.

            A beavatottnak nyíljon meg a titok,

            De a gúnyolódó semmit se lásson.”

 

                                                         (Atlantiszi Thoth smaragdtáblái)

 

 Sokféle szimbólum létezik, s bár észrevétlenül, mégis elválaszthatatlan részei az életünknek.

Az egyszerűbb szimbólumok könnyen értelmezhetők, a bonyolultabbakhoz kódrendszer szükséges, és vannak olyanok, amelyek tényleges tartalma csak a megfelelő beavatottsági szintet elérők számára válik megismerhetővé.

Különös képi nyelv a szimbólumok világa, ahol nem az érzékszervek, hanem a tudatos, elemző, bölcs emberi tudat a címzett, s ennél időt állóbb, egységesebb kódrendszer szerintem nem létezik.

 

 

 

 KépA kör, (vagy nulla) jelenti a világmindenséget, a határtalan teret, a korlátlan időt a végtelenben.

Ez Isten anyagi aspektusa, ez az abszolút semmi, amely azonban képes mindent világra hozni, és mindent visszavenni és elnyelni.

A geometria legtisztább formáját, és a kiteljesedett tudatot szimbolizálja. Más néven ez az

Az Élet Virága:

„Kezdetben vala az ige, az ige vala Istennél, és, Isten vala az ige”.

Maga az Ige volt Isten, vagyis a hang, a zene, a kozmosz zenéje, az OM.

Ebből keletkezett az Élet Virága, ez Isten alapmintája, az /osztódott sejt/, kör a körben, -az emberé.

Az Élet Virága az Élet Forrása, a Teremtés Mátrixa.

Először a semmi, a nulla, a vibráló, lüktető kör, a gömb /sejt/ létezett.

A tudatosság kiterjesztése az Ige /Isten/ vibrált,

- az egyiptomiak ezt Nun néven örökítették át.

A tudat eleinte nem tud önmagáról, nem tud csoportról, pusztán létezett vala.

Egy idő után a tudat tudomást vett önmagáról, de nem tudta mi a lent, mi a fent, mi jobb, mi bal, mi előre, mi hátra, csak azt tudta, hogy Ő van.

Így elkezdte létrehozni magának a megismerés értelmes világát.

Önmagát egy távolsági egységgel, /idő/ feljebb, lejjebb, jobbra, balra, előre, hátra /tér/ vetítette ki magát, /sejt osztódás/, Önmagát körülvéve egy tapasztalati mezővel, /méh/.

A Három irány, három tengely, elkezdett a három tengely körül forogni, szétnézni.

Létre jött a tudatosság, és a tapasztalás viszonya.

Ön virbáció struktúrákat épít, a kör körben.

Az Élet Virága=Merkaba

Mer –Fény

Ka –Lélek/Szellem

Ba –Test,

Fény-Lélek-Test energia komplexum.

A feltámadás mennybemeneteli eszköze, amely körbe veszi a Test minden sejtjét. Központja /magja/ a gyökér csakrában helyezkedik el.

Ez az isteni erő, a Kundalini.

Thoth Isten tanaiban a sejtszaporulatra, a teremtésre utal, miszerint az 1-ből 2, a 2-ből-4,

A 4-ből 8 lesz.

A Mer-Ka-Ba energia-információ-fény azt a mofhogenetikus mezőt jelöli, amit az emberi testből sugárzik ki csillagtetraéder formájában.

Ez a minta alkotja a Dávid csillagot.

Ez az Élet Virága, az ősi kód.

Ezt jelképezik a Mandalák, a templomokban látható rózsa ablakok.

Hét Körből áll, amely Isten teremtésének hat napját, és megpihenésének hetedik napját örökítette át. Magába foglalja a születés, élet, halál és feltámadás misztériumát.

Az érzésre, értelemre, valamint a gondolatra reagál.

A Mer-Ka-Ba fénytestként, fénytest eszközeként, téridő eszközeként, és a Mennybemenetel „közlekedési eszközeként” ismert morfogenetikus mező.

Fény-Lélek-Test= Elme-Test-Szellem komplexum minden sejtjének nagyon eltérő vibrációja révén valósulhat meg, mely eredményesen mozdítja ki a sejtet egy információval való rezonanciából, és harmóniába hozza egy magasabb fokú tudással.

