Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Kép

 

IV. A Császár és a 4-es Misztikus küldetés

I-Ching megfelelője: A Hadsereg.

Héber megfelelője: Daleth

                          Jelentése: Ajtó 

A Szellem teljes uralma az anyag felett.Maradéktalan világ.

 Örök világ.

     A  Föld

 

 

A Négyes kiemelt jelentőséggel bíró szám.

Jelentése: Az teremtett, érzékelhető világ teljessége, tökéletessége és harmóniája, a szilárdság.

A négyes jelöli az összes teremtmény eredeti állapotát, állapota a tudatlanságnak, jelenti az elementáris Világot, - a kabbalisztikus Édent.

Jelenti a négy égtájat: Észak, Kelet, Dél, Nyugat.

  A kereszt a négyes számot szimbolizálja, a maradéktalan örök világ jelképe.

    A piramisnak négy oldala van.

   Négy a geometriában: pont, vonal, sík, test.

     Négy évszak: tavasz, nyár, ősz, tél.

     Négy elem: Tűz, Föld, Fém, Víz.

     Isten neve négy betűből áll. J H V H, (Jod-Hé-Vau-Hé).

      Négy a teljesség.

Négy után még egy lépés van, az 1+2+3+4=10. A 10, a Minden.

Egyes tanok szerint Négy az utolsó szám, az összes többi ebből forrásozik.

Az öt az 1+4 haladványa, vagy szintézise.  Hamvas Béla szerint 5=2+3.

      Négy korszak: Aranykor, Ezüstkor, Rézkor, Vaskor.

      Négy lelkes állat: Oroszlán, Bika, Angyal, Sas.

      Az Újszövetség négy evangélistája: Máté, Márk, Lukács, János.

      Négy a szélrózsa minden iránya.

      Négy az emberi fokozatok száma a bölcsőtől a sírig: gyermek, ifjú, felnőtt, agg.

 

      Buddha négy nemes igazsága:

      a szenvedés

      a szenvedés keletkezése

      a szenvedés megszüntetése

      a szenvedés megszüntetésére vezető nemes nyolcas út (4+4)

 

      Négy a sarkalatos erény:

      Bölcsesség (2),

      Igazság (8),

      Erő (11),

      Mértékletesség (14).

 

Hármasban az Egységnek az Egész – tulajdonsága diadalmaskodik, mert a három, azzal, hogy a kettőt legyőzi, új Egésszé válik.

A négyben az Egység új tulajdonsága üt át. Ez az új tulajdonság a Teljesség, ezért a négy égtáj nemcsak az egész világot jelenti, hanem a teljes világot, a beteljesedett világot, a maradéktalan és örök világot.

Ennek az örök és teljes világnak a jelképe a kereszt, amely összekapcsolja a vízszintest a függőlegessel, a Földet az Éggel, az időt az örökkel, a természetet a természet fölöttivel.

Az aritmológia azt tanítja, hogy a hármas után a négyes érthetetlen csoda, Isten titka, soha fel nem fogható. Ezzel a négyessel tulajdonképpen minden további haladvány lehetősége megszűnik. Nincs több szám. Egy minden további haladványa ebből a négyből levezethető. Az öt nem egyéb, mint a 2 +3. A hat, 3+3. A Tíz pedig ismét a legnagyobb titok egyike, az első négy szám összege (1+2+3+4=10)

Több szám pedig sem Égen, sem Földön nincs, mert a tízes, a húszas, a százas, az ezres, az első tíz haladványnak megismétlései, lét különböző köreiben.

Az orphikusoknál a négyes szám a teljesség – természete abban fejeződik ki, hogy a négy a legfelső szellemi lény kétneműségének jelképe, és a négy jelzi az emberi világban azt a fokozatot, amikor valaki nemiségét teljesen legyőzte, „nők között nő, a férfiak között férfi tud lenni.”

– írta Hamvas Béla a Scientia sacra második kötetében.

 

Négy a fizikai sík száma. A kereszt különböző szárai is négyzetet jelképeznek, mivel a függőleges szár által képviselt Szellem behatol a vízszintes anyagba.

