Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Kép

IX. A Remete és a 9-es Misztikus küldetés

 I-Ching megfelelője: A nyugvás, A Hegy.

Héber megfelelője: Thet.

Jelentése: Kígyó.

Bölcsesség. Beavatás. Aszkézis. Örökkévalóság.

Szent beavató szám.

Bebocsátás egy magasabb létállapotba.

 Kilenc; a Szent Kilencesség a bölcsesség és a beavatás száma.

A Szentháromság második hatványa a 3x3, a Remete, aki visszavonul az élettől az önként választott magányba, mint Nietzsche, Zarathustra, Buddha, és más hasonló Isten emberek, hogy kizárólag a spirituális lét szintjén éljen, hogy minden külső befolyást kizárva, bepillantást nyerjen rejtett Énjébe, és megmérkőzzön saját árnyaival, félelmeivel és kétségeivel.

A kilences szám, mint utolsó számjegy az egyes számrendszerben, a legmagasabb rezgésértékkel bír.

Jelmondata:

„Nekem nincs szükségem senkire, de rám mindenkinek szüksége van”

 

      Kilenc a hónapokban mért magzati életünk időtartama;

      kilenc a múzsa;

      kilenc Angyal van a mitológiában.

      A kilenc az a szám, amelyet akár összeadunk, akár szorzunk, mindig önmagába visszatér.

Mint utolsó számjegy az egyes számrendszerben jelképezi, hogy valami befejeződik, elkészült és előkészít egy újabb manifesztációt.

      Jelképezi még az érettség erejét és bölcsességet.

      A teljes passzivitást testesíti meg.

      A teljesen személytelenné vált ember, aki nem vesz részt a világ dolgaiban, elvonul csendes magányába elmélkedni, hisz a beavatás előtt áll.

      Túljutott a megmérettetésen, magasabb spirituális síkra lépett.

 

A Remete kártyáján egy őszes, szakállas férfit látunk, aki csak egy lámpát visz magával, de ez a lámpa a bölcsesség Fényét árasztja magából, az Isteninek és az Igazságnak, illetve a közvetlen tudásnak a manifesztációját.

A bot a kezében, amely a vándorlását, továbbfejlődését segíti, és a kundalini energia, a kígyótűz magasságát mutatja. A kígyó itt nem az Édenbeli kísértő.

A botra tekeredése arra utal, hogy a Remete már kibékítette egymással személyiségének ellentétes részeit, olyan energiákat tud felszabadítani, amelyek gyógyulást, újjászületést és megújulást hoznak.

A kígyó fehér színe is utalás arra, hogy az ártatlanság, a lelki tisztaság és a bölcsesség dominál.

A ruhája színe szürke, ami jelzi, hogy ezen a szinten is el lehet még bukni.

Ahhoz, hogy a szürkéből fehérré váljon, alá kell buknia a tisztító tűzbe, azaz át kell esnie a  spirituális halálon, a beavatáson. 

A fedetlen fej és a bot utalás a kundalini energia hetedik szintre érésére.

A kép alatt a gyönyörűen kinyílt, ezerszirmú lótuszvirág, Egyiptom szent virága, az ébredő ember szellemét szimbolizálja.

A kundalini energia korona-csakrába emelkedését a legmagasabban fejlett spirituális ember éri el, amely egyértelmű utalás Isten iránt érzett odaadására, szeretetére.

Tudja, hogy Istent nem a kolostorokban és az egyházakban kell keresnie, hanem a saját szívében.

A teljes szépségében kinyílt virág a személytelen, szellemi, mindenki számára nyitott szeretettel tanító ember szimbóluma. (4+5) Ő átadja a tudását, de csak azoknak, akik ezt kérik tőle.

 

Buddha egy fontos gondolata ide tartozik.

„Az igazság fényének delelője nem a gyenge lelkeknek való.”

 

Ezen az öntudati fokon az ember magában, a káoszból rendet teremtett.

