Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

11

Isteni nagyság, erő, önlegyőzés, határozott terv,

A Tizenegy a 10+1 szintézise, az új ciklust jelenti magasabb síkon, de amelynek kivitelezése az előző 1-10-ig tartó ciklusban megszerzett erő, bölcsesség, szeretet, uralom saját vágyaink felett, szerénység, igazság hatékonyságától függ, a 3 fő erény és a 4 sarkalatos erény birtoklása után.

A 11. kártya az Erő, az energia, elszántság, önbizalom és a győzelem, magas frekvenciájú vibrálásokat képviselő Mesterszám.

A Szellemi energia, mely uralkodik az anyag felett. Ösztönök feletti uralom. Férfi és női vonások egyesítése. Az Erő, Az Ész. A MÁGIA.

A Napnak 11 éves ciklusa van. Itt új ciklust kell kezdenünk egy magasabb, szellemibb szinten, de kiegyensúlyozott módon.

11 a géniuszok száma, akik újítanak, reformálnak, új csapásokat törnek az emberi haladás számára, mégpedig a szabad akaratnak alkalmazásával, és erőszakmentesen. Magas szellemiség, feltalálói képesség, felszabadító hajlam, népszerűség társul ehhez a számhoz, amelyet állandó tanulással, önképzéssel, ismereteink szüntelen bővítésével, kísérletezéssel, elmélkedéssel és gondolataink egy bizonyos célra való koncentrálásával érhetünk el.

Az érvényesülés és a siker lehetőségeit hordozó szám.

Az Erő képe két irányt mutat nekünk. Az egyik a győztesé, a másik a legyőzötté.

Győztes a nőalak, aki a szeretet egyetemes erejét testesíti meg.

A legyőzött az oroszlán, ami nem tudatos ösztönlény, itt az emberi vágyakat jeleníti meg.

A vágyak nevezhetők borzalmas lényeknek, amelyekkel gyakran találkozunk, de a jóság és a szeretet, azaz a fény hatása által, amelyet mi sugárzunk ki, megfékezhetők.

Az erõ kártyája bizonyos értelemben rokonságot mutat a Mágussal. Mint ott, itt is titkos, mély, belsõ összhang a különleges erõ alapja. Amíg a mágus hatalma a tudatos és tudatalatti erõk összehangoltságára alapul, addig e kártya életereje, bátorsága, és szenvedélyessége a civilizált embernek saját állati természetével való kibékülését fejezi ki. Ez a kártya egyértelmûvé teszi, hogy ösztönlény valónkat nem rejthetjük sápadt erények mögé, hanem nyíltan szembe kell néznünk a bennünk élõ, néha félelmetes, archaikus erõkkel, azokat szeretettel elfogadva, gyöngéd erõszak útján kell lassanként megszelídíteni. Ily módon nem csak ezek az õserõk állnak rendelkezésünkre, hanem mindazon erõtartalékaink, melyeket eddig ösztöneink elnyomására fordítottunk.

 

Asztrológiai megfelelõje: Uránusz, mint a Merkúr magasabb oktávja.

Vállald fel, amit nem akarsz, spirituális hatalom kiterjesztése a tudatalatti ösztönök fölé, győzd le a vörös oroszlánt. /vágyak/.

Ha ellenállunk a szám rezgésének, akkor különc, excentrikus, idegroncs személyek, vagy alkoholisták, kábítószer fogyasztók, szexuális tévelygők és az elmegyógyintézet lakóivá válhatunk.

Ők azok a szülöttek, akiket csak haláluk után szokták elismerni, mint zseniket, életükben inkább őrültnek tartották őket.

Ha valaki nem tud megfelelni ennek a számnak a követeléséhez, akkor egyszerűen le kell redukálni 2-esre, és a szolgálatot kell választania a szülöttnek. Ez ugyan alacsonyabb színvonal, de könnyebb és biztosabb, hisz nem lehet mindenki Einstein.

Gyakran látom kérdésként a 11:11-et.

