Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Kép

II. A Főpapnő és a 2-es Misztikus küldetés

          I-Ching megfelelője: A befogadó,

                 Héber megfelelője: Beth.

Jelentése: Ház, Isten háza.

Szentély. Törvény. Kabbala. Láthatatlan egyház.

„Az Én kettészakadása”.

A megnyilvánuló bölcsesség Istennője.

Egység helyett kétség.

A Lélek megnyilvánulása

Az első sarkalatos Erény

 

A kártya száma 2, már magában hordja a megosztottságot, a szellem és lélek kettősségét, az aktív és passzív létezést, a dualitást, de jelképe az Ikreknek, férfi-nő, jó- rossz, világos- sötét, fent- lent, születés- halál, egészség- betegség, lustaság- igyekezet, szeretet- félelem.

Ebben az esetben a 2-es szám nem általánosságban értendő, nem az 1+1 szintézise, hanem az egy kettészakadása, tehát a fél + fél.

Az egyiptomi mágia így ír róla:

„Az ősvíz, Nun, Isis az anya, Nemphys a misztikus szerető. A mozgás szimbóluma.

A mélységben megnyilvánuló lélek.” A Földanya.

A 2-es szám az első sarkalatos erény: az Isteni bölcsesség tiszta alapja, ami a teremtett létezők minden szintjének tudását és békéjét adja.

A héber Beth betű jelentése ház, ez az Isten háza, ami az emberben található, a belül rejtett dolgok, amik csak intuíció által jelennek meg.

 

A képen egy nőalakot látunk félig lefátyolozva.

Kezében a bölcsesség könyve, ami a spirituális bölcsességeket tartalmazza, rajta az egységben lévő két pólus, yin -yang.

A másik kezében két kulcsot tart, a Hirám kulcsait, amelyek mélyebb értelemben a szellem halhatatlan és magasabb rendű életkörébe való beavatás jelképei. Élet és halál, múlt és jövendő, fény és sötétség, az itt - és túloldal nyitására és zárására valók.

Trónusának oldalán látható a szfinx, mely Egyiptom földjét jelképezi, és mindazt a titokzatosságot, ami ehhez kapcsolódik. A szfinx az éberséget, a hatalmat, a bölcsességet jelképezi csakúgy, mint a méltóságot. Trónusa kocka alakú, amely ugyancsak a bölcsek kövének szimbóluma.

A Főpapnő mögött Salamon király két oszlopa látható, melyek köré az első jeruzsálemi szentély épült. Boáz oszlopa a negatív pólust szimbolizálja, Jákhim oszlopa a pozitív pólus megszemélyesítője. Ezek a Világegyetem oszlopai.

A két oszlop között egy kifeszített függöny látható, ezt Isis fátylának, vagy a hindu tanításban Maya takarójának nevezik, amely mögé a tudást és az igazságot rejtették. Hermész Triszmegisztosz így ír erről:

 

                                   „Én, Isis vagyok, minden, ami volt, van, és lesz,

                                    s halandó fel nem lebbentheti fátylamat.”

 

Ahhoz, hogy megtudjuk, mi van a fátyol mögött, először át kell esni a beavatáson, a spirituális halálon.

A szellemnek kínokon, gyötrelmeken és izgalmakon kell keresztül mennie a halálba, mint a nagy misztériumokba való beavatás alkalmával.

Az első fok nem más, mint csupa tévedés, bizonytalanság, küszködés, bolyongás és sötétség.

Majd elérkezve a halál, illetve a beavatás küszöbére, minden szörnyű színben tűnik fel, minden csupa rettegés, borzalom és félelem. De amikor ez véget ér, csodálatos és isteni világosság ragyog fel, az ember tökéletes és beavatott, s mint ilyen, szabad, diadalmas, győzedelmes, és így sétál be a boldogok birodalmába.

Ehhez viszont tudni kell, hogy mi van a Thoth könyvébe írva.

A Főpapnő a Hold szűz leánya, ezt szimbolizálja a fején lévő két aranykarika és egy felfelé nyitott Holdsarlóból álló fejdísz.

Ő az örök nő, és megfelel az ókori világ minden szűz Istennőjének. Ő a kapocs a látható és láthatatlan világok között, ezt szimbolizálja, hogy csak az egyik lába van a földön.