A legnagyobb erőnket akkor fedezhetjük fel, ha tudatosan emeljük vibrációnkat, rezgés szintünket.

Ehhez a kulcs maga az élet.

Mer-Ka-Ba tehát nem más, mint az Újjászületés Templomának kulcsa.

Ez a tudás azonban nagy felelősséggel jár.

Mer-Ka-Ba mezőbe csak olyan helyen lépjünk be, ahol szeretet és tisztelet él az élet ajándéka, a test irányában.

Segítséget nyújt hozzá a Tibeti jóga, meditáció, OM mantrázása, és a csakra meditációk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KépA háromszög az ember három fő összetevőjét szimbolizálja:

a testet, szellemet és a lelket.

A tudat és a szeretet a testiségen keresztül nyilvánul meg.

A felfelé mutatása jelzi, hogy az emberi természet az isteni felé igyekszik.

Csúcsával lefelé: A Szellem áramlása az anyag, az anyagi felé, vagyis Isten gondviselése.

 

 

 

 

 

 Kép A Négyzet kiemelt jelentőséggel bíró szimbólum.

Jelentése: A Föld.

A teremtett, érzékelhető világ teljessége, tökéletessége és harmóniája, a szilárdság.

A négyzet jelöli az összes teremtmény eredeti állapotát, állapota a tudatlanságnak, jelenti az elementáris Világot, - a kabbalisztikus Édent.

Jelenti a négy égtájat: Észak, Kelet, Dél, Nyugat.

A kereszt is a négyzetet szimbolizálja, ezért maradéktalan örök világ jelképe.

A piramisnak is négy oldala van.

Négy a geometriában: pont, vonal, sík, test.

Négy évszak: tavasz, nyár, ősz, tél.

Négy elem: Tűz, Föld, Levegő, Víz.

A Tűz: a szellem ereje, az életvágy.

A Föld: mely biztosítja az ember jólétét.

A Levegő (prána) életet fenntartó erő, és védőpajzs.

A Víz: lélek és értelem eleme.

Isten neve négy betűből áll. J H V H, (Jod-Hé-Vau-Hé).

Négyzet a földi teljesség.

 

 

 

 

 

KépPentagram:

Az ötágú csillag (betlehemi) az ember jelképe, minden elem harmóniáját fejezi ki, és a szellem felé törekvését.

Lefelé fordítva (15. Az Ördög) a gonoszság, labilitás és a sátán jelképe.

5 erő szimbóluma.
Tűz, Víz, Föld, Levegő, Lélek, vagy Éter, ezeket hívják segítségül, ezek segítik és védelmezik őket.

A felfelé álló csúcs Isten, vagy Szellem segít,
tehát szellemi szintű segítséget kérnek,

ha lefelé áll a csúcs, akkor az anyagi segítséget akarnak, Lucifer.

 

 

 

 

KépA Dávid csillag a két, egymásba fordított, egymással szemben álló, egyenlő szárú háromszög.

Az egységet és a harmóniát jelképezi.

A felső háromszög fentről a kozmoszt szimbolizálja, s úgy tágul lefelé, a föld felé.

Ez a Szellem áramlása az anyagba.

Az alsó háromszög a mikrokozmosz irányából jön, s szélesedik tovább a makrokozmoszra mutat.

Az anyag törekvése a Szellem, szellemi felé.

Ezért szokták a régi mágusok is azt mondani

„amint fenn, úgy lenn”!

Ez a két háromszög tehát egymásba fonódik, s így alakul ki középen az a harmónia, amely nem más, mint az Ég és a Föld energiája, vagyis Isten és ember kapcsolódása. A megvilágosodás, a harmónia jelképe.

 

 

 

 

 KépKereszt

A négy ellenkező irányba mutató szár konfliktust, kínt, fájdalmat, szenvedést szimbolizál, de aki ezen túljut, eléri a tökéletességet, fellebbentheti Izisz fátylát.

 Két szárának metszéspontja az univerzum központja,

A kereszt szimbolizálja még a felfelé törekvést csakúgy, mint az e-világi terjeszkedést.

A kereszt, amely összekapcsolja a vízszintest a függőlegessel, a Földet az Éggel, az időt az örökkel, a természetet a természetfölöttivel.

