Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Kép

              X. A Szerencsekerék

 

I-Ching megfelelője: Az Üst.

Héber megfelelője: Jod.

Jelentése: Kéz.

Összefüggésekből álló Univerzum. Karma kerék. Sors kerék.

Számszára.

Fortuna Major.

Karmikus elrendeltség felismerése.

Az Isteni Lét szikrája minden létezőben.

                                                  A Sors Istennője.

 Tíz a tökéletesség száma, mint tudjuk, ebben találkozunk a Nullával, a meg nem nyilvánult erővel, amivel minden elindult.

Az Egyes, ami legelső a számok rendjében, és mint ilyen, az uralkodót, a hatalmat, az Istenembert, a Mikrokozmoszt jelenti. A Mikrokozmosz egy felsőbb fokon a korlátlan hatalom, abszolút uralom mindenek felett, egy magasabb síkon.

A terjedést is jelképezi a tízes, az érvényesülést, a szerencse kerekének forgandóságát.

Ebben a helyzetben az emberi akarat hatalma egyetlen eszközként jelenik meg, amellyel a sors irányítható.

A tisztán szellemi és értelmi szint felé való folyamatos és lelkes törekvéssel a lélek megszabadítja magát a sors (karma) hatalmától, és üdvösségre jut.

Felül múlja a természetes rendet, és belép az Isteni rendbe.

Ez a Szentség állapota.

Ha ellenkezőleg, a lélek az érzékelhető dolgokhoz ragaszkodik, és megengedi magának, hogy szenvedély és vágy által a megtévesztő létezés felé sodródjon, úgy elkapja a Sors örökké forgó kereke, és ki lesz szolgáltatva a Természet rendjének, mely maga az átváltozás.

Az ember egyetlen igaz kötelessége és boldogsága a folyamatos felfelé törekvés lehet, melynek révén megtisztulva szenvedélytől, vágytól, közeledhet az Egyhez, és távolodhat a sokféleségtől.

      Az Egyessel indulva elérkeztünk az Ötös számig, mely Krisztus száma. Ennél a számnál tudatosulnia kell bennünk a Krisztusi erőnek.

      A Hatos számmal emelkedés az evolúcióban, míg eléri a beavatás számát, a Kilencest, ahol minden lehetőség adott a kilépésre.

     A Tízes szám jelenti a teremtés befejezését, beteljesedését.

A kör, (vagy nulla) jelenti a világmindenséget, a határtalan teret, a korlátlan időt a végtelenben. Ez Isten anyagi aspektusa, ez az abszolút semmi, amely azonban képes mindent világra hozni, és mindent visszavenni és elnyelni.

 

Az Upanisádok azt tanítják, hogy Brachman, a teremtő Istenség álmából felébred, és ez az ébredés megfelel annak, hogy a kilégzés megkezdődik. Belsejéből kirepülnek a csillagok, napok, állatok és a lelkek. Ez a kilégzés 432 milliárd év (9). Ezt a belégzés követi, ez ismét 432 milliárd év.

„Ez az örök körfogás.” - írja Hamvas Béla a Tabula Smaragdina, című művében.

 

A Sorskerék kártyáján egy kereket látunk, ami egy rendkívül ingatag, dinnyeszelet formájú bárka, amely a Níluson úszik. A kerék két oldalán egy-egy állat, az egyik lefelé, a másik felfelé igyekszik.

A felfelé igyekvő a szerencsét, a lefelé igyekvő, vagy csúszó a szerencsétlenséget szimbolizálja.

A kerék fölött a szfinx szárnyakkal, és szablyával a kezében, amivel azon őrködik, hogy a gonosz ne tudjon felfelé menni.

A dinnyeszelet labilitást, bizonytalanságot, a könnyű kibillenést szimbolizálja.

A dinnyeszeletből a hatalom és a bölcsesség két kígyója látszik, amint felfelé igyekeznek. Az oszlop a két kígyóval a három alapvető erőt szimbolizálja: pozitív, semleges, negatív, illetve férfias, androgün, nőies.

Keréken a kereszt éppúgy, mint az X alakban lévő küllők, egyértelmű visszautalás a nyolcas Igazság kártyára (4+4 szintézisére) éppúgy, mint a szfinx, aki kardot tart a kezében.

A két állat a fényt és a sötétséget, a jót és a rosszat jelképezi.

8+2 szintéziséből a kettes lap dualitására utal, az egyik felfelé, a Szellem felé, a másik lefelé, az anyag felé halad, utalva az ember labilitására, anyagiakhoz való ragaszkodására, amely az 5+5 szintéziséből eredeztethető.

A kígyók közül a jó, Hermanubisz, kezében hermész bot, felfelé törekszik, a rossz Typhon, kezében neptun villa, lefele tart.

A kerék tetején tökéletes egyensúlyban a szfinx, a misztikus erők megtestesítője.

Szfinx, mely Egyiptom földjét jelképezi, és mind azt a hatalmas titokzatosságot, ami ehhez kapcsolódik.