Ez jelenti, hogy a munka befejeződött, ez a munka gyümölcse, a három számban megjelenő egyesülésé.

Más értelemben a tér és idő keresztje, amire az ember van feszítve.

 

A képen egy erős uralkodót látunk, határozott, férfias erőt szimbolizál. Ő az anyagi világ uralkodója. A négyzet alakú trónus a tökéletes Földi uralom jelképe.

A Világot Isten törvényeivel irányítja, erre utal az oszlopok között látható feltartott kéz, amely Mú, Lemúria és Atlantisz óta köszönési forma. A látható tenyér a tisztaságot, igazságot, őszinteséget szimbolizálja. Ő a törvények által a látható és láthatatlan világokon uralkodik.

Fején a korona, mely ötágú, utal egyben a hármas lapon lévő Császárnőre is, mi szerint az egyik sík nem értelmezhető a másik nélkül.

Mutatja, hogy minden mindennel összefügg, és mutatja, hogy a Császár a magas szellemi erejét és bölcsességét gondolatban, szóban, tettben kinyilvánítja.

A szakáll és haj sötét színe az anyagi világgal való érdekeltségének jelképe.

Trónjára három lépcső vezet fel, amely Isten akaratát jelképezi, mi szerint az Atya, Fiú, és a Szentlélek áldásával került országa élére.

A páva, amivel már találkoztunk a Császárnő esetében is, isteni jellegére utal.

Ezen a lapon már közelebb van a jeruzsálemi szentély, oszlopainak színe nem jelez dualitást, mint a Főpapnő lapján.

Kezében jogar, a királyi hatalmat és a legnagyobb erőt testesíti meg.

Felelősség vállalása önmagával és másokkal szemben, ami egyben a megbecsülés és a hatalom jelképe is. A jogar, tetején csúcsával felfelé álló háromszög szimbolizálja a testet, a szellemet, a lelket, és azt, hogy az emberi természet az isteni felé igyekszik.

Láthatunk a lapon egy lefelé mutató háromszöget, aminek a jelentése a szellem az anyagiban keres kifejezést, a mi esetünkben Isten gondviselését.

A jogar és a test állása a Jupitert szimbolizálja, de maga az égitest is jelen van,

Jelentése; növekedés, terjedelem, korlátlan szabadság.

A trón fölött baldachin van, ami a védelem, őrzés, támogatás, előjog jelképe, ami kijár egy igazságos uralkodónak. A bíbor színű öltözéke is utal arra, hogy a Császár összeköti az anyagit és a szellemit, de utal még az önzetlenségre is. Látható még a trónon a „szélrózsa” jelképe, ami szintén jelzi, hogy Ő az anyagi világ ura.

A csakrák közül a negyedik, a szívcsakra száma, amely a szeretet központja.

 

Négyhez tartozik:

      a 4x2, az Igazság érvényre juttatása, a mérleg és a kard, amely büntet, és jutalmaz.

      a 4x3, Érték váltás, mártir, vagy áldozat, a fordított helyzet, az Akasztott.

      a 4x4, az ego lerombolása a Torony, amelyet villám sújtott. Isten szeme.

      a 4x5, az anyag elhagyása, Ítélet , Szellemi gyermek megszületése.

      22=4, Kilépés a megnyilvánulásból

     13=4, a Szellem teljes uralma az anyag felett.

 

Császár üzenete számunka:

      Vezetni és uralni állhatatosságot kíván.

Kormányozzuk érzelmeinket és ösztöneinket.

            Bölcsesség, szeretet, szerénység járjanak együtt.

      Négy sarkalatos erény betartása, Bölcsesség, Igazság, Erő és Mértékletesség.

      Legyen bennünk Hit, Remény és Szeretet.

      Ura légy a javaknak, és ne zsarnoka. Utóbbi esetben van jelentősége a 8, a 12, a 16 és a 20-as lapnak.

      A kapott eszközökkel tisztességesen élni és bánni.

      Aki uralkodni akar, előbb tanuljon meg szolgálni.

 

A Császár erőteljes, ellentmondást nem tűrő alakja jelzi, hogy ura önmagának és saját sorsának.