 

 

 

 

 KépPiramis:

Az emberi tapasztalat mindig kötődött a Földet körülölelő mágneses mezők erősségéhez és sűrűségéhez.

A jelenleg meglévő feszültséget az ősi technológia jól ismerte.

A maradványok azt bizonyítják, hogy az ősi technika alkalmas volt a tudatállapotokra pontosan ráhangolt kamrák, templomok és piramisok építésére.

Ezek az építmények gyengítik a Bolygó mágneses hatását a kamrán belül.

Ennek a technológiának ma is meglévő bizonyítéka a gízai Kheopsz-piramis.

Bizonyos szintek kamráiban null-mágneses mezők vannak.

Ezeket beavatásokra használták, mert az ilyen „mezők” teszik lehetővé, hogy a beavatásra váró neofita tiszta információval fér hozzá Önmagához.

Itt nincs ítélkezés, nincs félelem, nincs ego.

E tiszta információ elérése révén következhet be a sejt és az alapszintű változás.

Itt választották a beavatottak a máshogyan gondolkodást, máshogyan élést.

Képesek voltak összehangolni a gondolat, szó, tett Szent hármasságát, és képesek voltak tudatosan egyensúlyba hozni a test, Lélek, Szellem Egység sejtjeinek frekvenciáját.

11 000 év után, most ugyanez zajlik az egész Földön. Most kell, és itt kell felkészülnünk a Korszakváltásra.

Amilyen mértékben képesek vagyunk feltételek nélkül szeretni, ítélkezés nélkül tapasztalni, együttérzés révén elengedni, olyan mértékben állunk készen a Korszakváltásra.

Már ezt a Beavatást éljük.

A beavatás szépsége magában a folyamatban rejlik. Semmit sem kell tudnunk a Föld mágnesességéről, a frekvenciákról, hálókról, mátrixokról, dimenzionalitásról, vagy a Szakrális Geometriákról, csak egyszerűen a részesei lehetünk.

Ott van a Váltás minden igazságban, tisztaságban, Egység-érzésben, szeretetben, elfogadásban, békében, bölcsességben.

A Piramis Beavatottjai, és a jelenkor beavatottjai is mind ugyanoda tartottak, tartanak, - vissza az EGY-hez, az EGYSÉG-hez, ISTEN-hez.

 

 

 

 

 KépSzfinx, mely Egyiptom földjét jelképezi, és mind azt a hatalmas titokzatosságot, ami ehhez kapcsolódik.

A szfinx isteni eredetű lény.

Időtlen idők óta figyeli és szemléli a nemzedékek vándorlását. Ez a különös, titokzatos teremtmény, amely egy testbe foglalja az oroszlán erejét, az ember értelmességét, és az Isten szellemi harmóniáját,

a legszembetűnőbben példázza az igazságot, azt, hogy az önuralom útján az emberi lény levetkőzheti állatiasságát, és megszelídítheti az önmagában rejlő állatot.

Ő nem mások felett uralkodik, hanem saját maga, vágyai és indulatai felett.

 

 

 

 

Kép Hórusz szeme:

Más néven, Udzsat-szem mivel Hórusz Sólyomistennek, az Égi törvény, a Fény és a Szellemi hatalom Istenének, a fáraók példaképének szemét ábrázolja.

A mítosz szerint Hórusz a káosz Istenével, Széthtel vívott harcban vesztette el az egyik szemét, az Istenek azonban egy újat készíttettek neki.

Az udzsat-szemnek több jelentése is van, így aszerint, hogy jobbra vagy balra áll, a Napot vagy a Holdat jelképezheti.

Más néven Hórusz-szem.

Ez a szimbólum az egyiptomi emberiségmítoszok összefoglalásaként is értelmezhető.

Ekkor a szem alatti könnycsepp az emberiség születésére utal (a mítosz szerint Ré Napisten könnyeiből születtünk).

A Szem végében látható spirál pedig az emberiség jövőjét, a Szellemhez felemelkedő hosszú, ciklikus utat szimbolizálja.

Az Udzsat a látnoki és okkult képességeknek, a szellemi fejlettségnek a szimbóluma is volt, ezért is tulajdonítanak neki védelmező erőt.

Kezdetben Napisten, Isten szeme, majd átvette Atlantisz, itt Thoth Isten szeme, az Ősi Egyiptomban Hórusz szeme. Jelenben már láttam ugyanezt a Szemet, Buddha Szemeként árusítani.

