Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Gyöngyszemek, örökzöld kérdések:

Mit akarunk az élettől, vagy az élet mit akar tőlünk?

 

AMIT AZ ÉLETTŐL AKAROK

Versben mondja el Horváth-Varga Sándor

Kép

Remélni jót és alkotni szépet
Boldognak látni minden népet
Megetetni az összes éhezőt
Virággal ültetni be tar mezőt
És meglocsolni a sivatagot
Ez - mit az élettől akarok

Békében nevelni sok gyermeket
S ne legyen rémisztő a rengeteg
Fény gyúljon fel az agyakban
S az ember ne éljen akaratlan
Csak az örömök legyenek nagyok
Ez - mit az élettől akarok

Emlékezni arra mi régen volt
Becsülve tisztelni az öregkort
Mert tapasztalás tanít jövőt
És erős oltalmazhat serdülőt
Hogy városokat ne fedjen el homok
Ez - mit az élettől akarok

A vérnek legyen végre értéke
S nem kérdezve, hogy kérték-e
Csak adni, magadból őszintén
Hogy kísérjen a tudás, a fény
S a gyermekek legyenek boldogok
Ez - mit az élettől akarok

Kérem, legyen mindennap ünnep
Hol könnyet nem a fájdalmak szülnek
Legyen hit, megértés, szeretet, béke
Hisz az életnek van valódi értéke
Így büszke lehetek, hogy ember vagyok
Ez - mit az élettől akarok

 

 

Kép Kép

 

 

 

 

 

Kép Arany középút:

A tömör szólás a sztoikus életbölcsesség foglalata, amely szerint a lélek egyensúlya érdekében tartózkodnunk kell a szenvedélyek szélsőségeitől, az elérhetetlen vágyaktól és a halálfélelemtől.

Az arany középút, az egymás iránti türelem, megértés, szeretet.

Ez a  "királyi út".

Minden tettük előtt kérdezzük meg magunktól, hogy „mit tenne a szeretet”.

Soha nem fogunk hibázni.

Hitetlenséget- Hitté

Reménytelenséget- Reménnyé

A gyűlöletet -Szeretetté,

Tudatlanságot- Bölcsességgé

Igazságtalanságot –Igazsággá

Erőtlenséget, erőszakot- Erővé

mohóságot- Mértékletességgé,

túlbuzgóságot -szorgalommá vagy szerénységgé,

megalázkodást -alázattá, a

szolgaiságot- szolgálattá tudjuk alakítani, ha tudatosan az

„Itt és Most” -ban élünk, és jellemesek vagyunk.

A mértéket képviseli, a mindenkori középút megtalálását.

Az ítéletmentes világképet jelenti, ami mindig szemlél, de soha nem ítél el semmit. Aki a mérték állapotában van, az tudja és éli az életcélját, és nem azzal foglalkozik, hogy mások mit csinálnak.

 

Thoth tanítása:

„Ha megtanultad magad egyensúlyban tartani,

A Föld egyensúlyával leszel egy.”

 

 

KépKép

 

 

 

 

 

 

 

Kép Aura,

személyiségünk és lelkünk titkos térképe.

Az aura rétegei az egész testre kiterjednek, tojás alakot vesznek fel, utalva a Fent és Lent kapcsolatára, a Kozmikus Tojásra, Isten országára.

Nagyságát illetően 5 cm-től akár több kilométerig is terjedhet, ez is teljesen egyén függő. Minél magasabb szintű tudatban él valaki, és minél egészségesebb, minél kiegyensúlyozottabb, annál nagyobb

Hét fő réteget különítünk el. Színei megegyeznek a szivárvány színével.

A gyökér csakrától a korona csakráig minden szint magába foglal, és minden szín több alrétegre bomlik.

Hogy ki milyennek látja az aura színeit, sok mindentől függ. Nincs két egyforma ember, illetve jellem, nincs két egyforma életfeladat, így nincs két egyforma aura, és nincs két olyan egyed, aki ugyan azt a szint látja.

Az érzékelők között is hatalmas a különbség, mert mindenki csak annyi réteget lát mások aurájából, ahányat önmagában már észlelni és tudatosítani tudott.