A Remete belső lényében minden értéket és hamis dolgot a megfelelő helyre tett, visszavonult a világ káprázatától a magányba. A magány az egyetlen életforma, amellyel az élet összes problémáját meg lehet oldani.

 

Lao-Ce így ír erről:

„A bölcsnek ki sem kell lépnie a szobájából, és mégis megismeri a Világ összes történését, mert saját magát ismeri.”

 

A Remete eljutott arra a szintre, hogy felismerje, hogy amit akar, annak nem a külső világban kell megtörténnie, hanem a saját belsejében.

Ha mástól várjuk a boldogságot és a boldogulást, számszára kerekét választjuk, hisz kívül a dualitás uralkodik, amely hűen tükrözi, hogy ami elkezdődik, az véget is ér.

Ami fent van, az lefele is zuhan.

A szeretetet gyűlölet követi, mert ez az anyagi világ törvénye.

De aki önmagában és Istenben bízik, az Ő mindenhatóságában, nem fog csalatkozni, hanem felülről szemléli az eseményeket, mint a következő lapon a szfinx teszi.

Isten, különböző utakon vezeti az embereket, azonban ezeknek az utaknak mindegyikén ugyan ahhoz a célhoz érnek, ahova mindenki saját egyéni útján eljut: az Istenhez.

 

I-Ching jelentése: A nyugvás, a Hegy.

A nyugvás természetes állapot. Ideje van a tettnek, ideje van a nem cselekvésnek.

A bölcs mindkettőt felismeri.

A Remete olyan valaki, aki megvilágítja az utat a sötétségben, a kétségbeesésben. Megmutatja a valódi igazságot, segít megmérkőzni félelmeinkkel Ő az, aki lemondott a töredék világról, hogy a teljes világnak örülhessen megszakítás nélkül.

Ez az egyszerű és szerény alak a kártyán saját Fényét árasztja szét, nem úgy, mint a 9x2=18, Hold lapja, amely csak a Nap fényét tükrözi vissza. 

 

Buddhának az egyik legjelentősebb tanítása ez:

„Légy önmagad Fénye.”

 

Végső soron mindenkinek ki kell fejlesztenie magában azt a képességet, hogy bármilyen kísérő, térkép vagy útmutató nélkül megtalálja a kiutat a sötétségből.

Ha a tömegben keressük a lelket, csak lelketlenséget találunk,

ha az igazságot itt kutatjuk, csak alakoskodással találkozunk.

A egyedüllét az egyetlen életforma, amelynek megszenelt csendjében hallható Isten hangja. Az egyedüllét nem tévesztendő össze a magánnyal. A magány egy társ hiánya, az egyedüllét viszont önmagunk jelenléte, befelé fordulás a Fény felé, Isten felé.

Ezt tapasztalta meg Gauthama Buddha is, amikor elvonult a világ zajától.

Az egyedüllét a valódi lényünk.

Thoth tanítása:

„Válaszd meg magad munkádat,

mert minden léleknek dolgoznia kell.

Sose légy szabad az élet ösvényétől.

Lépést nyertél a hosszú úton felfelé,

és most birtokodban van a hegynyi Fény.”

 

 

SZABAD AKARAT ÁLTAL VÁLASZTOTT LEHETŐSÉG A FIZIKAI SÍKON.

 

9. TAROT-ban a Remete, Numerológiában: Saint Germain grófja.

Egyiptomi Istenek: Anubis, a sakálfejű alvilági kalóz.

 

Értékeink, hozz fel valamit önmagadból, a belső fényed,        

A Remete, aki megvilágítja az utat a sötétségben, a kétségbeesésben. Megmutatja a valódi igazságot, segít megmérkőzni félelmeinkkel,

Ő a Bölcs, aki elvonult a világ zajától, hogy felsőbb dolgokon elmélkedhessen, ez a Buddha állapot. Elérkezett a befelé, az „Én” –felé, Isten felé fordulás ideje.

Ez a szám a feltétel nélküli szolgáló szeretet száma.

Mottója: "Nekem nincs szükségem senkire, de rám mindenkinek szüksége van".