A szfinx isteni eredetű lény. Időtlen idők óta figyeli és szemléli a nemzedékek vándorlását. Ez a különös, titokzatos teremtmény, amely egy testbe foglalja az oroszlán erejét, az ember értelmességét, és az Isten szellemi harmóniáját, a legszembetűnőbben példázza az igazságot, azt, hogy az önuralom útján az emberi lény levetkőzheti állatiasságát, és megszelidítheti az önmagában rejlő állatot. Ő nem mások felett uralkodik, hanem saját maga, vágyai és indulatai felett.

„Akinek van még sorsa, vagy karmája, gyorsan élje le, és lépjen ki belőle.

Aki a karmában marad, az a számszárában marad.”

Írja Hamvas Béla a Tabula Smaragdina, című művében.

 

A számszára értelmetlen keringés, értelme a fejlődésnek van.

A szfinx mind a négy elem képviselője, feje Tűz, szárnyai a Levegő, teste oroszlántest, melynek felső része a Víz elemhez, az alsó része pedig a Föld elemhez tartozik.

Az éberség, hatalom, bölcsesség, méltóság megtestesítője.

Fején kereszt, csúcsával felfelé álló háromszög, és mögötte már a csillagok.

Minden kereszt a szelleminek az anyagiban való kifejeződésére utal.

Amíg a lélek a kard szimbólumától az egyenlő szárú keresztig, majd a szenvedés keresztjéig, a keresztre feszítésig, és végül a tökéletesség Taojáig ér, tapasztalatból megtanulja a spirituális fejlődés útjában álló akadályokat legyőzni.

A négy ellenkező irányba mutató szár kínokat, konfliktust, fájdalmat, szenvedést szimbolizál, de aki ezen túljutott, eléri a tökéletességet.

A háromszög az ember három fő összetevőjét szimbolizálja: a testet, szellemet és a lelket. A tudat és a szeretet a testiségen keresztül nyilvánul meg. A felfelé mutatása jelzi, hogy az emberi természet az isteni felé igyekszik.

A csillagok a vágyakozásokat, reményeket és minden elem harmóniáját jelképezik.

Ezen a fokon álló ember kezd minden dolgot, az egész életét felülről nézni, akárcsak a szfinx, nézi az áramlást, de hagyja, nem erőlködik, nem úszik, hanem csónakkal viteti magát.

 

I-Ching jelentése: Az Üst (A Tűz, Víz) ami a kiegyenlítést teszi lehetővé, új, magasabb szintre való lépést.

      A 10-es lap felsőbb oktávja a 20-as kártya, az Ítélet, melyen két kerék látható, jelentése a kétszer született, vagyis a Szellemember, aki képes az anyag elhagyására, a Szakrális Szubjektum, azaz az Istenember megszületik.

      Az 1+9 szintézise, amikor az Egyes, amit méltán nevezhetünk Nap – Istennek is, az igazságszeretetet szimbolizálja, hisz a Nap mindenre és mindenkire egyformán ragyog; társul hozzá a kilences, aki a tökéletességet keresi.

Ez a tízes kiléphet az örök körforgásból, hisz tudása, tapasztalata, bölcsessége révén tudja, hogy a Tao kereszt a középpont, ahol biztonságosan meg tud kapaszkodni, és felülről szemlélheti az eseményeket, mint a szfinx.

     A 2+8 szintézise, ahol a kétség és az igazság társul, a megméretésnél válik el, hogy a tízes után a húszas, a felsőbb oktávja mit hoz. Az ítélet súlyosságától függően lehet az örök kárhozat is. Ezt az ítéletet is mi hozzuk meg önmagunk felett, a magasabb rendű Én az egó felett.

     A 3+7 szintézise megegyezik az 1+9 szintézisével, annak várható végkifejletével, hisz a szeretet, amely ezen a szinten már kozmikus, biztosítja a szellem magasabb síkon való megszületését. Ide tartozik a

      4+6 szintézise is, ha a válaszúti döntésnél nem a könnyebb utat választjuk, hanem az igazságosat.

      Az 5+5 szintézise talán a legnehezebben megvalósítható, ami a magasabb szintre való jutást illeti. Itt ugyanis le kell győzni az öt érzékszerv által előidézett vágyakat: ide tartozik a túlzott evés, alkoholizálás, kábítószer, és az érzelmek nélküli túlzott szextus is.

Aki ezeket nem tudja leküzdeni, biztos, hogy beleragad a számszárába.

 

„Legyőzni önmagunkat, ez az egyetlen valóságos, és az egyetlen tökéletes győzelem.”

                                                             (Charles Péguy)

 

A kártyán a hatalmas kerék, amely az időt, sorsot, karmát jelképezi, a körvonalon belül az I-Ching nyolc trigrammáját és a négy fő irányt mutatja.

Ha a kerék szélébe kapaszkodunk, az egyenlő az állandó körforgással. Mozduljunk a Tao kereszt közepe felé, azaz forduljunk befelé a saját belső Fényünk felé, így lesz ez a kerék a szerencsekerék.

 

Thoth tanítása:

                        Kövesd mindig a bölcsesség szavát

                        csak ez által tudsz felemelkedni.

Az embert a sorsa hajtja mindenség

végtelenjének Kanyarjaihoz.

                        Tudd meg, hogy az egész Űr rendezett.

                        És csak a Rend által lehetsz a Mindenséggel egy.

                        Rend és egyensúly törvényei a kozmikusnak.

                        Kövesd őket és a Mindenséggel egy leszel.”

 

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.