A lapon a Nap jele, és a kezében tartott jogar a saját igazságának fényét jelzi, ezzel arra biztat bennünket, hogy legyünk bátrak, és merjünk felelősséget vállalni önmagunkért, tetteinkért, azért, akik vagyunk, és azért, hogy igazságunk szerint szabadon éljünk, hisz egy megvilágosult és igazságos embert nem lehet uralom alá hajtani, nem lehet zsarolni, és rabszolgává tenni.

 

Thoth tanítása:

„Tudd meg, hogy a hatalomhoz vezető kapu titkos.

                        Tudd meg, hogy az életre a halálon át vezet az út.

                        Igen, a halálon, de nem az általad ismerten,           

Hanem egy olyan halálon, amely élet és tűz és fényesség egyben.

                        A Négy az, mely kioldja az erőt.

Ő az életet irányítja az ember fiaihoz.

Fényből a teste, az arca a láng

Az emberi lelkeket felszabadítja.” 

 

SZABADAKARAT ÁLTAL VÁLASZTOTT LEHETŐSÉG A FIZIKAI SÍKON.

 

4. TAROT-ban a Császár, Numerológiában: a Földanya.

Egyiptomi Istenek: Horus, a Fáraó.

 

Apa, főnök, hatalom, uralkodás, nőknél a választott férfi, segítő barát.

A szellem teljes uralma az anyag felett. A teljes, maradéktalan és örök világ jelképe.

A császári helyzet, az uralkodás azt jelenti, hogy önmagunkat, érzéseinket, gondolatainkat, tetteinket birtokba kell venni, parancsolni az akarat erejének, így egy ismert állapotból átmegyünk egy, még ismeretlen állapotba. Véghez vitele annak, ami elhatároztunk.

A négy sarkalatos erény elsajátítása a feladat, /Bölcsesség, Igazság, Erő, Mértékletesség/ ez a szentség állapotához vezető út.

A 4-es szám a pitagoraszi számmisztika szerint a racionalitást, a mindennapi életben való helytállást, a kétkezi munkát, a vezetést képviseli. Ellenpólusa, a hétköznapi élettől teljesen elszakadt, kizárólag érzelmi illetve szellemi szinten megnyilvánuló ember, illetve az alázat helyett hatalmat gyakorló vezető. Az az ember, akinek képletében ez a szám uralkodik, általában véve racionális gondolkodású.

Feladata, hogy megállja a helyét a mindennapi életben. Úgy töltheti be hivatását, ha egyszerűen tudja, és alázatosan teszi a dolgát. Az egyénben meg is vannak a hajlamok és adottságok ahhoz, hogy megbirkózzon bármiféle nehéz feladattal, és arra is számíthat, hogy a kemény munkáért jutalmát is megkapja. Míg a 3-as szám képviselője passzív befogadó, addig a 4-es szám a maximális aktivitás megjelenítője.

A szellem teljes uralma az anyag felett.

Logikus gondolkodás, Racionalitás, Precizitás, Gyakorlatiasság, Ösztönök, a konkrét, anyagi világ, a Szexus, a család vezetésének szolgálata, Az apa, a férfi.

Állhatatos kitartás, nagyfokú munkabírás, szellemi koncentráló képesség, jellemzi.

Józan tényekkel számoló, praktikus anyagias érzék, megalapozás, rend.

 

Asztrológiai megfelelõje: Jupiter. Föld. Mars.

A négyes az örök körforgás végtelenségének száma. A keletiek szerint az újraszületés, az évszakok váltakozásának szimbóluma. A Föld jelképezi viselője ezért, megbízható, nyugodt, kényelmes ember, aki értékel minden földi jót, de nem kedveli a járatlan utakat.

Választott munkájában kemény, kitartó, alapos, tevékenységében úgy el tud merülni, hogy még a pihenésről is megfeledkezik.

Még egészsége érdekében sem csökkenti a tempót. De ezt másoktól is elvárja, emiatt kritikus természetnek tartják.

Választott munkái kapcsolatban vannak a Föld kincseivel. Ásványszakértő, Földművesek, fazekas, kőfaragó, kőműves, bányászat, állattenyésztés, bőripar, ipari, kereskedelmi tevékenység, vasipar, építőipar, a műszaki ismeretek és a technológia, műszaki rajzoló a szakterülete.