Előfordulnak olyan esetek, amikor egy, egyednél valaki három, egy másik személy öt, majd egy fejlettebb egyed hét réteget lát.

Bárki-bárkinél csak azokat a rétegeket képes érzékelni, amit önmagán belül már tudatosított.

Aki elérte a megvilágosodás szintjét, ezáltal mind a hét saját réteget tudatosította, az mind a hét réteget látja az élő objektumoknál.

Sokan csak a tudatos réteget, illetve annak alrétegeit érzékelik, és azt tévesztik össze az ember rétegeivel. A legtöbb ember semmilyen réteget nem lát, nem érzékel, csak valami fehér ködszerűségről számol be.

Ez azt jelenti, hogy önmagában még nem tudatosította az anyaglélek első szintjét sem.

Nagyon sok meditációval lehet szert tenni az aura érzékelésére, de vigyázat, az aura minden ember legbelső személyiségét, a legféltettebb titkait rejti, beleolvasás a magán titok megsértésének a fogalomkörébe tartozik, az Égiek a „látás” sztornózásával büntetik.

Ha az auralátást akarjuk gyakorolni, akkor, mivel minden élőlénynek van energia mezeje, így a növényekét, ásványokét tanulmányozzuk először.

Embereken csak akkor, ha erre engedélyt adnak, de akkor se riogassunk senkit, szürke, barna, vagy fekete színekkel, mert nem biztos, hogy az objektum színét látjuk, ugyanis a saját auránk rétegén át, nézzük másokét. A legjobb, ha a saját auránkat nézegetjük egy talpig tükörben, ha ez nincs, akkor a fej körüli glóriát keressük, és nézegessük.

Foltok, negatív színek látásakor hagyjuk abba, és keressünk egy ásványt vagy növényt, hogy meggyőződjünk a látottakról.

 

 

 

 

KépKép

 

 

 

 

 

 

Kép Beavatás:

Tudatszínt váltás.

A MAÉN, más szóval a belső Tanítómester, a bennünk élő Főpapnő adja a Beavatást.

Ez az öntudatra ébredés állapota, az emberben megnyilvánulásra váró Isteni Lényeg felébredése.

Amikor a Lélek tisztában van azzal, hogy része Istennek, Istent a szívében hordozza, tudja, hogy az élet egy örök körforgás, ráébred, hogy már számtalanszor járt a Földön, és számtalanszor távozott, és a teremtett világ minden örömét, bánatát már megízlelte, az felismeri azon igazságot, hogy itt a Földön minden mulandó, de Isten országában minden örök.

A Beavatás előtt álló személy mély áhítatot érez a Természet magasztossága, szépsége iránt, legyen az ember, állat, növény, vagy ásvány.

Mély áhítatot érez minden szent írásmű iránt, bármilyen vallás szent könyvéről is legyen szó. Mély áhítatot érez mindenki iránt, aki rá akar lelni arra a Lényre, akire ő is rátalált, és a hozzá vezető útról beszél.

A Beavatásra vágyó Lélek a saját útját járja, az útirányt ő válassza ki, és nem követi a mások által kijelölt vagy már megtapasztalt utat.

Nem fogad el semmilyen állítást, csak azért, mert olyan Mestertől származik, akire eddig felnézett, mindenről Ő maga szerez tanúbizonyságot, mert tudja, hogy százszorosan is igaz, de mégsem az Ő igazsága, mert nem Ő tapasztalta meg, így nem is azonosulhat vele.

Mindenkinek a saját igazságát kell megvalósítani, csak úgy tudjuk magunkévá tenni az Igazságot, tapasztalatot.

Mindenki olyan Mestert válasszon, aki nem befolyásolni akar bennünket, hanem arra tanít, hogy hogyan NE hagyjuk magunkat befolyásolni.

Ezért vagyunk egyedi, és megismételhetetlen személyiségek, Isten egy-egy megnyilvánulása.

A beavatás előtt a Lélek már teljesen független, nem vár kívülről semmilyen segítséget.

Tarot-ban a Remete lapja, Számmisztikában az egyes számrendszer utolsó száma, a kilences erről szól.