Az ősi egyiptomi misztérium iskolák Hórusz szemének jelét az egyéni és csoporttudat jelképeként használták.

Hórusz jobb szeme jelölte a nem differenciált tudatállapotot.

Napjainkban a Hórusz szemét külön-önmagában kódolt –információs rendszernek tekintik.

Erről könyvet írt: Alexander Joseph: A ragyogó szem címmel.

 

 

 

 

 

 

Kép

Anch:

Tut-Anch-Amon szimboluma.

Füles kereszt az ókori Egyiptomban az Anch = élet hieroglifa

Ankh kereszt ősi, Atlantiszból származó jelkép.
Nemcsak a véges földi életet jelképi, hanem a halál utáni megdicsőült halhatatlanságot is.
A fáraók a tudás, a hatalom és az örök élet jelképeként viselték.
Később az Ankh vált minden titkos tudomány jelképévé.
A hagyomány szerint az Ankh viselése fokozza az életerőt, távol tartja a betegségeket és egyéb káros hatásokat, elűzi a démonokat, megtöri a rontást, valamint hosszú és boldog életet biztosít viselőjének.
Megtanítja viselőjét együtt élni a múltjával.

A halottról és a halál misztériumáról szóló egyiptomi sírfeliratokon és dombormûveken rendszerint fellelhetõ a lélekmadár, csõrében ezzel a jellel.

Az Ankh az élet szimbóluma, Izisz, a Nagy Anya jelvénye. Az õ méhébõl ömlik elõ a megnyilvánult élet fénybõl és árnyból, gyönyörbõl és kínból, mélységbõl és magasságból összegyúrt szövevénye, a látható és láthatatlan természet. A lélekmadár az életet viszi szárnyán a magasba és a kulcsot, amely a szabadulás kapuját nyitja.

Az Ankh jelének alapja a Tau. A kör hozzáadása ezen a helyen vagyis a legfelsõbb égi síkon, az isteni ideát, az eszmét, a mentálsíkon a végsõ magasságot, a Harmadik Szemet jelenti.

Az Ankh a kitárt karú embernek, Ádám Kadmonnak is ábrája.

Az egyiptomi ábrákon Izisz bal kezében tartja a Nílus kulcsot, amelynek szárával az emberiségnek mutatja az utat.

 

 


 

 

Kép

Spirál, az emberi fejlődés és az örvénylés jele.

Ha jobbra irányul, akkor a teremtő, ha balra, akkor a romboló erőket szimbolizálja. A lélek evolúciója is ilyen spirális vonalban halad: körben mozog, ugyanakkor ciklusonként mindig egy szinttel feljebb lép. Fejlődésünk során ezért könnyű a visszaesés, vagy csúszás.

 

 

 

 

 

 

 

  Kép Szvasztika: a nap, a teremtő Isten, a végtelen, az örök élet, a szerencse szimbóluma.

 Négy karja a négy égtájat jelképezi.

A 90 fokkal elforgatott szvasztika a náci horogkereszt, amely az erőszak, a fajelmélet vezérelte népirtás, a terror és az elnyomás jelképévé vált.

 

 

 

 

 

 

KépA Yin és Yang:

A kettősségén alapuló világszemlélet, mint fény-árnyék, jó-rossz, nő-férfi, stb.

úgy hiszem, segít megérteni a minket körülvevő valóságot és történéseit. Megvilágítja a bennünk magunkban rejlő ellentéteket, s lehetővé teszi, hogy összhangba kerüljön a körülöttünk áramló, hullámzó erőkkel, sőt, bizonyos mértékig uralmat is nyerjünk felettük!

 

 

 

 

 

 

 

KépOM, ősi indiai/tibeti jel

Különböző vallásokban és irányzatokban jelen lévő szimbólum, amely a Buddhizmusból ered.

 Jelentése vallástól függően eltér.

Általában a mágikus hang, a mantra vizuális megjelenítési formája, amely a megvilágosodáshoz, jelenésekhez, a legfelsőbb létezővel való egyesüléshez vezet.

A lótuszvirágon lévő jel erőt adó békét hoz, sikeres cselekedeteket eredményez.

Az Abszolút szimbóluma, a bölcsességek egységéé.