Nos: Ha gyakran felbukkan életünkben, napjainkban  a 11-es szám, pl. mindig ekkor pillantunk az órára, vagy 11.-én 11 órakor eszmélünk valamire, azt jelenti, hogy a Szellem fel akarja hívni a figyelmünket arra, hogy szenteljünk több figyelmet a saját spirituális, szellemi fejlődésünknek.

A 11:11 egy aktiváló kód, ami közvetlenül a Felsőbb Énünkhöz kapcsol minket, hogy haladhassunk és fejlődhessünk. Érdemes elidőzni e pillanatunk  gondolatain. 

 

22.

A Bolond

Egyiptomi Istenek: Harpokrates, az ártatlan gyermeki Horus.

 

Tudattalan erő, vágyak, álomvilág,

22. Kilépés a megnyilvánulásból. Mesterszám, dupla géniusz, amit az egyénnek át kell alakítania 4-esre, mivel túlságosan magas frekvenciájú a rezgése, bábeli zűrzavart kelt egy fejlődésben lévő személyben.

A 22-es lap a Bolond nevet kapta. A Bolond minden pillanatban, minden egyes lépésével maga mögött hagyja a múltat.

Ha a 21+1-ből származtatjuk, ami a fejlődési ciklus befejezéséhez csatlakoztatja az 1-es számot, s az Egy egyenlő Istennel, akkor vitatható, hogy valóban bolond-e, vagy zseni. Ugyanis a kettőt egy hajszál választja el. Én közelebbinek érzem a zsenihez, és a zseniális ember áll a legközelebb a Szakrális Szubjektumhoz.

Ebben az esetben Őt az egész világegyetem támogatja, és segíti abban, hogy elindulhasson az ismeretlenbe, valószínű, hogy kalandok várják az élet dzsungelében. Ő bízik az érzéseiben és tudja, hogy nem tévedhet el. Azt is tudja, hogy nyugodtan ráléphet a szivárványra, hisz nem eshet le onnan, ha mégis, akkor ő a halandóságáért cserébe halhatatlanságot nyer.

Nagy valószínűséggel az ő tettei csak mások szemében tűnnek bolondosnak. Forrásoztathatjuk ezt a számot a 10-ből, ahol az első teremtés befejeződött és a 12-ből, a megnyilvánult univerzum számából. A 12-es lapon lévő alak, az akasztott állapotában ugyanezt a derűt sugározta az arcával, mint a jelenlegi főszereplőnk. Ő is az Isten és a hős keveréke.

22=4, a Császár lapja, a Bölcsek elementáris tüze. A teremtett elérhető világ teljessége.

A Bolond megtanult uralkodni minden érzelme felett.

11+11 esetén a héber abc-ben a Coph kettős betű és megfeleltethető a Chabir névnek, ami annyit jelent, hogy a hatalmas és az „Első Mennyország” és ami mozog, az mindent mozgásba hoz.

Ez a szám az, ami még a földi tisztátalanságot is képes arannyá változtatni.

Szimbolizálhatja a beavatás 22 stációját, mivel Shin jelentése Tűz, amely a Szellem alkotó tüze, az alkotó princípium, a Logosz. A Tűz, amivel Krisztus, a felsőbbrendű ÉN bennünket keresztel és beavat az életbe.

Ő a célhoz ért ember, akinek csak az a feladata, hogy amit megtanult a hosszú úton, továbbadja embertársainak, azoknak, akik tanulni s fejlődni akarnak.

A beavatásnak a Bolond fokát csak az érheti el, aki nem fél többé senkitől és semmitől, mert egy Bolond mindig bízik. Az ilyen ember bizalma hihetetlenül nagy – senki meg nem ronthatja. Nem lehet becsapni, nem lehet megtéveszteni, nem lehet kirabolni, mert tudja az igazi tisztaság, érték és kincs legbelül van, ahol a gonosz nem férhet hozzá.

Lelke kikristályosodott.

A Bolond az Istenember, aki elérte a legfelsőbb tudást.

Az idő útvesztőjében már nem téved el. Állapota az örökkévaló jelen.