 

Mi jellemzője a beavatottakat ?

Megnyugvás és elfogadás jellemzi őket.

Ismerik a hallgatás törvényét, tiszta életet élnek, mértékletességet gyakorolnak és áldozatkészek. Anyagi világuk és körülményeik nem befolyásolják szellemi életüket, alázatosak, becsületesek és tiszta hit hatja át lelküket.

Megtapasztalják az Isteni Kegyelem működését, és a megbocsátás, és szeretet elvét alkalmazzák életükben.

Tisztában vannak a Golgotai Misztérium szellemi jelentőségével és hatásával a mai világra. Esetleges negatív hatású cselekedeteik miatt nem gyötri őket bűntudat, hanem rögtön megpróbálják kijavítani a hibát.

Nem emésztik magukat felesleges dolgokkal, hanem megfelelő időben és megfelelő helyen cselekszenek.

Visszaemlékeznek a Paradicsomi állapotra és e-felé törekszenek útjukon, hiszen tisztában vannak, azzal hogy az Isteni Egység visszaállítható.

Ennek érdekében sok áldozatot vállalnak és a köztes létben sokszor az alsóbb régiókban tevékenykednek.

 

 

 

 

  Kép Kép

 

 

 

 

 

 Belső béke és annak elérése:

Kép

Assisi Szent Ferenc: Egyszerű ima

Uram, tégy engem békéd eszközévé,
Hogy szeressek ott, ahol gyűlölnek,

Hogy megbocsássak ott, ahol megbántanak,
Hogy összekössek, ahol széthúzás van,

Hogy reménységet keltsek, ahol kétségbeesés kínoz,
Hogy fényt gyújtsak, ahol sötétség uralkodik,

Hogy örömöt hozzak oda, ahol gond tanyázik.
Ó, Uram, segíts meg, hogy törekedjem,

Nem arra, hogy megvigasztaljanak,
Hanem, hogy én megvigasztaljak,

Nem arra, hogy szeressenek,
hanem arra, hogy szeressek.

Mert aki így ad, az kapni fog,
Aki elveszíti magát, az talál,

Aki megbocsát, annak megbocsátanak,
Aki meghal, az fölébred az örök életre.

Amen

 

 

 

 

KépKép

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kép Hogyan tudunk békében élni egy békétlen világban?

-ha azonosulunk érzelmeinkkel, és eggyé, együttérzéssé válunk velük.

-ha elfogadjuk, hogy minden, ami létezik, és ami még létezhet, az Egytől származik, Egyetlen Forrásból fakad, és elfogadjuk, hogy az élet minden történése kivétel nélkül az Egy részét képezi.

-ha bízunk az élet folyamatában, örök létében, abban, ahogy nekünk a dolgok összeállnak, bízunk az Isteni gondviselésben, időzítésben, amelyben soha nincsenek véletlenek.

-hisszük, hogy életünk minden tapasztalata, kivétel nélkül az életbölcsességünk bizonyításának lehetőségeit teremti meg számunkra.

-hisszük, hogy életünk azt az útkeresést tükrözi, melynek célja, hogy minden oldalról megismerhessük magunkat,

-hisszük, hogy szélsőségeink ismeretében lelhetünk egyensúlyra. / Fény-árnyék, Jó-gonosz, Szeretet-gyűlölet, Igazság-hazugság, Társas kapcsolat-magány, Együttérzés-közöny, stb/

-igazán hisszük, hogy élet-lényegünk örök, és, hogy testünk most ugyan ezt az örökkévalóságot élvezheti.

-akkor, ne ítéljük magunkat, és az élet történéseit, más emberek döntéseit vagy cselekedeteit helyesnek, vagy helytelennek, jónak, vagy rossznak vagy, bármi másnak, ha tudjuk, hogy ezek mind az Egy megnyilvánulási formái csupán.

Az emberi szív egyik leghőbb vágya a lelki béke.

Ahhoz, hogy megtapasztald a belső béke érzését, rá kell hangolódnod a béke Istenére, és hagynod kell, hogy az Ő békéjének folyama keresztüláramoljék rajtad.