A legmagasabb szintű feladatot, a feltétel nélküli szolgáló segítés rezgését hordozó szám. Nagy önzetlenséget, és jó szintetizáló képességet eredményez.

A Pitagoraszi számmisztika szerint a 9-es szám a feltétel nélküli szolgálat száma.  Ellenpólusa, a szolgálatot fel nem vállaló, vagy azt feltételekhez kötő ember.

Akinek ez a szám megjelenik képletében, annak élete során egyfajta szolgáló szerepet kell betölteni az emberekkel szemben. Ez a szerep a legtöbb esetben úgy nyilvánul meg, hogy gyakran megkérnek minket, segítsünk egy problémát megoldani, amihez csak nekünk van megfelelő tudásunk.

Ennek a számnak a legmagasabb szintű megnyilvánulása Kalkuttai Teréz Anya, aki egyéni igényeit feladva rótta az utcákat, hogy a leprásoknak nyújtson testi és lelki segítséget.

Spirituális kreativitás, Kapcsolat Istennel, Természetes adottságok, Beteljesülés, Karma, a legmagasabb szolgálat, befejezés, egyedüllét, bölcsesség, integritás, védelem.

 

Asztrológiai megfelelõje: Vulkán, Neptunusz, Uránusz.

A 9-es vibrációs érték magába foglalja az 1-8. ig terjedő számok és bolygók rezgését.

A kilences az akarat teremtőjének száma. A Mars uralma alatt is áll, ezért a harc az érvényesülés szimbóluma. Viselője energikus és nyughatatlan, mindig új kihívásokat keres. Kalandvágyó, céltudatos, határozott, akit örökké hajt a vére.

A 9-es egyénben megvannak a többi egyéniség típus összes tulajdonságai, a jók is és a rosszak is. Ez okozza, hogy a Vulkánhatást tükröző egyén viselkedése kiszámíthatatlan.

A 9-es egyén lehet érzéketlen, kőszívű típus, vagy végtelenül érzékeny. Kedélyállapota a legmélyebb szomorúságtól a mámoros lelkesedésig terjedhet. Másik fő vonása a tökéletesség keresése, ha nem találja, csalódott lesz. Addig nem békül ki a világgal, amíg el nem éri a tökéletességet. A végtelen intelligenciát keresi. Ha rájön, hogy önmagában kell keresnie, és ott találja meg, akkor tudja elfogadni a világot és embertársait olyannak, amilyen. Ha nem jut el eddig a fejlődésben, akkor örök csatározásból áll az élete. Érvényesülési vágya inkább szellemi, mint anyagi. Az igazságot keresi, azt akarja érvényre juttatni.

Kitűnő katona, csatavezető az igaz ügy oldalán. Háború idején sok hősi halott és sebesült kerül ki a 9-esek közül. Heves, lobbanékony természetű, családi élete sem mentes a súrlódásoktól, pedig a legbékeszeretőbb típus. De csakis az igazságra és szabadságra alapozott békét tartja elfogadhatónak. Emiatt felforgatás vádja éri igaztalanul.

Nem üti az orrát mások magánügyeibe, nem vesz részt primitív tömegszórakozásokban, mivel szellemi beállítottságú. Becsületes, és túlságosan őszinte. Érdeklődése univerzális.

Nagyon tájékozott, de nem fitogtatja. Ő a két lábon járó enciklopédia. Gyakorlati téren ezermester.

A természet erői arra szánták őt, hogy a lehető legnagyobb hasznára legyen embertársainak. Ide sorolható minden olyan intellektuális tevékenység, ami az emberi tudás összességének a gyarapítását jelenti, az egymás közti szellemi érintkezés, elismert tudományok, okkult tudományok, kutató tevékenységek, hajózás, szállítmányozás, hírszolgálat, asztrológus, bűvész, cikkíró, detektív, felfedező, festő, filozófus, halügyi szakember, hipnotizőr, kábítószer szakértő, kórházi dolgozó, látnok, numerológus, nyomozó, orgonista, sebész, felfedező, vízügyi szakember.