A ruhája színe vörös és kék, aranyszegéllyel. A vörös vagy bíbor szín köti össze az anyagit és a szellemit. Lemondást, önzetlenséget szimbolizál. Kék szín a belső nyugalom, biztonságérzet, felebaráti szeretet, mély türelem, elégedettség és a bölcsesség kifejezője.

Az aranyszegély védelmet biztosít számára a maszkulin erőkkel szemben. Ruháján kereszt látható. Minden kereszt a szelleminek az anyagiba való kifejeződésére utal.

Míg a lélek a kard szimbólumától a keresztig, majd a szenvedés keresztjéig, a keresztre feszítésig és végül a tökéletesség Taojáig ér, tapasztalatból megtanulja a spirituális fejlődés útjában álló akadályokat legyőzni.

A négy ellenkező irányba mutató szár konfliktust, kínt, fájdalmat, szenvedést szimbolizál, de aki ezen túljut, eléri a tökéletességet, fellebbentheti Izisz fátylát.

A kereszt szimbolizálja még a felfelé törekvést csakúgy, mint az evilági terjeszkedést.

A kereszt, amely összekapcsolja a vízszintest a függőlegessel, a Földet az Éggel, az időt az örökkel, a természetet a természet fölöttivel.

Ha tudni akarod, hogy mi van a függöny mögött, ha ismerni akarod a látható és láthatatlan birodalmakat, ha ki akarod fejleszteni a benned lévő képességeket, előbb olvasnod kell Thoth, azaz a bölcsességek könyvében.

A bölcsességet nem úgy kapjuk, magunknak kell azt felfedezni, oly út után, amelyet senki se tehet meg helyettünk. (Proust

 

Aztán eljön az ideje a két kulccsal megnyitható a kapu mindkét birodalomhoz, az asztrál és kauzál világhoz egyaránt. Figyelj a benned lévő Főpapnőre, aki a rejtett tudás, megérzés Istennője, a bölcsesség könyvét őrzi benned, aki minden titok tudója, gondoskodik róla, hogy oltárod tüze ne hunyjon ki, és ha figyelsz, mindig megkapod a magasabb világok üzenetét.

A Főpapnő a sötétség, a bizonytalanság, titokzatosság, visszavonultság, passzivitás érzését szünteti meg bennünk, s segít megismerni rejtett vágyainkat, segít eligazodni a vágyak és lehetőségek földi birodalmában.

A kettes számmal találkozunk az Erő (11) és az Ítélet (20) kártyájánál, de ha van erőnk elviselni a ránk nehezedő súlyokat, akkor az ítéletkor kétszer születetté válunk, egy magasabb síkon születünk újjá, ahol már rendelkezni fogunk az ítélkezés képességével, ahol meg tudjuk ítélni jó- vagy rossz cselekedeteinket, mert ahogy vetünk, úgy aratunk.

A Főpapnő ismeretlen erőinkről, gyengédségünkről, beleérző képességünkről és gyakran megmagyarázhatatlan, de mélyen gyökerező bizonyosságról árulkodik.

Ő a Kulcs ahhoz a titokzatos igazsághoz, amelyik a logikusan gondolkodó elme beavatkozása elől elillan. Tudja, hogy a kimondható igazság sohasem az örök valóság.

A türelem, a megértés, az elnézés, a jóság és a megbocsátásra kész hozzáállás kifejezője, segítőként, gyógyítóként vagy mások jólétéhez szükséges ismeretlen erők hatalmának látnokaként tevékenykedik.

A Főpapnő körül látható geometriai alakzatok az élet különböző dimenzióit jelképezik.

A négyszög a fizikai síkot, a megnyilvánultat, a kézzel foghatót, az ismeretet jelöli.

A kör jelenti a meg- nem nyilvánultat, a szellemet, a puszta teret, az örökké-valóságot, a végtelent. A kör vagy nulla szimbólum az ős Ok jelképe, a végtelen királyság összes ereje.

A Kozmikus Lét Egyessel kezdődik, de előtte áll az elképzelhetetlen, a végtelen és a nem-lét. Az, ami nincs az semmi, az nulla. Az egyes egy szám, a nulla azonban olyan valami, ami minden szám felett áll. Az egyes soha sem teremt nullát, de a nulla teremthet egyest úgy, hogy önmagába visszatükröződik: 0/0=1.