OH_MANI_PADME_HUM jelentése:

Te Drágakő a Lótuszban.

Amen.

Az együtt rezgés mantrája, kivel?

Istennel.

 

Még fokozható itt, :-)

http://www.youtube.com/watch?v=TDUdT5z_CBU

http://www.youtube.com/watch?v=YW8IjcOWtlI&feature=player_embedded#at=15

 

 

 

 

 

 

 

Kép Főnix,

Mitológiai madár, amely hamvaiból újraszületik.

A főnix a tűz jelképe,

Az égi kegyelem látható jele.

A mítosz szerint a Napban élt.

A madarat ezért a Nap egyik földi hasonmásaként tisztelték.

Ahányszor a főnixmadár uralma a világ felett végéhez ér, mindannyiszor meg is újul, fénylő ragyogásban.

Így fejlődött ki a boinuból a görög phoinix és a római phoenix.

 Madárnak tartották az európaiak is, azzal a csodálatos tulajdonsággal, hogy ötszáz évenként fészkében elégeti magát, de hamvából megifjodva lép elő, hogy új életet kezdjen.

 Így lett a feltámadásnak a keresztények által is átvett jelképe, s került bele többek között Debrecen címerébe is.

A Szabadkőművesek pecsétje: a kétfejű főnix, a 33-as számmal a mellén.
S mint tudjuk a számmisztikából, a 33-as Krisztusi szám.

 

 

 

 

Kép Kígyó:

A kígyó, egyetemes szimbólum, jelezhet halált, rombolást, bolondos életet, megfiatalodást.

Mivel összefüggésben van a Paradicsommal, így a kétértelműség, cselekvés, és kísértés szimbóluma.

Jelképe a kundalini energiának, ami olyan erőket szabadít fel, amely gyógyulást, újjászületést, és megújulást hoz.

Spirituális jelentése: az értelem és bölcsesség jelkép állata, a gnosztikusoknál a feltámadás szimbóluma, e-képpen Jézus Krisztusé is.

Az uroborosz, a saját farkába harapó kígyó jellemzése megfelel a kör, az állandó  körforgás, az állandó újjászületés, a végtelenség szimbólumának.

 

 

 

 

 

 

 

Kép Szent Grál

Jézus által az utolsó vacsorán használt szent kehelyhez, a Szent Grálhoz.

A templomos lovagrend a Szent Grál őrzői.

Kutatók szerint viszont

a Grál nem volt más, mint az elveszett frigyláda.

 

Mi is lehet a Szent Grál?

 Jézus által az utolsó vacsorán használt  kehely a Szent Grál.

Ha megszerezzük azt a tudást, amit Jézus hozott,
képviselt,
gyakorolt,
átadott,
akkor leljük meg a Szent Grált is, mert bennünk van ennek a képességnek a lehetősége.

 

 

 

 

 

 

 

Kép Lótuszvirág:

Az ezerszirmú lótuszvirág, Egyiptom szent virága, az ébredő ember szellemét szimbolizálja.

A lótusz a legrégebben ismert jelképe a kétnemű természet összhangba hozatalának, mivel magában hordja a két őselemet.

A Tűz a szellem, a pozitív teremtő elv, a Víz az anyag, negatív befogadó elv.

A teljes szépségében kinyílt virág a személytelen, szellemi, mindenki számára nyitott szeretettel tanító ember szimbóluma.

 

 

 

 

 

Kép A Fény

Az Élet misztériuma a Fény keresése.

Az Élet akkor szolgál bennünket, ha megismerjük a szélsőségeket. Ezért jöttünk.

Meg kell ismernünk a sötét legsötétebbjét, és a fényes legfényesebbjét.

Az érzések skálája nagyon széles, tudnunk kell, mi a jó, és mi a rossz. Itt kell megismernünk, hogy milyen a Menny, és milyen a Pokol.

A tapasztalatok elsajátításához kozmikus sorrendiség és fejlődés vezet, melynek vannak szabályai és fokozatai, és szintjei.

A fizikai szférának hét szintje van.

Életünk valódi célja semmisülne meg azzal, ha csak, és kizárólag a fényben élnénk.

A kétpólusú, duális világunkhoz hozzá tartozik az ellentétek megtapasztalása, a lent és fent megélése.