Erős, szívós, ellenállóképes, egészséges szervezettel látta el a természet. Ez a szám elpusztíthatatlan ősanyag a numerológiában. Ez az a szám, ami önmagába mindig visszatér.

Ő magányos farkas, aki menedéket keres, hogy visszavonulhasson a bölcsességeken elmélkedni. Buddha is ezt tette.

Szellemi beállítottsága ellenére komoly jövedelmet és vagyont szerezhet, olyan munkával, aki csak kedvtelés a számára, annak ellenére, hogy a 9-es szám nem ígér sokat az anyagi javak tekintetében, mivel a szellemi tevékenység a küldetése. Ő a metafizikus, inspirációval, lényeglátással és mélyreható tudással rendelkező, univerzális érdeklődésű egyed, aki erkölcsi súlyt és presztízst biztosít. Képzelőereje és lényeglátása nagy dolgokra képes.

Mélyen gondolkodó, és mélyen érző intellektus.

Érdeklődése globális, az egész Földre és az egész emberiségre kiterjedő érdeklődést kell, hogy mutasson.

Lélektani, telepatikus, metafizikus észlelésekre nagymértékben fogékony. Erősen rapszodikus lelki élet jellemzi. Mámoros lelkesedés és a legmélyebb szomorúság között csapong.

 

A természetben található bármiféle élő és „élettelen”, anyagnak van egy sajátos vibrálása, amelyeknek értékszáma van. Az anyagoknak ezt a tulajdonságát fel tudjuk használni, mint akkumulátort, szervezetünk és idegrendszerünk erősítésére. Évszázadok óta bizonyított a talizmánok, amulettek jótékony hatása. A gyakorlatban ez úgy oldható meg legkönnyebben, ha a Misztikus küldetésünk számával pozitívan harmonizáló ékkövet a saját rezgésünknek megfelelő nemesfémbe foglalva a testünkön viseljük, gyűrű, nyaklánc formájában.

Ékkövek: az opál különféle fajtái.

Fém: nikkel.

Jelentős és szerencsés napok: 9. 18. 27.

 

A 9-es típus összeférhetősége:

 

1-es egyéniséggel társulva a gondolatrezgésnek olyan keverékét adja, ami a társak számára kölcsönösen kedvező hatású. Az inspirációval, lényeglátással és mélyreható tudással rendelkező, univerzális érdeklődésű partnert a 9-es személyesíti meg, aki erkölcsi súlyt és presztízst biztosít.

Az 1-es feladata, hogy eredeti elgondolásaival, kezdeményezéssel, találékonysággal, önbizalmával és célratörő állhatatosságával járuljon hozzá a közös vállalkozás sikeréhez.

A közös ügyektől távol tartsa a defetizmus szellemét, a csüggedést, kishitűséget, és az elkeseredést, ami könnyen feltámad a túlérzékeny természetű 9-es lelkében.

Ketten, együtt harmonikus egyetértésben munkálkodva jelentős eredményeket és sikereket tudnak majd felmutatni és munkájuk az eredetiség jeleit fogja magán viselni.

 

2-es típussal nagyon jól megértik egymást, a vele való együtt működés jó, sikeres, és jelentős eredményekben gazdag társas viszonyt jelent a 9-es típus számára.

Szinte azonnali sikerek várhatók, sok örömet találnak egymásban, szerencsésen kiegészítik egymás jellemvonásait és tulajdonságait.

A 9-es képzelőereje és lényeglátása nagy dolgokra képes, ha társul a 2-es szülött derűs alaptermészetével, csendes, komoly gyakorlatiasságával, és praktikus érzékével. Mindkét fél számára kimagasló sikerekkel kecsegtet ez a kombináció. Viszálykodás köztük nem várható.

A vezetés a 9-es egyénre hárul, mivel az irányításhoz szükséges inspiráció, a szervezőkészség, a tökéletlenségek és fogyatékosságok kiküszöbölésére irányuló tendencia, az univerzális érdeklődés, és a velejáró széleskörű ismeretek birtokában van.