 

 

 

 

 

KépKép

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kép Boldogok, akik tudják, miért élnek, mert akkor azt is megtudják majd, hogyan éljenek.

Boldogok, akik összhangban vannak önmagukkal, mert nem kell szüntelen azt tenniük, amit mindenki tesz.

Boldogok, akik csodálkoznak ott is, ahol mások közömbösek, mert örömes lesz az életük.

Boldogok, akik tudják, hogy másoknak is lehet igaza, mert békesség lesz körülöttük.

Boldogok, akik nevetni tudnak önmagukon, mert nem lesz vége szórakozásuknak.

Boldogok, akik meg tudják különböztetni a hegyet a vakondtúrástól, mert sok zavartól kímélik meg magukat.

Boldogok, akik észreveszik egy diófában a bölcsőt, az asztalt és a koporsót, és mindháromban a diófát, mert nemcsak néznek, hanem látnak is.

Boldogok, akik lenni is tudnak, nemcsak tenni, mert megcsendül a csöndjük, és titkok tudóivá válnak. Leborulók és nem kiborulók többé.

Boldogok, akik mentség keresése nélkül tudnak pihenni és aludni, mert mosolyogva ébrednek fel és örömmel indulnak útjukra.

Boldogok, akik tudnak elhallgatni és meghallgatni, mert sok barátot kapnak ajándékba, és nem lesznek magányosak.

Boldogok, akik figyelnek mások hívására anélkül, hogy nélkülözhetetlennek hinnék magukat, mert ők az öröm magvetői.

Boldogok, akik komolyan tudják venni a kis dolgokat és békésen a nagy eseményeket, mert messzire jutnak az életben.

Boldogok, akik megbecsülik a mosolyt és elfelejtik a fintort, mert útjuk napfényes lesz.

Boldogok, akik jóindulattal értelmezik mások botlásait, akkor is, ha naivnak tartják őket, mert ez a szeretet ára.

Boldogok, akik el tudnak hallgatni, ha szavukba vágnak, ha megbántják őket, és szelíden szólnak, mert Jézus nyomában járnak.

Boldogok, akik mindebből meg is tudnak valósítani valamit, mert életesebb lesz az életük.

                                                                (Dr. Gyökössy Endre)

 

 

 

 

 

 

KépKép

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kép Csodák már pedig vannak.

Minden nap egy csoda.

Attól, hogy valamit nem ismerünk, nem tudunk megmagyarázni, attól még megtörténik.

Attól, hogy mi valamit nem látunk, még ott lehet.

Puszta tagadásunk még nem bizonyítéka valami nem létének, mint ahogy puszta állításunk sem igazol mások számára semmit.

Az igazság sokkal összetettebb, és valahol az arany középúton van.

Az életből mindenki megtanulja, hogy a látszat néha csal, és semmi nem az, aminek látszik.

Ha valóban látni akarunk, azt nem a fizikai szemével teszi az ember, mivel csak a szív lát igazán.

Útkeresés közben gyakran találkozunk a fekete erőkkel.

Ezek bárhol felüthetik a fejüket, ahol az ego uralja a szeretetet, ahol félelmek és vágyak húznak fátylat a szemünk elé.

Könnyű csapdába esni, de felismerhetőek, mivel gyors sikereket nem igen lehet fehér erők segítségével elérni, hisz Ők meghagyják a tanulás, tapasztalás, emlékezés örömét.

A fekete erők, viszont gyorsan magasra emelik az embert, de hosszú távon csak ártani tudnak, és soha nem a mi fejlődésünket szolgálják, hanem a sajátjukat.

Olyan mértékben táplálják az Egónkat az érzelmeinken keresztül, hogy teljesen az irányításuk alá kerülünk.

A kezdeti sikerek után, aztán kirántják lábunk alól a talajt.

Ezt úgy tudjuk kivédeni, hogy megszabadulunk negatív érzelmeinktől, gyűlölet, hitetlenség, reménytelenség, igazságtalanság, erőszakosság, mértéktelen mohóság, félelem, vágy, ragaszkodás, elvárás, birtoklás, uralkodni vágyás, stb, és szabadon élhetünk.