Ha nem ítélkezünk, elfogadjuk a dolgokat, olyannak, amilyen, ha a tapasztalatainkból tanulunk, akkor ráébredünk, arra, hogy szükségünk volt életünk minden eddigi tapasztalatára, hisz ez a felismerés, ez az Isteni Szikra, ez a Fény. Ha ezt megértjük, akkor válunk Fényforrássá, vagy Fáklyává, akik tovább tudnak menni, és akiket követni lehet.

Ezt mutatja a Szakrális Tarot-ban a Remete, aki visszavonul az élettől az önként választott magányba, mint Nietzsche, Zarathustra, Buddha, és más hasonló Isten emberek, hogy kizárólag a spirituális lét szintjén éljen, hogy minden külső befolyást kizárva, bepillantást nyerjen rejtett Énjébe, és megmérkőzzön saját árnyaival, félelmeivel és kétségeivel, és megtapasztalja önmagát.

Ő már kibékítette egymással személyiségének ellentétes részeit, olyan energiákat tud felszabadítani, amelyek gyógyulást, újjászületést és megújulást hoznak.

Ezen az öntudati fokon az ember magában, a káoszból rendet teremtett.

Buddhának az egyik legjelentősebb tanítása ez: „Légy önmagad Fénye.”

 

 

 

 

 

Kép Hétágú gyertyatartó/menóra

A hetes szám az örökké való élet szimbóluma, kiemelten fontos szám.

 A Gyertyatartó Hét ága a Nap, a Hold és a planéták, de megjelenítheti a hét napjait,

a Nagymedve csillagait vagy a világ hét körét.

A teremtés hat napja után a hetedik napon Isten megpihent.

Druknál Isten fiai hét mandragóra-gyökérből teremtik az embert.

A Hold hétnaponkénti ciklusát,

A hét energiaközpontunkat, a csakrákat,

A szivárvány hét színét,

A skála hét hangját.

Hét pecsét feltörését hét.

Hét bő esztendőt hét szűk esztendő követett József történetében, Mózes I. könyvében.

Sőt, főbűnből is pontosan hét van a katolikus vallás tanításai szerint.

A hét főerényt.

A Kabbala egy fejezete a hétágú gyertyatartó misztikus értelmét mondja el. Minden gyertya az ember egy-egy énjét jelképezi.

Jobbról az első a nehéz anyagi test;

második az idegtest;

harmadik a testhez tartozó őselem, a tudattalan.

Balról az első az asztrál test,

második a lélek,

harmadik a szellem.

Középen a két, hármas csoport között áll az Isteni Én, az Isteni szikra, a halhatatlan Láng.

A gyertyatartót, a Krisztust, a Fény gyertyáját tartó Szűzanya szimbólumaként is értelmezték. Motívumai révén különböző jelentéseket hordozott, pl. az élet fája-, ill. főnix-díszítéssel Krisztus feltámadásának a jelképe is lehetett.
A protestáns egyházi művészetben az egyágú gyertyatartó Jézusnak, mint a világ világosságának jelképe szerepel. Az égő gyertya, melynek fénye elűzi a sötétséget, de a tiszteletre méltó hatalom jelképe is.

 

 

 

 

 

Kép Templomok:

Vagyis a világ központjai

Építésük kb, 3500 évre vezethetők vissza. Régen azért építettek templomokat, hogy szakrális tapasztalatot szerezzenek. Ehhez alacsony mágneses szint, és magas frekvencia szükséges, ami csak a piramisokban, templomokban volt adott.

A korszak váltás küszöbén nincs szükség kinti objektumokra, mert minden lehetőség adott önmagunk megtapasztalására a saját belső templomunkban.

A Föld most a null közeli mágneses mezővel, és egyre növekvő rezgésszámmal az ébredő fázishoz érkezik. Ezt a Föld valamennyi lakója érzékeli 1994. óta.

Templommá vált az egész Föld. Az igaz szerelemben lelhető fel a szeretet és szerelem temploma, de ismerjük a bizalom, a hűség templomát, ami szintén bennünk található.

Bennünk van, jelen van, és ébredő fázisban van az Újjászületés temploma is, amit a DNS-ben örökítettünk át az elmúlt több évezreden keresztül.

Az egyre csökkenő mágneses mező adott, a Föld rezgésszintje emelkedik, emeljük mi is a saját rezgésszintünket, jógával, mantrával, imával, és a legfontosabb:

az Egyetemes Szeretet érzésével, mivel a test a lélek temploma.