Arra van csupán szükség, hogy a 2-es praktikus érzékével segítse a kivitelező munkában.

9+2=11 a géniuszok száma, akik újítanak, reformálnak, új csapásokat törnek az emberi haladás számára, mégpedig a szabad akaratnak alkalmazásával, és erőszakmentesen. Magas szellemiség, feltalálói képesség, felszabadító hajlam, népszerűség társul ehhez a számhoz.

 

3-as szülöttel való együttműködésben a 9-esnek engednie kell, hogy a 3-as csillogtathassa tehetségét, mivel magnetikus kisugárzása lehetővé teszi, hogy saját pozitív egyéniségét és optimista mentalitását valamilyen formában kifejezze mások számára. Aktívan terjeszti a vidámságot, a bizakodást, és vigasztalást nyújt a szenvedők és bánkódók számára. Megtanítja mások számára az élet szépségeinek meglátását és értékelését.

Könnyed természet, szellemes társalgó, kitűnő szórakoztató, a társaság középpontja és kedvence. Ő nem aggodalmaskodik a jövőt illetően, ezt meghagyja, vagy átruházza másokra, ez a mentalitás a 9-esnek nem imponál, a 3-as felelőtlennek tűnő játékossága, felületessége, ezért a 9-es típussal a sikeres együttműködés nehéz. Csak akkor lehet jó eredményekre számítani, ha hajlandó elfogadni a 3-as hiúságból eredő stílusát, feltűnési viszketegségét.

Egymás szempontjainak kölcsönös respektálása lehetővé teszi az eredményes munkát, sikert és elismerést fog jelenteni mindkét fél számára.

 

4-essel való együtt működés jó, sikeres, és jelentős eredményekben gazdag társas viszonyt jelent, ha mindketten azt várják a partnertől, amit nyújtani tud. 9-es mélyen gondolkodó, és mélyen érző intellektus, képzelőereje és lényeglátása nagy dolgokra képes.

A 9-es pedig a mindennapi életre vonatkozó és a folyó ügyekkel kapcsolatos praktikus elgondolásokat tanulhatja a 4-estől. Erre nagy szüksége is van, mivel kevés érzékkel rendelkezik a gyakorlati dolgokat illetően. A 9-es, ha társul a 4-es szülött gyakorlatiasságával, és praktikus érzékével, problémamegoldó képességével és a 4-es dönt az ügyes bajos dolgokban. A szellemi vezetés és irányítás a 9-es kezében is van. Szinte azonnali sikerek várhatók, szerencsésen kiegészítik egymás jellemvonásait és tulajdonságait.

 

5-ös típussal szövetkezve a 9-esnek kell megszabni a közös tevékenység irányát és tempóját. Ő adja az elgondolásokat, meglátásokat, az általános irányelveket ebbe a társulásba. Az 5-ös pedig a cselekvési energiát, expanziós törekvéseket, kivitelezési sebességet. Az emberekkel való bánni tudást, ékesszólást, a rábeszélő képességet, és a bizalomgerjesztő fellépést.

Ezekkel könnyen megszerzi mások jóindulatú segítségét és közreműködését a közös ügyekkel kapcsolatban.

Az 5-ös Merkúri képzelőereje ontja magából az elgondolásokat, ezzel felszínre hozza partnerében lappangó, intellektuális képességet. Ketten jól funkcionáló együttest alkotnak, és nagymértékben fejlesztik szellemi képességeiket. Az irányítás a 9-es kezében van, aki lassabban, de biztosabban viszi sikerre a vállalkozásokat.

6-os, örömet talál a 6-os szülöttben, mert mindkét típus mélyen érző, mély gondolkodású, és sok a közös tulajdonságuk. Az eltérő jó tulajdonságaik pedig kölcsönösen kiegészítik egymást. Nagyon jó, sikeres, és jelentős eredményekre tesznek szert a kölcsönösség miatt, mivel mindketten komoly természetűek, konstruktív beállítottságúak, s így harmonikus együttműködés valamint a közös munka eredményessége biztosra vehető.