A tudat fejlődésével képesek vagyunk felismerni a negatív érzéseket, tudatosan megfékezzük őket, a sorsunkat így a saját kezünkbe vehetjük, és nem vagyunk kiszolgáltatva a fekete erőknek. Minél letisztultabbak vagyunk, annál több beleszólásunk van saját életünkbe, de csak abba.

 

 

 

 

Kép Kép

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kép Az élet himnusza

* Az élet egyetlen - ezért vedd komolyan!
* Az élet szép - csodáld meg!
* Az élet boldogság - ízleld!
* Az élet álom - tedd valósággá!
* Az élet kihívás - fogadd el!
* Az élet kötelesség - teljesítsd!
* Az élet játék - játszd!
* Az élet vagyon - használd fel!
* Az élet szeretet - add át magad!
* Az élet titok - fejtsd meg!
* Az élet ígéret - teljesítsd!
* Az élet szomorúság - győzd le!
* Az élet dal - énekeld!
* Az élet küzdelem - harcold meg!
* Az élet kaland - vállald!
* Az élet jutalom - érdemeld ki!
* Az élet élet - éljed!

 

Kalkuttai Teréz Anya

 

 

 

 

KépKép

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kép Fény:

Buddhának az egyik legjelentősebb tanítása ez:
Légy önmagad Fénye.”

Az Élet misztériuma a Fény keresése.

Az Élet akkor szolgál bennünket, ha megismerjük a szélsőségeket.

Ezért jöttünk.

Meg kell ismernünk a sötét legsötétebbét, és a fényes legfényesebbét.

Az érzések skálája nagyon széles, tudnunk kell, mi a jó, és mi a rossz.

Itt kell megismernünk, hogy milyen a Menny, és milyen a Pokol.

A tapasztalatok elsajátításához kozmikus sorrendiség és fejlődés vezet, melynek vannak szabályai és fokozatai, és szintjei.

A fizikai szférának hét szintje van.

Életünk valódi célja semmisülne meg azzal, ha csak, és kizárólag a fényben élnénk.

A kétpólusú, duális világunkhoz hozzá tartozik az ellentétek megtapasztalása, a lent és fent megélése.

Ha nem ítélkezünk, elfogadjuk a dolgokat, olyannak, amilyen, ha a tapasztalatainkból tanulunk, akkor ráébredünk, arra, hogy szükségünk volt életünk minden eddigi tapasztalatára, hisz ez a felismerés, ez az Isteni Szikra, ez a Fény. Ha ezt megértjük, akkor válunk Fényforrássá, vagy Fáklyává, akik tovább tudnak menni, és akiket követni lehet.

Ezt mutatja a Szakrális Tarot-ban a Remete, aki visszavonul az élettől az önként választott magányba, mint Nietzsche, Zarathustra, Buddha, és más hasonló Isten emberek, hogy kizárólag a spirituális lét szintjén éljen, hogy minden külső befolyást kizárva, bepillantást nyerjen rejtett Énjébe, és megmérkőzzön saját árnyaival, félelmeivel és kétségeivel, és megtapasztalja önmagát.

Ő már kibékítette egymással személyiségének ellentétes részeit, olyan energiákat tud felszabadítani, amelyek gyógyulást, újjászületést és megújulást hoznak.

Ezen az öntudati fokon az ember magában, a káoszból rendet teremtett.

A Remete belső lényében minden értéket és hamis dolgot a megfelelő helyre tett, visszavonult a világ káprázatától a magányba. A magány az egyetlen életforma, amellyel az élet összes problémáját meg lehet oldani.

A Remete olyan valaki, aki megvilágítja az utat a sötétségben, a kétségbeesésben. Megmutatja a valódi igazságot, segít megmérkőzni félelmeinkkel.

Ő az, aki lemondott a töredék világról, hogy a teljes világnak örülhessen megszakítás nélkül.

Végső soron mindenkinek ki kell fejlesztenie magában azt a képességet, hogy bármilyen kísérő, térkép vagy útmutató nélkül megtalálja a kiutat a sötétségből.