Az Ős Ok ekképp nulla – az Ős Lét pedig nulla és egy: önmagában nulla, a Szó, a Logosz pedig egyes, mely a Kezdet vala.

A háromszög pedig a világmindenség hármas természetét jelenti; a megnyilvánultat, a meg nem nyilvánultat és az emberi lényt, amely mindkettőt magába foglalja, amelyet a Császárnő lapja szimbolizál.

Ne ragadjunk le a kettes számnál, mert végkifejlete a skizofrénia. Az évszázados társadalmi beidegződések, a civilizációs problémák, a kultúra, a vallás egy sokaságot csinált az emberiségből: egy széthasadt, darabokra hullott, ellentmondásos lényt.

De mivel a kettősség ellentétben áll az ember legbelső természetével, valahol mélyen létezik az Egység, és ez a Lélek. Mivel a Lélek Egy, ahol minden negatív idomítás, nevelés csak a felszínen tehet kárt, a középpont érintetlen marad.

Mindannyiunk kötelessége a középpont felé való törekvés, és ez a szív szeretete, fénye és bölcsessége.

A Nagy emberek bölcseleteiben így olvashatunk róla:

„ A bölcs sürgés nélkül működik, szó nélkül tanít, nézi az áramlást és hagyja, nem erőlködik. Alkot, de művét nem birtokolja, cselekszik, de nem ragaszkodik, beteljesült művét nem félti, mivel magának nem őrzi, el sem veszíti.”

 

 Thoth tanítása:

                        „Tudd meg emberfia, hogy a Fény az örökséged.

Tudd meg, hogy a sötétség egy fátyol csupán.

                        Szívedben lepecsételve a fény örökkön való.

Várja a szabadság eljövendő pillanatát,  

                        Várja, az éj fátylának fellibbenését.

           

              Halld a bölcsesség szavát,

                        Halld és tedd őket magadévá.

                        Találd meg bennük az alaktalant,

                        Találd meg a túloldalt megnyitó kulcsot.

                        A titok rejtett tudás.

                        Ismerd meg és tárd fel.

                        Találd meg a mélyre rejtett bölcsességet

                        és legyél a sötétség és Fény tanítója.

                        Mert az ember a titok kapuja és kulcs is egyben.”


 

SZABAD AKARAT ÁLTAL VÁLASZTOTT LEHETŐSÉG A FIZIKAI SÍKON.

 

2. TAROT-ban a Főpapnő, Numerológiában: a Holdistennő, az éjszaka ura. Az oltalmazó anyaság jelképe.

Egyiptomi Istenek: Isis, a titkok Szűz Istennője.

 

Megérzések, tanult tudás, bizonytalanság, szellemi tudás keresése.

A tudattalan, az álmok, az érzelmek, az intuitív tudás szimbóluma.

„Az Én kettészakadása”. A megnyilvánuló bölcsesség Istennője.

De mivel a kettősség ellentétben áll az ember legbelső természetével, valahol mélyen létezik az Egység, és ez a Lélek. Mivel a Lélek Egy, ahol minden negatív idomítás, nevelés csak a felszínen tehet kárt, a középpont érintetlen marad.

Mindannyiunk kötelessége a középpont felé való törekvés, és ez a szív szeretete, fénye és bölcsessége.

A 2-es és 22-es szám ezt a hatást hatványozva hordozza magában. A benne rejlő feladat, hogy stabil talajt találjunk a lábunk alatt, megbízzunk önmagunkban és a sors gondviselésében. A 2-es szám jelentése a pitagoraszi számmisztika szerint a "egység helyett a kétség".

A 2-es alapvető problémája, hogy állandó visszaigazolást keres a világból, mivel álladóan kétségek gyötrik saját életével kapcsolatban. Társakra van szüksége, akik támaszt nyújtanak neki, de egyedül is meg kell állnia a lábán.

A 2-es szám jelent még, erős intuíciós képességet, nagyfokú hajlamot, arra, hogy együttműködjünk az emberekkel.