Akik erre a létállomásra érnek, azok már látják, hogy az élet egyfajta játék, itt minden terhétől megszabadul. Többé nem fél az élettől, a haláltól, a szerelemtől, minden félelem eltűnik. Ebben az állapotában könnyű és súlytalan annyira, hogy felemelkedhet a végtelen Égbe. Megjelenik benne a kalandvágy, olyanná vált, mint egy gyermek

Elérkeztünk az utolsó létállomásra, ha 1-22-ig a számokat összeadjuk, 253-at kapunk, amely egyenlő 1-gyel, a nem manifesztálódott Istenséggel.

Ő a mindenek megteremtője, aki mindent kormányoz, aki jó és igazságos, aki megvilágosít és fenntart.

Elérkeztünk oda, ahonnan indultunk, az élet állandó és örök körforgásához.

E lap jelentése negatív esetben az, hogy a büszke ember nem bölcs, hanem bolond.

A büszkeség meggátolja a tanulásban, fejlődésben. A büszkeségünkben mindent a saját értékünk szerint ítélünk meg.

A 22-es szülött élet területe: országos, vagy nemzetközi pénzügyi tranzakciók, cégvezetők, mamutvállalat vezetői. Ha erre még nincs alaposan felkészülve, akkor minden vállalkozása tiszavirág életű lesz. Ezért nagyon fontos, hogy a 4-es küldetéssel éljen.

A 22-eshez nagyfokú realitás, merész nagyvonalúság, hazaszeretet, idealizmus, jellemszilárdság, szakértelem, óriási koncentrációs készség, zsenialitás szükséges. Ellenkező esetben, meggondolatlan, rossz ítélőképességű, jellemtelen bolond lehet belőle.

A 22-es szám akkor válhat igazi mesterszámmá, ha tökéletes magabiztossággal éljük életünket.

A 2+2=4-es szám a mindennapi élet dolgai között való stabil eligazodást, praktikus, gyakorlatias gondolkodást jelent.

A 4-es a férfi, a császár (Tarot) archetípusa, aki tudja a helyét és dolgát a világban, és maximális alázattal viseltetik az emberek iránt.

Nem szabad megfeledkezni arról, hogy a 22-es szám hatása mindig jelen lesz életünkben, főleg ha gyakran szembesülünk vele.

Nem véletlenül kapjuk ezt a feladatot, hanem azért, hogy tudatosan megéljük.

A 22-es szám egy olyan sors utat hordoz, amely a kétségeken át elvezet a bölcsességbe, vagyis abba az állapotba, amikor tudjuk, hogy a világban jó és rossz dolgok egyaránt vannak, és mi vagyunk az, aki jó és rossz között döntünk.

Ha ezt megtettük, akkor a 4-es, vagyis a császár állapotába jutunk, aki a lét teljes magabiztosságával uralkodik saját életén, úgy, hogy életének mestere és alázatos szolgája.

 

Asztrológiai megfelelõje: Uránusz, Merkúr.

 

 33

Krisztusi szám, Jézust 33 évesen veszítették keresztre.
Ha a kapott születési szám: 33, mesterszám.
Különleges emberek, akik ide tartoznak. A szeretetben való hitük, Istenhitük, a jóban való hitük megtörhetetlen.

Intuitívek, és transzcendens személyiségek.
Önzetlenek és szeretetre méltóak, bölcsek, útjuk az ezotéria, a magasabb rendű szellemi tudomány megismerése.
Ez a típus romantikus, naiv, áldozatkész és tiszta lelkű.
Sosem hazudna senkinek!
Hibája, hogy gyakran elbizonytalanodik, és mivel olykor a föld felett jár pár centivel, képes a sima úton is megbotlani.

A 33-as lelki gyógyulást, hitet és erőt adhat, ha megőrzik a józanságukat és tisztaságukat.

Ha ide tartozol, akkor tanulmányozd a 6-ost, a Válaszúti, vagy Szerelmes kártyát, és a 15-öst, az Ördög lapját.

 

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.