Ha a tömegben keressük a lelket, csak lelketlenséget találunk,

ha az igazságot itt kutatjuk, csak alakoskodással találkozunk.

A egyedüllét az egyetlen életforma, amelynek megszenelt csendjében hallható Isten hangja. Az egyedüllét nem tévesztendő össze a magánnyal. A magány egy társ hiánya, az egyedüllét viszont önmagunk jelenléte, befelé fordulás a Fény felé, Isten felé. Csak itt tudjuk meg, hogy Kik is Vagyunk valójában.

Ezt tapasztalta meg Gauthama Buddha is, amikor elvonult a világ zajától.

Az egyedüllét a valódi lényünk.

 

 

 

 

 

KépKép

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kép Hit:

Hinni azt jelenti,

Valamit igaznak elfogadni.

A lelki ember: Hívő ember. Hinni annyit jelent, mint belülről tudni.

A Hit viszont nem azonos a vallással.

A lelki ember Istennek van elkötelezve, a Hit ezen emberszellem sajátja.

A HIT az ember szívében lakozik, és ez a Hit, ami a szellemszikra atom rezgésével azonos.

A lelki - szellemi emberben szellemszikra atomok kezdik meg működésüket.

Amennyiben ez a szellemszikra atom a szívünkben teljes odaadottsággal megkezdi szent munkáját; akkor beszélhetünk elkötelezettségünkről Isten Világossága iránt.

A HIT nem intellektuális vagy érzelmileg bármilyen emberi, szellemi vagy lelki tevékenység: hanem természetfölötti tapasztalat és ember fölötti érzékenység.

A hit nem áll szemben a tudással,- szól Saint-Martin- a hit mágikus aktus, nem tudás.”

Jézus tanításában is utalás történik a hitre, mi szerint egy mustármagnyi hittel hegyeket tudunk elmozdítani.

Jézus miért mondja?:”

- Hacsak egy mustármagnyi hitetek lenne, hegyeket tudnátok mozgatni.”  

  Vagyis vagy van hite az embernek (akár egy mustármagnyi) vagy nincs.

Ugyanakkor ez a hit nem valami vak buzgalom, nem egy fanatikus állapot, hanem nagyon is megalapozott tudás, mely erős szívben, s mindenre kiterjedő szeretetben gyökerezik.

 

 

 

 

 

 

KépKép

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne add fel!

Kép

 Ha elromlik minden, mint megesik néha,
Ha utad csak hegyre föl vezet a célba,
Ha kevés, mit kapsz, de sokkal tartozol,
Nevetnél bár, de sóhajtozol,
Ha úgy érzed, a sok gond leterhel,
Pihenj, ha kell – de soha ne add fel.

 Az élet furcsa dolgokra képes,
Ilyesmit párszor mindenki érez,
Számos hiba épp azért történik,
Mert feladtuk, s nem tartottunk ki végig.
Ne add fel hát, ha lassan is haladsz,
A siker talán már csupán egy arasz.

 

A cél sokszor nem oly távoli,
Mint tétova ember balgán képzeli,
Sokszor a küzdő nem várja meg,
Hogy megnyerje a serleget,
És túl késő, mire belenyilall,
Hogy mily közel volt a diadal.

 

A siker a kudarcnak fordítottja –
Kétség fellegének ezüst árnyalatja –
És nem tudjuk, mily közel a siker,
Tán orrunk előtt van, de nem hisszük el;
Küzdj hát tovább, ha ér sok csapás –
Ha húz még az ág is, harcolj tovább!

 

 

 

 

 

 

 KépKép

 

 

 

 

 

 

 

Kép Karma:

A karma szó szanszkrit eredetű, jelentése: cselekvés.

Az ok és okozat törvényszerűségét kapcsolják ehhez a szóhoz.

Minden cselekvés, szó, gondolat, érzelem okokat képez, melyeknek következményei lesznek, ill. maguk is okozatok, amelyek korábbi okokra nyúlnak vissza. Egész életünk földi keretrendszere karmikus okokban gyökerezik, amelyek többnyire születésünk előtt jöttek létre, némely okot pedig "aktuális életünkben gyártunk". A karma mondhatjuk, hogy az, amikor tudjuk, mit kellene tennünk, s mégsem használjuk ki a lehetőségeinket. Tehát, nem tudunk addig továbblépni, amíg nem teljesítettük a "vállalt feladatot", ill. nem tanultuk meg a leckét.