 

 

 

 

Kép A szkarabeuszt szentként tisztelték az egyiptomiak,
a halhatatlanság egyik szimbólumának tekintették.
Mivel a szkarabeusz bogár a golyóvá görgetett ürülékbe helyezi a petéit, életciklusában meglátták a Nap, mindennapos  újjászületésének folytonosságát.
Az ősi Nap-Isten, Khepri, úgy  gondolta, hogy egy óriás szkarabeusz bogár görgeti maga előtt a Napot keresztül a Mennybolton.
 A szkarabeusz szintén szimbólumává vált a végtelen, halhatatlan emberi léleknek.
Ezért gyakorta jelenik meg kitárt szárnyakkal is a temetési szertartásokon.
A fáraók szent amulettje
Amikor 1924. november 11-én – világszenzációként – a tudósok felbontották Tutanhamon, egyiptomi fáraó múmiájának gyolcstekercseit, s a múmián elsőként egy csodálatosan szép arany melldíszt fedeztek fel.
A melldísz közepén féldrágakövek és üvegpaszta berakások között sárgás fényben ragyogó, kalcedon szkarabeuszt pillantottak meg, a fiatal uralkodó szent amulettjét, a feltámadás jelképét.

 

 

 

 

Kép Atlantiszi gyűrű

Az eredeti atlantiszi gyűrűt, mely homokkőből készült, egy Francia egyiptológus: d'Agrain találta meg 1860-ban, a Királyok völgyében végzett ásatásai során, Jua Főpap sírjában. A sír felnyitásakor megtalált papírra vetett átok azért nem hatott rá, mert később magánál tartotta a gyűrűt.De eredete Atlantiszból származik és több ezer éves. A gyűrű hatásfokát nézve anyaga mindegy, hogy miből készül, mert mintázatában hordja erejét. Meghatározott rend szerint elrendezett geometrikusformák sugárzása miatt aktív, melyben a mintázatok elektromágneses hullámokat bocsátanak ki, s így egy aktívan műkőd védőpajzsot biztosít viselőjének.  Megvéd minden káros energetikai befolyástól, geofizikai okoktól, légkör rezgésének zavaró hatásaitól, véd még minden láthatatlan külső hatástól, vagy bármilyen rossz kívánságtól pl: átok, rontás, vagy egyéb mágikus agressziót közömbösít, transzformál.

A védelmet működtető erő emellett tiszteletben tartja szabad akaratunkat is, ezért nem akadályozza meg az öngyilkosságot, sem ha valaki szabad akaratából úgy dönt.

 

 

Kép A Nap

A Nap jele a fény, vagyis az életadó energia kibocsátását jelenti az istenség határtalan forrásaiból. Kerek formája a végtelenség szimbóluma, amelynek nincs kezdete és nincs vége.A Nap szimbóluma felfedi az ember isteni eredetét, és megmutatja számára a növekedés és tudás határtalan forrását és lehetőségét.Történeti szempontból a Nap minden nép központi és fő istensége volt, mint közvetlen teremtőt magasztalták.

A régi időben a Nap fizikai testét tisztelték Istenként.

Fejlődése közben azonban rájött, hogy a Nap teste nem más, mint isteni princípium képviselője Naprendszerünkben.

A keresztények a Nap három aspektusát vették alapul.

A Szentháromság gondolata igen ősi, és nem Jézus Krisztus követőitől ered.

Régen az ember látta, hogy a Napnak három fő fázisa van; hajnal, dél, alkony.

A felmenő Nap a kezdet, a nappal ígérete, az életadó, s így szimbolikusan a Brahma, a Teremtő Isten, az Atya.

Délben a Nap eléri érettségét, és mindenkire süt, nagy aktivitást és növekedést előidézve. Ez az Atya kiterjesztett ereje, gyümölcse, s Vishnu képviseli, a Fenntartó; a Fiú.

A Naplemente jelenti a munkanap végét, a pihenés idejét. Ezért megtestesítője Shíva, a pusztító; a Szentlélek.

A Nap hármas aspektusa a Teremtés Legfelsőbb Intelligenciájú Motiváló Erejét képviseli.

A Nap száma a 19, lásd TAROT.