Karrier, vállalkozás, mindent magának kell megteremteni, minden adott képességet birtokba kell venni, parancsolni az akarat erejének. Mindez véghezvitele annak, amit elhatároztunk.

A négy a Négyzet temploma, s mint ilyen, a példás kötelességteljesítés jelképe.

Arra predesztinálták a természet erői, hogy mások eredeti elgondolásait, tanulmányait, terveit gyakorlati formában kivitelezze, megszerkessze, vagy felépítse. Megvannak benne a szükséges veleszületett képességek arra, hogy egy műszaki rajz, egy vázlat vagy magyarázat alapján maga elé képzeli, lelki szemeivel látja egy mérnök, vagy tudós elgondolásait, s azt meg is tudja valósítani. A hűség és megbízhatóság mintaképe.

Feladata, hogy hasznos termelő vagy építő tevékenységet és konstruktív munkát végezzen.

 

A természetben található bármiféle élő és „élettelen”, anyagnak van egy sajátos vibrálása, amelyeknek értékszáma van. Az anyagoknak ezt a tulajdonságát fel tudjuk használni, mint akkumulátort, szervezetünk és idegrendszerünk erősítésére. Évszázadok óta bizonyított a talizmánok, amulettek jótékony hatása. A gyakorlatban ez úgy oldható meg legkönnyebben, ha a Misztikus küldetésünk számával pozitívan harmonizáló ékkövet a saját rezgésünknek megfelelő nemesfémbe foglalva a testünkön viseljük, gyűrű, nyaklánc formájában.

Ékkövek: kék zafír, smaragd, holdkő.

Fém: ezüst.

Jelentős és szerencsés napok: 4, 13, 22, 31,

 

A 4-es típus összeférhetősége:

 

1-es személlyel kölcsönösen kedvező, sikeres, ha az 1-es tiszteletben tartja a 4-es partner karakterét, és szempontjait. Ha nem próbálnak hatalmaskodni egymás felett. A vezetés az 1-esnél marad, mivel ő kezdeményező, nála van az alkotáshoz szükséges elképzelés, és a vezetői rátermettség. A 4-es kidolgozza az elképzelések részleteit, majd kivitelezi. ezzel a munkamegosztással megalapozhatják a sikeres jövőt.

 

2-esnek a segítő és támogató szerepet szánták az Istenek jól megértik egymást a 4-sel.

Nem kell súrlódástól tartaniuk. A 4-es a legjobb teljesítményt tudja kihozni a 2-esből, ha képes segítőtársként dolgozni a közös cél érdekében. Ez a megállapítás minden területre érvényes, de leginkább a házas életre. Otthonszervezés, háztartásvezetés, nevelésügy, látszanak a legalkalmasabb feladatnak a partnerek számára.

 

3-as szülöttnek át kell engedni a vezetést a 4-es számára.

A 3-as kimeríthetetlen cselekvési energiáját, vitalitását, akcióképességét, továbbá a vidámságát és optimizmusát, hirtelen fellángoló lelkesedését, a praktikus gondolkodású 4-es nem mindig értékeli. A szellemi vezetés a 3-asra vár, különösen orvostudományban, okkultizmusban, és tudományos kutatásban.

A 3-asnak néha szüksége van a kijózanító 4-es vibrálású társra. Ha mindketten arra koncentrálják a képességeiket, hogy egymást segítsék, s közben másoknak is hasznára legyenek egyesített tehetségükkel, akkor az ő érvényesülésük biztosítva van.

 

4-es nagyon jó, sikeres, és jelentős eredményekre tesznek szert a kölcsönösség miatt, de csak ha egyik sem akar uralkodni a másik felett. Az egyetértésnek teljesnek kell lennie. Időnként át kell engedni a másik félnek a vezetést, de vonakodás nélkül.

Kemény, lelkiismeretes, precíz munkájuk szilárd alapokra helyezett vállalkozást hoz létre, amit állandóan fejlesztenek. Harmonikus egyetértésben dolgozva, közös céljaikért lesznek képesek megmutatni a világnak, hogy mi mindent lehet elérni állhatatos, céltudatos, kitartó munkával.