 

Karma

A tisztán szellemi és értelmi szint felé való folyamatos és lelkes törekvéssel a lélek megszabadítja magát a sors (karma) hatalmától, és üdvösségre jut.

Felül múlja a természetes rendet, és belép az Isteni rendbe.

Ez a Szentség állapota.

Ha ellenkezőleg, a lélek az érzékelhető dolgokhoz ragaszkodik, és megengedi magának, hogy szenvedély és vágy által a megtévesztő létezés felé sodródjon, úgy elkapja a Sors örökké forgó kereke, és ki lesz szolgáltatva a Természet rendjének, mely maga az átváltozás.

Az ember egyetlen igaz kötelessége és boldogsága a folyamatos felfelé törekvés lehet, melynek révén megtisztulva szenvedélytől, vágytól, közeledhet az Egyhez, és távolodhat a sokféleségtől.

„Akinek van még sorsa, vagy karmája, gyorsan élje le, és lépjen ki belőle.

Aki a karmában marad, az a számszárában marad.”

Írja Hamvas Béla a Tabula Smaragdina, című művében.

 

Karma oldás:

Az, hogy bármit teszünk testben, beszédben, gondolatban, az megfelelő következményekkel jár. Minden cselekedet, még a legkisebb kis - következményekkel terhes.

A mesterek azt állítják, hogy még a legkisebb csepp méreg is okozhat halált, s a legparányibb magból is hatalmas fa sarjadhat.

És - mint Buddha mondta –

"Ne nézd el a rossz cselekedeteket, csupán mert kicsinyek, akármilyen kicsiny legyen is a szikra, hegynyi szalmakazlat is képes leégetni.!"

Majd így folytatta: "Ne vedd félvállról az apró jócselekedeteket, gondolván, hogy nem hajtanak hasznot, bár apró cseppekben csepeg a víz, végül is megtölti a hatalmas tartályt.

"A karma nem enyészik el, mint a külső dolgok, s nem válik hatástalanná.

Nem rombolja le "idő, tűz vagy víz".

Ereje soha nem múlik el, amíg meg nem érik.

Lehet, hogy cselekedeteid eredményei még nem értek be, de elkerülhetetlenül beérnek, ha megfelelőek a körülmények.

Rendszerint elfelejtjük, hogy mit teszünk, s csak sokkal később érnek el bennünket a következmények. Akkor már nem tudjuk összekapcsolni ezeket az okokkal.

Képzelj el egy sast! - mondta Dzsigme Lingpa.

Repül magasan az égen, nem vet árnyékot. Semmi nem mutatja, hogy ott van.

Aztán hirtelen becserkészi prédáját, leereszkedik és lecsap a földre.

S amint lezuhan, megjelenik az árnyéka.

Cselekedeteink következményei gyakran késlekednek, néha kitolódnak a következő életünkbe, nem azonosíthatunk egy bizonyos okot, mert minden esemény több karma összetett keveréke, amelyek együtt érnek be.

Így hajlunk rá, hogy azt feltételezzük, hogy a dolgok "véletlenül" történnek velünk, s amikor jól megy minden, egyszerűen "jó vagy rossz szerencsé"-nek hívjuk.

Mint Buddha mondta: "ami vagy az az, ami voltál, ami leszel, az az, amit most teszel.

Padmaszambhava még tovább ment:

"ha meg akarod ismerni elmúlt életed, akkor mérd fel jelen körülményeidet, ha tudni akarod, hogy milyen lesz jövendő életed, mérd fel mostani cselekedeteidet!"

Minden rossz cselekedetünket, 7-szeres jócselekedettel korrigálhatjuk!

 

A Karma törvénye pedig nem más, mint az igazsággal való folytonos ütközés következménye. Azonban a Karma törvénye nem a legmagasabb, a legfelsőbb szava a Mindenhatónak.