Annak az embernek, akit ennek a számnak a rezgése jellemez, fokozottan szembesülnie kell élete során a kétségek és félelmek sorozatával. Ha azonban képes legyőzni ezeket, megvalósítja a bölcsességet. Vagyis azt az állapotot, amikor feltétel nélkül bízik önmagában és a sors gondviselésében. Tudja, hogy a világban jó és rossz dolgok egyaránt vannak, és ő az, aki dönthet közöttük.

Kettősség (vagy-vagy), Érzések, Gondolkodás, Kiegyensúlyozottság, Tudatos akarat, Kétségek, Félelmek, Intuíció. Bölcsesség, dualitás, választás, tükrözés.

Leggyengébb, de legbéketűrőbb egyéniség.

Asztrológiai megfelelõje: Hold.

A kettes a dualizmus, az egymást kiegészítő ellentét száma: a sötét és a világos, a meleg és a hideg, a jó és a rossz harcának szimbóluma. A Hold uralma alatt álló szám "viselőjének" lelkében együtt él a pokol és a menny, mégis kiegyensúlyozott ember lehet.

A kettesszámú egyénnek mindig része a praktikus érzék, segítő készség, békeszerető, és békítő szellem, kedves, tapintatos, diplomatikus viselkedés, és a nőies megoldásra, beletörődésre és engedelmességre való hajlam.

Formaérzéke, és médiumitásra való hajlama nagy.

Az Istenek arra rendelték, hogy együttműködő, segítő legyen ez által, találja meg saját hivatását, és érvényesülését. Céltudatos egyénnel kell társulnia, aki segíti elgondolásait.

Ha nem kozmikus misszióját teljesíti, akkor a fejlődése negatív irányt vehet, félénkség, túlérzékenység, befolyásolhatóság, jellemgyengeség, határozatlanság, sőt még a megbízhatatlanág és csalárdság jelei is mutatkozhatnak jellemén. Duzzogó, habozó természetűvé válhat, és a kedves viselkedésre való veleszületett hajlamát is elfojthatja.

A legbefolyásolhatóbb szülött. Hangulatai, nézetei gyorsan változnak, ő a kaméleon.

Veleszületett tartózkodó.

Azt kell választani, ami lelkileg nehezebb, a megosztottság ellenére is kezdje meg a teremtést, mint a Bölcsesség és a Hold Istennője.

Párban kell dolgoznia, mint ideális segítőtárs, ami mások kiszolgálásával jár. Ételek, italok készítése, felszolgálása, könyvtárosság, statisztikai és egyéb területek. Nem csak az emberek kiszolgálása lehet a munkája, hanem az állatoké, gépeké, pl. liftkezelő, kereskedősegéd, házmester, javító és karbantartó szakember, gépmunkás.

Akkor számíthat a legnagyobb sikerre az életben, ha arra törekszik, hogy mások eredeti elképzeléseit a gyakorlati megvalósításon át teljesítse. Kellemes és hangulatos légkörben tudja egyéniségét kibontakoztatni.

 

A természetben található bármiféle élő és „élettelen”, anyagnak van egy sajátos vibrálása, amelyeknek értékszáma van. Az anyagoknak ezt a tulajdonságát fel tudjuk használni, mint akkumulátort, szervezetünk és idegrendszerünk erősítésére. Évszázadok óta bizonyított a talizmánok, amulettek jótékony hatása. A gyakorlatban ez úgy oldható meg legkönnyebben, ha a Misztikus küldetésünk számával pozitívan harmonizáló ékkövet a saját rezgésünknek megfelelő nemesfémbe foglalva a testünkön viseljük, gyűrű, nyaklánc formájában.

Ékkövek: mindenféle halványzöld drágakő, féldrágakő, smaragd, krizopráz, nefrit, és az igazgyöngy.

Fém: arany

Jelentős és szerencsés napok: 2, 11, 20,

 

Az 2-es típus összeférhetősége:

 

1-essel sikeres, és jelentős eredményekre tesznek szert. 1-esben megvan az az irányító képesség, amire a 2-esnek nagy szüksége van. De a 2-esnek kell kivitelezni a társa elképzeléseit. Ilyen együttműködéstől a legjobb eredmények várhatók, úgy a párkapcsolatban, mint az üzleti vállalkozásban.