 

Assisi Szent Ferenc Naphimnusza

Mindenható, fölséges és jóságos Úr,
Tied a dicséret, dicsőség és imádás és minden áldás,
Minden egyedül Téged illet, Fölség,
És nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja.
Áldott légy Uram s minden alkotásod,
Legfőképpen urunk-bátyánk a nap,
Aki a nappalt adja és aki ránk deríti a Te világosságodat!
És szép ő és sugárzó, nagy ragyogással ékes a Te képed, Fölséges
Áldjon, Uram, Téged hold nénénk és minden csillaga az égnek!
Őket az égen alkotta kezed fényesnek, drága szépnek!
Áldjon, Uram, Tégedet szél öcsénk, levegő, felhő, jó és rút idő,
Kik által élteted minden Te alkotásod.
Áldjon, Uram, Tégedet víz húgunk,
Oly nagyon hasznos ő, oly drága, tiszta és alázatos!
Áldjon, Uram, tűz bátyánk, vele gyújtasz világot éjszakán.
És szép ő és erős, hatalmas és vidám.
Áldjon, Uram, Téged földanya nénénk,
Ki minket hord és enni ad,
És mindennemű gyümölcsöt terem, füveket és színes virágokat.
Áldjon, Uram, Tégedet minden ember, ki szerelmedért másnak megbocsát,
És aki tűr gyötrelmet, nyavalyát. Boldogok, akik tűrnek békességgel,
Mert Tőled nyernek majd, Fölséges, koronát.
Áldjon, Uram testvérünk, a testi halál,
Akitől élő ember el nem futhat.
Akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak!
És boldogok, kik magukat megadták Te szent akaratodnak,
A második halál nem fog fájni azoknak.
Dicsérjétek az Urat és áldjátok,
És mondjatok hálát Neki,
És nagy alázatosan szolgáljátok!

 

 

 

 

 

 

 

Kép

 

Szivárvány

 Az egység, a remény szimbóluma, a jobbra fordulás ígéret
 
 Jele a szövetségnek, amelyet Isten kötött az Özönvíz után az emberiséggel, miszerint soha többé nem pusztítja el a Földet az emberiség gonoszsága miatt.

Egy híd köti össze a Földet az Éggel ez a szivárványhíd,mely csodás színekkel, ragyogóan ível Földig érő tarka ívvel. Legendák szerint a túlsó oldalán a szivárványhídnak pompázatos virágok nyílnak, friss zöldek a pázsitos rétek, üdék a völgyek, dombvidékek. Örök a tavasz, nem esik a hó, van bőséggel ennivaló,mindig lágy-meleg az idő, a víz is mindig frissítő.Ha itt hagy minket egy-egy szerettünk, erre a helyre kerül,az agg, megtört, fáradt barátok itt lesznek újra fiatalok,újra épek a megcsonkultak, és egész nap csak mosolyognak.Majd elérve a csodák útjának végére, a szivárványhídon együtt megyünk átnés ott vár minket egy igazabb, szebb, fájdalommentes új világ.

 

 

 

 

 

Kép Kristálykoponya

Idézet a Kristálykoponyák rejtélye c. könyvből:
„A maják számos más őslakos törzset „a koponya őrzőjének” tekintettek, de „az idő őrzőinek” is.
Ők voltak megbízva nem csak a kristálykoponyák tudásának megőrzésével, de azzal is, hogy
„a napok őrzői” avagy
„az idő őrzői” legyenek.
Rájuk hárult a teher, hogy a koponyákra vigyázzanak, számlálják a napokat, és a többi törzset összehívják.
Az ő feladatuk volt – amivel sok ezer évvel ezelőtt bízták meg őket – a napok múlásának figyelmeztetésére, és hogy informálják róla a többi törzset, ha elérkezett az idő.
Napjaink maja időőrzői szerint, akik még mindig folytatják a régi gyakorlatot, gyorsan közeleg az idő, amikor a koponyák tudásának a világ elé kell kerülniük és felkészülniük a tudásra, az idő máris elérkezett.
Ezért kell az összejövetelnek épp most megtörténnie.
A találkozóra őseink próféciáinak szellemében kerül sor, összhangban az ősi naptárral, amit a maja időőrzők mindig is szentségként és titokként kezeltek.”

 

 

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.