Amikor pedig a vidámságnak jön el az ideje, utazás, szórakozás, sport, játék, kulturális tevékenység, ők akkor is jól érzik magukat egymás társaságában.

Kapcsolatuk mindig, mindenkor, és mindenhol felvillanyozó.

 

7-es, sok örömet talál a 7-es szülöttben, és nagyon jó, sikeres, és jelentős eredményekre tesznek szert a kölcsönösség miatt, ha kölcsönös közöttük az egymás iránti tisztelet.

A 7-sel való szövetkezés az alaptermészet hasonlóságai miatt, kölcsönös szimpátia alakul ki, és mély megértés jelei mutatkoznak. Egyenrangú partnernek tekintik egymást. Mindketten intellektuális jellegű egyéniségek, s mindkettőben van egy bizonyos fokú lelki finomság.

A természet jelenségeit kormányzó erőknek és univerzális törvényeknek a megélése, vagy megérzése is közös bennük. Nagy eredményeket érnek el intellektuális kutatómunkában, és minden olyan területen, ahol az érdeklődésük kölcsönös.

A 9-es az, aki egy mélyen gondolkodó, és mélyen érző intellektus, de kevés anyagi érzékkel rendelkezik a gyakorlati dolgokat illetően, esetleg erősen szellemi vonatkozású lehet a társulás, erkölcsi sikereket aratnak, viszont az anyagi eredmények elmaradnak, mivel egyik sem anyagias beállítottságú. Pénzkeresésre, anyagi vállalkozásra nem ajánlott a társulásuk.

 

8-as szülöttel társulva nagyon kedvező a viszony mindkét fél számára. Anyagi téren is ideális társat talál a 9-es.

A 9-es a mindennapi életre vonatkozó és a folyó ügyekkel kapcsolatos praktikus elgondolásokat tanulhatja a 8-astól. Erre nagy szüksége van a 9-esnek, aki egy mélyen gondolkodó, és mélyen érző intellektus, de kevés érzékkel rendelkezik a gyakorlati dolgokat illetően. Sikerekre, azonban csak akkor lehet számítani, ha a 8-as figyelembe veszi, és tiszteletben tartja a 9-es jogos érdekeit.

Képességeiket kombinálva egy magasabb szinten való érvényesülést tesz lehetővé mindkét fél számára.

Ha viszont csak a saját szempontjaival törődik, akkor nagyon hamar észre fogja venni, hogy a 9-es partner az ő lényeglátó intellektusával, és együttműködési készségének vége. Ha ebben a tekintetben nincs hiba, akkor fényes jövő vár a közös vállalkozásra. Akkor lehet jó eredményekre számítani, ha hajlandó elfogadni a 9-es megérzéseit. Viszont a 9-es hatására felerősödik a 8-as határtalan ambíciója, cselekvési energiája.

Mindkét fél számára sikerekkel kecsegtet ez a kombináció, ha ilyen alapokra helyezik az együttműködést.

 

9-es kombináció arra hivatott, hogy szellemi alkotást hozzon létre. Mindketten előrelátó, és mélyen gondolkodó egyéniségek, és mindkettőben ki van fejlődve az a bizonyos 3. érzék, és megérzési felismerési képesség. A lelki alkatuk affinitásából eredő szála kötik őket össze, láthatatlanul, de érezhetően. Sokat tanulhatnak ők egymástól. Az együttműködésből mindkét fél inspirációt meríthet, és ez a szellemi megvilágosodásnak egy magasabb szintjére emeli őket. A természet jelenségeit kormányzó erőknek és univerzális törvényeknek a megélése, vagy megérzése is közös bennük.

Közös munkálkodásuk eredményét biztosítja az egyéniségük hasonlóságán alapuló harmonikus egyetértés, ami megnyilvánul kapcsolatukban, és a siker biztosra vehető.

és mélyen érző intellektus,

 

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.