 

2-essel teljes egyenlőség, és kölcsönös megértés esetén működik a kapcsolódás. Egymásért dolgozva, egymást segítve lehet sikeres és harmonikus. Ennek előfeltétele, hogy meg kell erősíteniük és őrizniük önbizalmukat, és optimizmusukat, aminek elvesztésére hajlamosak. Boldog, harmonikus, kellemes környezetet teremtve egymásnak, biztosítják a közös sikert.

 

3-as személy esetén a 2-esnek önként le kell mondani a vezető szerepéről. Az Istenek arra rendelték, hogy együttműködő, segítőtársként járuljon hozzá a sikerekhez. Nemcsak előnyös, de tartós is lesz a kapcsolat, ha a 2-es nem próbálja átvenni a vezetést, nem mutat féltékenységet, hanem a 3-as népszerűségét biztosítja és támogatja.

 

4-esnél a segítő és támogató szerepet szánták az Istenek a 2-es szülöttnek. Ez a megállapítás minden területre érvényes, de leginkább a házas életre. Otthonszervezés, háztartásvezetés, nevelésügy, látszanak a legalkalmasabb feladatnak a partnerek számára.

 

5-ös szülöttnél a 2-esnek háttérben kell maradnia. Engednie kell, hogy az 5-ös vállaljon minden olyan szerepet, ahol nyilvános szereplésre, vagy másokkal való tárgyalásra van szükség. A 2-es itt csak másodhegedűs lehet, túl kell tennie magát a kicsinyeskedésen, féltékenységen, mert erre az 5-ös hivatott, és nagyon jól csinálja. Kivitelezésben viszont sokat segíthet.

 

6-os társsal is a megszokott tevékenység várja a 2-es szülöttet. A 2-es itt csak másodhegedűs lehet, túl kell tennie magát a kicsinyeskedésen, féltékenységen. Itt is másodfőnök, vagy junior partner lehet. Lehet a 2-es személy is vezető helyzetben, de csak úgy, ha a követi a partner instrukcióit. A 6-os érzi, hogy sok jó elgondolása van a 2-esnek, amelyeket megvalósíthat a gyakorlatban, ha kézbe veszi a vezetést. Ezért kész vállalni a hozzá tartozó bonyodalmakkal együtt, s így ideális partnere lehet a 2-esnek.

 

7-essel nem ajánlott a házasság, mivel nem harmonizálnak együtt. Munka kapcsolat lehet közöttük, de csak a kutatómunkában, okkult tudományok terén, ha alkalmazkodnak egymáshoz. A 7-esnek gyakran van szüksége vigasztalásra, buzdításra, lelki erősítésre, és ezt a feladatot a 2-es nagyon jól látja el, mint segítőtárs. A 7-es gyakran akar egyedül maradni a gondolataival, elmélkedéseivel, tűnődéseivel, hogy újra töltse magát, ilyenkor nem tanácsos zavarni.

 

8-as szülöttel sikeres a társulás, és a pénzkereső tevékenység. Gyümölcsöző. Eredményes együtt működésre van kilátás, úgy anyagi, mint erkölcsi siker szempontjából. Ugyanakkor egymás társaságát is vonzónak, kellemesnek fogják találni. Társulásuk lehet baljóslatú, mivel az erős hatású 8-as teljesen a befolyása alá kerítheti a gyenge 2-est. Általában a 2-es, és 4-es egyén életében a 8–as szám intő jel.

 

9-es típussal való együtt működés jó, sikeres, és jelentős eredményekben gazdag társas viszonyt jelent a 2-es számára. Szinte azonnali sikerek várhatók, szerencsésen kiegészítik egymás jellemvonásait és tulajdonságait.

A 9-es képzelőereje és lényeglátása nagy dolgokra képes, ha társul a 2-es szülött gyakorlatiasságával, és praktikus érzékével. Mindkét fél számára kimagasló sikerekkel kecsegtet ez a kombináció.

2+9=11 a géniuszok száma, akik újítanak, reformálnak, új csapásokat törnek az emberi haladás számára, mégpedig a szabad akaratnak alkalmazásával, és erőszakmentesen. Magas szellemiség, feltalálói képesség, felszabadító hajlam, népszerűség társul ehhez a számhoz.

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.