 

5-ösnél a 4-esnek kell vállalnia az irányítás és ellenőrzés munkáját a kiegyensúlyozott ügyvezetés biztosítása végett, mert józanabbak az elgondolásai, megfontolt és precíz a kivitelezésben. Az 5-ösnek változékonyabbak a meglátásai, csapongóbb a gondolatmenete, hirtelen hoz döntéseket. Viszont engednie kell, hogy az 5-ös vállaljon minden olyan szerepet, ahol nyilvános szereplésre, vagy másokkal való tárgyalásra van szükség, mert neki vérében van ez a készség.

 

6-os társsal, felemelő, kellemesnek, és hasznosnak ígérkezik a kapcsolat. Magára maradva egyik sem viszi sokra, de egymással szövetkezve, egymásért dolgozva mindkettőjükben kifejlődik az ötletesség, az elgondolások eredetisége, mert elméjük kölcsönösen felvillanyozza egymást.

Együttműködésük eredményes lesz, ha kölcsönösen értékelni fogják a másik félben megnyilvánuló pozitív vonásokat és értékes tulajdonságokat. Kimagasló erkölcsi sikerekre vezet az együttműködésük.

 

7-es egyéniség az ő dús képzelő erejével nagyon értékes társa lehet a 4-es szülöttnek.

4-es hozzá adja az ő precíz irányítását és az ellenőrzés munkáját a kiegyensúlyozott ügyvezetés biztosítása végett, mert józanabbak az elgondolásai, megfontolt és precíz a kivitelezésben.

Munkakapcsolat gyümölcsöző lehet közöttük, a kutatómunkában, okkult tudományok terén, ha alkalmazkodnak egymáshoz.

4+7=11 a géniuszok száma, akik újítanak, reformálnak, új csapásokat törnek az emberi haladás számára, mégpedig a szabad akaratnak alkalmazásával, és erőszakmentesen. Magas szellemiség, feltalálói képesség, felszabadító hajlam, népszerűség társul ehhez a számhoz. Ők megfelelnek a Mesterszámmal járó magas követelményeknek.

 

 8-as való kapcsolódás erősen kedvező, hasznos és szórakoztató a 4-es egyén érvényesüléséhez, ha megszívleli a 8-as tanácsait. Ez a két típus ösztönösen vonzódik egymáshoz. Ha meg van köztük a kölcsönös jó szándék, megértés, amihez még humorérzék is társul, akkor a szövetség nagyon értékes és tartós. A vezetést át kell engednie a 8-asnak, akinek intellektualítása és pénzügyekhez való érzéke fogja úgy szervezetileg, mint anyagilag alátámasztani a közös vállalkozást. Némely numerológus óva inti a 4-est a 8-astól, a kapcsolódást baljóslatúnak tartja, a 8-as kíméletlen igazság érzete miatt. 8 =4 a négyzeten. A 2-es a dualitás.

 

9-es típussal való együtt működés jó, sikeres, és jelentős eredményekben gazdag társas viszonyt jelent a 4-es számára, mert nagyon sokat tanulhat tőle.

A 9-es pedig a mindennapi életre vonatkozó és a folyó ügyekkel kapcsolatos praktikus elgondolásokat tanulhatja a 4-estől. Erre nagy szüksége van a 9-esnek, aki egy mélyen gondolkodó, és mélyen érző intellektus, de kevés érzékkel rendelkezik a gyakorlati dolgokat illetően. A szellemi vezetés és irányítás a 9-es kezében van. Szinte azonnali sikerek várhatók, szerencsésen kiegészítik egymás jellemvonásait és tulajdonságait.

A 9-es képzelőereje és lényeglátása nagy dolgokra képes, ha társul a 4-es szülött gyakorlatiasságával, és praktikus érzékével, problémamegoldó képességével és a 4-es dönt az ügyes bajos dolgokban. Mindkét fél számára sikerekkel kecsegtet ez a kombináció, ha ilyen alapokra helyezik az együttműködést.

 

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.