A szemet szemért, fogat fogért törvény arra az igazságra igyekszik az ember lelkét megtanítani, hogy neki minden feltétel nélkül meg kell keresnie az egyenes utat, amely felfelé vezet, mert akár balra, akár jobbra tér le az egyenes útról, mindenütt megüti magát.

 

Karma célja:

 A karmának nem célja a jutalmazás, és büntetés.

Célja a tudatalatti fejlesztése,  megtisztítása,. Amint a tudatalatti megtisztult, nincs többé szükség a karmára, avagy a „karmikus ciklusra”. A karmikus ciklus életek láncolata, melyeket azért élünk le, hogy megszabaduljunk az előző életeinkben szerzett negatív hatásoktól.

A karma ciklikus egyenlege, vagyis végső eredménye zéró. Amikor az összes megszerzett pozitív ok semlegesíti a negatív okokat, és minden megtanulandó leckét megtanultunk, akkor fejezzük be a karmikus ciklusunkat. Az egyenleg zéró, és a tudatalatti megtisztult, Ekkor már többé nincs szükség arra, hogy visszatérjünk tanulni.

Amennyiben életeinkben bizonyos próbatételekre negatív módon reagálunk /gyűlölettel, bosszúval, féltékenységgel, kicsinyességgel, vagy más negatív érzelemmel/ akkor még nem tanultuk meg a leckét, megbuktunk a vizsgán, és újra kell próbálkoznunk ebben, vagy valamelyik eljövendő életünkben.

 

 

 

 

 

KépKép

 

 

 

 

 

 

 

 

Kép Pénz:

Kínai tanítás:   

A pénzen vehetsz házat, de otthont nem. .

Vehetsz ágyat, de álmot nem,

vehetsz órát, de időt nem,

vehetsz könyvet, de tudást nem,

vehetsz pozíciót, de tiszteletet nem,

megfizetheted az orvost, de az egészséget nem,

megveheted a lelket, de az életet nem,

megveheted a szexet, de a szerelmet nem.

 

 

 

 

 

KépKép

 

 

 

 

 

 

 

Szeretet:

Kép Gárdonyi Gázánál senki nem tudja szebben megfogalmazni, hogy mi a SZERETET!

A szeretetnek melege van a természet hidegében,

világossága van az Élet sötétségében,

és a szeretetnek ajkai vannak, amik mosolyognak velünk örömben, és lecsókolják könnyeinket a fájdalomban.”

 

A szeretet nem más, mint jónak lenni, és jót tenni.

Akiket szeretünk, elfogadjuk olyannak, amilyenek.

Nem azért szeretek valakit, mert szép, jó, okos vagy csinos, csak szeretem!

A szeretetemért nem várok semmit cserébe.

 

De nemcsak környezetemet, barátaimat, ismerőseimet szeretem, hanem azokat is, akik engem szeretnek, fájdalmat okoznak vagy szidnak, rossz gondolataikkal vagy cselekedeteikkel ártanak nekem. Ez a fajta szeretet az, ami igazán felmelegít bennünket, és megsokszorozza energiáinkat.

Éljünk vele, ne fukarkodjunk, árasszuk a szeretet fényét.

Ha az emberi kapcsolat alapja a szeretet, eltűnik a félelem.

A fájdalom, a bánat, a depresszió, a bűntudat és a félelem összes formája eltűnik, ha a tudat a lélek békéjére gondol.

 

A Szeretet a végső valóság. A szeretet másik neve: Isten

Az Egyetlen. A Minden.

A szeretet érzése Isten megtapasztalása.

A legmagasztosabb igazságban a szeretet a minden, minden, ami minden, ami volt, és minden, ami valaha is lesz.

Ha az abszolútba tartasz, a szeretet felé közeledsz.

A szeretet mindent megad, és semmi sem kér.

Nincs semmi, ami ne lehetnél, nincs semmi, amit ne tehetnél, nincs semmi, mi ne lehetne a tied.

Szeretet energia: kiterjeszt, megnyit, kiküld, megmarad, feltár, megoszt, gyógyít.

A SZERETET a tartós öröm, a béke és a szabadság kulcsa.

 

 

 

 

 

 

 KépKép

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.